TeamIndus, an chéad chéim eile

Leanaimid orainn ag dul Moonwards. I gcónaí.

Tá go leor ráite faoi TeamIndus sna meáin le cúpla seachtain anuas. Scríobh a lán agaibh isteach le teachtaireachtaí tacaíochta. Mar gheall air sin, ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat agus a chur in iúl duit nach bhfuilimid chun ligean do do chreideamh ionainn nó inár gcreideamh torthaí úrscothacha a sheachadadh dul chun cinn.

Tríd an mblagmhír seo ba mhaith linn beagán dár dturas go dtí seo a roinnt agus an chaoi a bhfuilimid ag smaoineamh ar ár dtodhchaí.

Mar a dúradh i bpreasráiteas comhpháirteach inné “Tá cinneadh frithpháirteach déanta ag TeamIndus agus Antrix an comhaontú seirbhísí seolta a síníodh in 2016 a fhoirceannadh”. Cé go bhféadfadh sé sin a rá nach gcomhlíonfaimid amlíne reatha Google Lunar XPRIZE an 31 Márta, 2018, leanaimid lenár n-iarracht a bheith ar an gcéad mhisean taiscéalaíochta spáis príobháideach ar domhan agus táimid ag iniúchadh soláthraithe malartacha seolta don chéanna.

An bóthar go dtí seo

Ag machnamh

Bogann ár dturas a thosaigh in 2011 leis an bhfís an India a chur ar an léarscáil dhomhanda don teicneolaíocht dhomhain - páirt a ghlacadh i gcomórtas Google Lunar XPRIZE - sinn anois sa chéad chéim eile dár n-éabhlóid mar eagraíocht.

Thosaigh TeamIndus mar hipitéis beagán níos mó ná seacht mbliana ó shin; mar aisling dodhéanta. Ba é an smaoineamh a bhí againn ná gur féidir taiscéalaíocht spáis cheannródaíoch a dhéanamh sa réimse príobháideach agus sin freisin, as an India. Agus chreid muid go mbeadh ardán comhoibritheach mar bhealach chun an todhchaí a thógáil.

Is fianaise agus ceiliúradh é an misean seo ar chuid de na rudaí is mó atá le tairiscint ag an India don domhan - is í #HarIndianKaMoonshot i gcónaí é - an sprioc grinn, na hinnealtóirí óga geal, comhpháirtithe a infheistíonn a gcuid acmhainní beag beann ar an toradh, an can- ná spiorad fiontraíochta gan aon eagla-go dteipfidh ort. Ar an mbealach táimid sásta go ndearna muid botúin agus gur fhoghlaim muid uathu, go ndearna siad bearta ceartaitheacha, agus go bhfuaireamar rud éigin nua ag gach cas.

Misean na Gealaí

Ba é an Google Lunar XPRIZE an catalaíoch chun tús a chur linn ar an turas seo. Spreag sé spás mar thionscal éirí na gréine i go leor tíortha, agus creidimid go mairfidh a thionchar níos faide ná an comórtas féin. Bí ag faire amach do bhlag-phost ar thionchar dearfach GLXP go luath.

Lig dúinn anois teacht ar nuashonrú tapa ar an áit a seasaimid maidir lenár misean GLXP. D'éirigh linn tástálacha cáilíochta a dhéanamh ar ár spásárthaí agus ar ár ECA rover. Ag an bpointe seo is féidir linn samhail eitilte na spásárthaí a chur le chéile i gceann sé mhí réidh le dul nuair a bheidh an dáta seolta nuashonraithe againn.

Bhí Foireann HAKUTO de ispace Japan ina gcomhpháirtithe iontacha lenár dturas. Tá a lán foghlamtha againn uathu agus tá súil againn go ndearna siad an rud céanna. Inár gcomhráite faoi phleananna don todhchaí, tá a lán sineirgí tagtha chun cinn agus táimid ag tnúth le bheith ag obair go dlúth leo i rith na bliana seo chugainn nó mar sin, agus an dá chuideachta ag iarraidh spás a thráchtálú níos faide ná fithis na Cruinne.

Táimid buíoch de na hurraitheoirí go léir as ualaí pá turgnaimh eolaíochta iomadúla: An Roinn Biteicneolaíochta do INSTEM, an Dr. Kiran Mazumdar Shaw agus Biocon Foundation do Team ZOI, Roshni Nadar agus Ollscoil Shiv Nadar as Team EARS, TTK Industries agus an tUasal Lakshmi Narayanan i measc go leor eile. a chuidigh le cláir Fondúireacht TeamIndus. Táimid tiomanta i gcónaí na turgnaimh eolaíochta seo go léir a chur ar bord ár spásárthaí agus muid ag dul amach chun na Gealaí.

Innealtóireacht

Tá ár mbunús innealtóireachta agus forbartha bunaithe ar na chéad phrionsabail a thugann smacht iomlán dúinn ar ár spásárthaí agus ar ár misean. Cé go bhfuil beagnach dosaen fochóras innealtóireachta againn ag obair, is féidir an obair atá déanta againn a rangú go leathan i meicníocht spásárthaí, eitlíocht, oibríochtaí misin agus AIT (Tionól, Comhtháthú, Tástáil). Mar chuid dár gcáilíocht spásárthaí a chríochnú - an chéim roimh chomhtháthú samhail eitilte - tá céim an Athbhreithnithe Dearaidh Chriticiúil (CDR) críochnaithe againn do gach fo-chóras.

Rinneadh córais mheicniúla spásárthaí a bharrfheabhsú go dtí an pointe ina bhfuil an mhais struchtúrach níos lú ná 9% den mhais ardaithe iomlán. Cuireadh halgartaim rialaithe na heitilte agus an ríomhaire cúnta trí anailís Monte Carlo roinnt 100,000 uair, rud a thug dúinn, ag an bpointe seo, muinín níos mó ná 85% as tuirlingt bhog ag an áit atá ag teastáil laistigh de chruinneas 100 méadar. Is ócáid ​​sheachtainiúil anois cleachtaí oibríochta misin agus éilíonn ar ár bhfoireann ceannas a chur ar an spásárthach chun cuspóirí an mhisin a bhaint amach in ainneoin earráidí spreagtha nó éagsúlacht in iompar na spásárthaí.

Bhí an Dr. Kasturirangan ina mheantóir, ina threoraí agus ina thacadóir le linn ár dturas. Bunaithe ar a threoir, inniu tá os cionn 10 n-eolaí ISRO ar scor againn a oibríonn go lánaimseartha linn agus os cionn 2 dhosaen eolaithe i gcáil athbhreithnithe seachtainiúil.

Tiomsú airgid

Bhíothas ag súil i gcónaí go mbeadh fearann ​​an spáis ina thairiscint daor. Meastar go gcosnóidh ár misean chun na Gealaí $ 60 milliún dúinn, agus tá beagán níos mó ná 50% bailithe againn de. Táimid ag féachaint ar mhodhanna inmharthana ar bhonn tráchtála chun an chuid eile den mhaoiniú a theastaíonn a ardú, lena n-áirítear ár gcumas seachadta ualach pá agus maoiniú idirnáisiúnta a leathnú.

Gach duine a tháinig ar bord

Cé nár sheol muid ár dtionscnamh maoinithe slua go poiblí riamh, bhí os cionn 9000 duine againn a chláraigh dár gclár Million2Moon - trí RS a íoc. 500 chun ainmneacha a ngaolta a sheoladh chuig an nGealach ar bord ár spásárthaí. Bhí an tacaíocht an-spreagúil agus táimid ag tnúth leis sa todhchaí freisin. Go dtí go mbeidh dáta cinntitheach eitilte againn, níl sé cóir ach an t-airgead seo a thabhairt ar ais. Chuireamar tús leis an bpróiseas chun aisíocaíocht iomlán na n-idirbheart seo a chur i bhfeidhm.

Is mór againn an cineál agus an méid tacaíochta a fuaireamar ón Uasal Nandan Nilekani. Bhí sé mar ancaire againn. Táimid buíoch as an Uasal Ratan Tata, an tUasal Ashish Kacholia, an Dr Vivek Raghavan, an tUasal Rakesh Jhunjhunwala, an tUasal RK Damani, an tUasal Sachin Bansal, an tUasal Binny Bansal, an tUasal Rajiv Mody, an tUasal Jagdish Mehta, an tUasal Gowri Subramanian, an Dr Umesh Maheshwari. a rinne infheistíocht ní amháin sa chuideachta ach a thacaíonn leis an bhfís fiontar NewSpace atá iomaíoch go domhanda a thógáil amach as an India.

Braitheann cibé an n-éireoidh linn nó an dteipeann orainn inár saol ar ár gcumas na dúshláin inár ndeiseanna a shárú, agus na deiseanna inár ndúshláin a fháil amach
~ Joan Marques

An bóthar romhainn

Taobh amuigh den mhisean seo

Sa lá atá inniu ann níl aon teorainneacha leis an méid is féidir leis an gcine daonna a bhaint amach. Is dul chun cinn loighciúil é dúinn leathnú isteach sa spás anois mar áit nua le bheith ann, mar áit nua le hiniúchadh a dhéanamh. Beidh taiscéalaíocht spáis mar réamhtheachtaí d’úsáid inbhuanaithe acmhainní spáis chomh maith le spás a dhéanamh mar cheann scríbe ar féidir le daoine coitianta cur lena gcúrsa taistil go luath.

Leanaimid orainn ag obair go dlúth le comhpháirtithe domhanda, le custaiméirí agus leis an bpobal eolaíochta i gcoitinne, ag éisteacht go cúramach faoin áit ar mhaith leo dul agus conas is féidir linn a dturais a chumasú.

Táimid ag brath ar ár bhfoireann rockstar a chruthaigh bonn eolais, cumais a úsáidfimid anois chun iliomad misin a chur ar bun sna 5 bliana amach romhainn agus chun a thaispeáint ní amháin an cumas, ach freisin an in-atrialltacht, an cruinneas agus an cumas chun iontach a sheoladh ar ais sonraí eolaíochta taobh amuigh den fhithis Domhan.

Is é ról cuideachtaí NewSpace cumas a thaispeáint, cumas comhsheasmhach ar líne a thabhairt le dul níos faide ná Domhan-fhithis agus é sin a dhéanamh chomh héifeachtúil agus is féidir.

Creidimid, i bhfianaise a mhéid a tháinig muid le 7 mbliana anuas, go bhfuil an cineál ceart tosaigh ag TeamIndus chun an scéal domhanda a threorú ar iniúchadh spáis níos faide ná fithis na Cruinne.

Go raibh maith agat arís as do mhuinín agus do thacaíocht. Níor éirigh linn an uair seo, ach tiomnaímid anseo, díriú níos mó, níos gile agus níos airde gach lá.

Tá an Ghealach fós ar. Agus mar sin tá todhchaí níos faide ná ár gcéad mhisean Gealach!

PS D'óstáil muid Comhrá Tweet freisin chun na ceisteanna go léir a chur ar an mbealach chun tosaigh do TeamIndus. Is féidir leat é a sheiceáil amach anseo.