Sin praiseach breá eile a chuir tú isteach orainn, athbhreithniú piaraí

Cás-staidéar ar lochtanna an athbhreithnithe piaraí

Taobh istigh de cheann athbhreithnitheoirí. Creidmheas: John Hain (trí Pixabay)

Is é athbhreithniú piaraí an chaoi a ndéanaimid breithiúnas ar eolaíocht daoine eile. Ach tá sé suibiachtúil go bunúsach. Agus is fuath le heolaithe suibiachtúla. Bíonn gach cineál cásanna greamaitheach mar thoradh air seo. San athbhreithniú a rinne mé (néareolaíocht) ar 2016, scríobh mé faoi thubaiste feirge de bharr diúltú ag Bitheolaíocht Ríomhaireachtúil PLoS tar éis 10 mí agus 4 bhabhta athbhreithnithe, diúltú nach raibh “spéis leordhóthanach” ann. Anois tá an fhoireann eagarthóireachta tar éis an leibhéal íseal ar a taobh de na fracas a thabhairt dom. Agus taispeánann an praiseach an chaoi a gcuireann córais na heolaíochta nua-aimseartha muid uile - údair, moltóirí agus eagarthóirí - faoi bhrú gan ghá.

Cén fáth a leithéid de praiseach? Tá fadhb na suibiachtúlachta an-ghéar in irisí atá an-choosy faoin méid a fhoilsíonn siad. Maidir leo is cuid den athbhreithniú piaraí sin - ag eagarthóirí agus moltóirí araon - cinneadh a dhéanamh an bhfuil páipéar “maith go leor” don dialann sin. Cibé an eolaíocht ar ardchaighdeán í agus gur dul chun cinn mór go leor í an eolaíocht ar an obair atá ann cheana chun an aire a chaitheamh air a roghnófar don iris sin. Tá sé seo suibiachtúil dosheachanta. Agus mar thoradh ar an neamhréir idir na húdair, na heagarthóirí agus na moltóirí atá “maith go leor” tá easpa muiníne agus amhrais san eolaíocht.

Mar sin, an páipéar atá i gceist. Tosaímid leis an gcúpla fíric. Mhol na húdair é a phostáil chuig bioRxiv, ionas gur féidir le duine ar bith é a léamh. Is páipéar teicniúil, néareolaíochta ríomhaireachta é ar an gcaoi a dtionscnaítear spící. Dialann roghnach is ea PLoS Computational Biology. Bhí roghnú an pháipéir ag brath mar sin: an raibh sé suimiúil agus úrscéal go leor le foilsiú san iris sin?

Is é an rud ba mhaith leat ná comhaontú ar na ceisteanna seo idir na moltóirí. Agus sin an áit a ndeachaigh an páipéar seo i dtrioblóid. (Seo a leanas mo chuntas ó chomhráite le foireann eagarthóireachta PLoS agus le húdar sinsearach an pháipéir; ní fhaca mé na hathbhreithnithe ná an comhfhreagras eagarthóireachta, mar tá siad seo faoi rún i gceart. Is é insint an scéil seo a thaispeáint cad is féidir le hathbhreithniú piaraí praiseach a fháil linn isteach, gan an milleán a chur air).

Sa chéad bhabhta athbhreithnithe, chonaic beirt mholtóirí an páipéar. Scríobh duine amháin athbhreithniú tacúil. Shíl duine go raibh fiúntas soiléir ag baint leis an obair, ach chuir sé comhartha criticiúil leis nár bhraith siad gur fiú Bitheolaíocht Ríomhaireachtúil PLoS an páipéar, toisc nach raibh spéis leathan go leor ann. (Rud ríthábhachtach, is cosúil, ní raibh sé seo soiléir do na húdair ó na tráchtanna a fuair siad; ach bhí sé soiléir - nó níos soiléire - do na heagarthóirí).

Contúirt, gan aon chomhaontú. Fós, ní diúltú, agus súil go maith le babhta eile athbhreithnithe. Seachadadh leagan athbhreithnithe go cuí.

Ach ansin tharla sé gur chuir an réiteoir tacúil tús le comhoibriú le húdair an pháipéir le déanaí, agus nár dhearbhaigh sé é ag céim ar bith. Coimhlint leasa shoiléir. D'aisíoc na heagarthóirí an réiteoir seo, agus bhuail siad an t-athbhreithniú.

D’fhág sé seo athbhreithniú inúsáidte amháin, ag rá “níl” ar an gceist ríthábhachtach “an bhfuil sé tábhachtach go leor don dialann”. Cad atá le déanamh? Diúltaigh nó lean ar aghaidh?

Chinn na heagarthóirí leanúint ar aghaidh, agus fuair siad tríú réiteoir. (Is fiú a thabhairt faoi deara ag an bpointe seo gur féidir le réiteoirí do pháipéir a bheith ina bpian iomlán, go háirithe i gcás sainpháipéar teicniúil. Is dócha go n-iarrfar ar go leor moltóirí ionchasacha sula ndeir duine éigin go bhfuil).

Mar sin anois bhí beirt mholtóirí ag féachaint ar an leagan athbhreithnithe. Scríobh an réiteoir nua léirmheas tacúil. Scríobh an réiteoir bunaidh a bhí fágtha léirmheas gairid ach léirigh sé arís an fhadhb bhunúsach dar leo - nár leor dul chun cinn sa pháipéar.

Contúirt, gan comhaontú fós. Agus buille faoi thuairim cad é? An t-athbhreithnitheoir nua? Ar a n-athbhreithniú, dhearbhaigh siad go raibh siad i gcomhar le húdair an pháipéir. Ansin bhog na heagarthóirí chun an t-athbhreithniú a bhaint amach, ach rinne an t-athbhreithnitheoir agus na húdair agóid: ba é an “comhoibriú” seo an t-athbhreithnitheoir a chuir sonraí foilsithe chuig na húdair le haghaidh tionscadal difriúil [curtha in eagar ó rinneadh an postáil bhunaidh ar mhaithe le soiléire]. An leor é sin le haghaidh coinbhleachta leasa? Sheas an t-athbhreithniú.

Ach cad faoin gceist ríthábhachtach “an bhfuil sé seo tábhachtach go leor don dialann?” D’fhág sé seo an t-athbhreithnitheoir leanúnach ag rá “i ndáiríre, fós níl”. Agus athbhreithnitheoir eile ag rá “tá”; ach le ceist fhéideartha. Cad atá le déanamh? Diúltaigh nó lean ar aghaidh?

Chinn na heagarthóirí leanúint ar aghaidh. Toisc go raibh sé seo ag iompú ina chás casta, ghlac an t-eagarthóir sinsearach páirt dhíreach; rinne an t-eagarthóir sin, a bhí eolach ar réimse na dinimic néaróin aonair, athbhreithniú ar an bpáipéar. De réir cosúlachta go ndeachaigh siad thar pháipéir na n-údar roimhe seo i mBitheolaíocht Ríomhaireachtúil PLoS, bhraith siad nach raibh an páipéar reatha curtha chun cinn leordhóthanach maidir leis an obair sin chun gur fiú é a fhoilsiú. Ina theannta sin, bhí liosta fada saincheisteanna teicniúla acu. Dúradh seo leis na húdair ansin.

Scríobh na húdair, agus iad feargach faoi na teachtaireachtaí conspóideacha agus contrártha a bhí á bhfaca acu, litir freagartha fhada ag tabhairt aghaidh ar na saincheisteanna, idir theicniúil agus suibiachtúil. Ní dhearna siad aon athruithe suntasacha ar pháipéar a mheas siad a bheith críochnaithe, toisc gur aontaíodh leis na heagarthóirí go ndéanfaí an cinneadh ar an litir.

An freagra: tá brón orm, ach ní mór dúinn é a dhiúltú - ní dul chun cinn tábhachtach go leor é thar obair na n-údar roimhe seo, a foilsíodh roimhe seo in PLoS Computational Biology, le foilsiú san iris chéanna.

Cue fearg intuigthe ó údair. Cuireadh amú an oiread sin ama, tugadh neamhaird d’athbhreithnithe tacúla (ní raibh aon mholadh ann go ndearna na hathbhreithneoirí contrártha a gcuid athbhreithnithe a chur i bhfabhar an pháipéir d’aon ghnó), agus cinneadh ag brath ní ar argóintí teicniúla ach ar thomhas suibiachtúil na nuachta. Le tipping ríthábhachtach na scálaí ag teacht ó eagarthóir-athbhreithnitheoir nach ndeachaigh isteach sa bhréige ach tar éis trí bhabhta athbhreithnithe.

Agus is oth leis na heagarthóirí faoin gcaoi ar éirigh leis an bpointe seo a bhaint amach, áit ar thug gach ceann de shraith cinntí intuigthe aonair orthu páipéar a dhiúltú tar éis 4 bhabhta agus 10 mí. Nuair a rinne athbhreithnitheoirí a raibh coinbhleachtaí leasa féideartha iontu cur isteach ar na huiscí; nuair a chuir eagarthóir sinsearach a bhí ag iarraidh an fhadhb a réiteach trí athbhreithniú ainmniúil neamhréitithe fearg ar na húdair, trí scálaí an phróisis athbhreithnithe a tholladh i dtreo “diúltaithe” ag céim an-mhall.

[Suas chun dáta: 14:20, 10/1/2017. Tá a bpeirspictíocht tugtha anois ag an údar sinsearach anseo, ag foilsiú a litreacha achomhairc don Eagarthóir Príomhfheidhmeannach, agus an freagra - le cead].

Praiseach breá eile. Níl aon rud uathúil sa scéal seo don dialann seo. Is féidir le próisis athbhreithnithe dul as láimh a chéile in aon dialann a chleachtann cineál éigin roghnaithe bunaithe ar fhiúntas. Agus nuair nach gcleachtann siad roghnú bunaithe ar fhiúntas, féadfaidh siad truflais iomlán a fhoilsiú (uimhir # 2 san alt nasctha sin).

Tá go leor réitigh féideartha ann. Is é ceann amháin deireadh a chur le hirisleabhair roghnacha go hiomlán. Cruthaíonn siad ganntanas saorga - go háirithe anois nach gcuirtear dialanna i gcló go fisiciúil, ach amháin i gcúpla cás, mar sin ní ceist iad fad agus líon na bpáipéar a iompraíonn siad. Ach cad a chur ina n-ionad? Spreag an praiseach le páipéar Bitheolaíocht Ríomhaireachtúil PLoS roinnt machnaimh chúramach ar na roghanna ag an údar sinsearach.

Rogha amháin is ea athbhreithniú piaraí iar-fhoilsithe. Trí an páipéar a fhoilsiú ar dtús, agus ansin é a athbhreithniú tar éis athbhreithnithe a foilsíodh go poiblí, imíonn cuid mhór de na fadhbanna bunúsacha le hathbhreithniú piaraí. Foilsítear an páipéar, mar sin níl aon mhoill fhada, a d’fhéadfadh a bheith uafásach ó thaobh gairme de. Cuidíonn na hathbhreithnithe leis na húdair, agus lig don léitheoir a chinneadh féin a dhéanamh faoin saothar. Cuireann na heagarthóirí leis an bpróiseas tarlú, ach ní sheasann siad idir na húdair agus foilsiú a thuilleadh, ag fáil réidh leis na codanna sáraíochta d’athbhreithniú piaraí.

Bogann roghanna den sórt sin an suibiachtúla ó na heagarthóirí agus na moltóirí chuig an léitheoir. Ach cuireann sé seo ualach mór ar shaineolas an léitheora. Dá bhrí sin tá argóint láidir ann freisin go bhfuil asraonta le haghaidh oibre atá roghnach go sonrach.

Is analaí úsáideach é tionscal an cheoil. Roimh an idirlíon, bhí dornán de lipéid ceirníní chun tosaigh, ag roghnú ealaíontóirí, ag scaoileadh a gcuid ceoil. Ní fhéadfá a bheith níos suibiachtúla: chuala tú cad a roghnaigh siad.

Nuair a chuaigh an tIdirlíon príomhshrutha tuar go forleathan go ndéanfadh sé seo daonlathú ar cheol, tríd an bpróiseas an-roghnach seo a bhaint. Chuirfeadh an tIdirlíon ceol saor ó tyranny na lipéad taifead. Dhéanfadh sé daonlathú ar cheol, rud a ligfeadh d’éinne a gcuid ceoil a chur amach le go bhfaighidh na héisteoirí amach é. Is í an fhadhb atá ann, mar is féidir le duine ar bith a bhí i réimse ceoil áitiúil a fhianú, is bruscar an chuid is mó den cheol. Nó díreach nach bhfuil an-suimiúil. Casadh amach go bhfuil an tIdirlíon lán de cheol bruscair - Cuireadh MySpace chun báis ar an ábhar. Tuigtear go raibh jab iontach á dhéanamh ag lipéid ag roghnú ceoil dúinn le héisteacht leis. Toisc go raibh na hacmhainní agus an sroicheadh ​​acu chun an pictiúr mór a fháil agus fios a bheith acu cad a bhí go maith agus cad nach raibh.

Ar an gcaoi chéanna, i ndomhan acadúil atá báite i bpáipéir foilsithe, tá dhá bhuntáiste ag irisí an-roghnacha thar eolaithe aonair. Is féidir leo pictiúr mór na páirce a fheiceáil, rud mór a fheiceáil agus nach rud mór é. Agus is féidir leo an bruscar cinnte a fiailí. Is iad muintir A&R na foilsitheoireachta iad. Léimid na rudaí a roghnaíonn siad, toisc go bhfuil ráta buailte níos airde acu maidir le rudaí maithe, suimiúla a roghnú (ach níl aon duine foirfe).

Níl aon réitigh nua deifnídeach, níos fearr go soiléir ná a chéile ná an status quo. Is fiú cuid acu a thriail. Ach faraor, tá gach rud den sórt sin suibiachtúil.

Más maith leat é seo, cliceáil ar an ♥ thíos ionas gur féidir le daoine eile léamh faoi ar Meán

[Mo bhuíochas leis an údar sinsearach agus le foireann eagarthóireachta PLoS Bitheolaíocht Ríomhaireachtúil as a bplé macánta ar an praiseach seo, a chruthaigh déine na hathbhreithnithe piaraí. Níl aon ainmneacha anseo, toisc go mbaineann sé seo leis an bpróiseas, ní leis na daoine.].