Ag fulaingt le Grá na nÉan

Cath Eolaí chun Éin a Shábháil - agus Anois a Gairme

Is breá le Christine Lattin éin. Thart ar deich mbliana ó shin bhí sí ag obair mar intéirneach oideachais chomhshaoil ​​le páistí meánscoile ag Ionad Oideachais Allamuigh Glen Helen i Yellow Springs, OH. Ba é ceann de na codanna ab fhearr léi den phost ná cabhrú le héin chreiche a bhí tinn agus gortaithe a athshlánú ag Ionad Raptor Glen Helen. Thug sí faoi deara go tapa an chaoi a bhfreagródh speicis éagsúla seabhac do strus an luí seoil ar bhealaí codarsnacha. Chuir cuid acu in oiriúint níos fearr dá dtimpeallachtaí gabhála aisteach, agus tháinig téarnamh gasta dá bharr. Bhí daoine eile imníoch agus sceitimíneach go dtí an lá a scaoileadh saor iad. Cé go raibh sí ag beathú seabhaic de láimh agus á gcur ar ais sa spéir, ní fhéadfadh sí a bheith ag súil riamh leis na hionsaithe naimhdeach a dhíreodh ar a gairme lá éigin - mar gheall ar a grá d’éin.

Mar gheall ar a paisean maidir le hiompar ainmhithe a thuiscint, rinne sí anailís ar amhrán Blue Grosbeaks, éin gharbh-bhilleacha a théann ar imirce ó Mheiriceá Theas go Meiriceá Thuaidh i dtimthriallta bliantúla. Arís, chonaic sí an tionchar tábhachtach a bhíonn ag strus ar ainmhithe fiáine, ag tabhairt faoi deara gur athraigh ribe fuar amháin a bpatrúin amhránaíochta agus gur chuir sí pórú ar sos. Cé go raibh a céim fochéime sa teangeolaíocht, mar thoradh ar a nasc leis an dúlra agus súil ghéar aici ar dhifríochtaí fánacha in iompar éan, tháinig sí ar shlí bheatha nua sa bhitheolaíocht agus spéis aici sa tionchar a bhí ag strus ar éiceolaíocht éanúil.

Tá feasacht agus imní iontach aici maidir leis na dúshláin atá roimh éin. Scriosadh gnáthóige, aeráidí athraitheacha, speicis ionracha - níl iontu seo ach cuid de na saincheisteanna atá ag bagairt ar dhaonraí ainmhithe fiáine agus a athraíonn go radacach cumas speicis maireachtáil.

Sa lá atá inniu ann tá an Dr. Lattin ina taighdeoir iardhochtúireachta in Ollscoil Yale, ag obair ann toisc go gceadaíonn sé rochtain ar na huirlisí íomháithe beo is fearr ar domhan a fhéadann a cuid staidéir a thógáil ón réimse go dtí na líonraí casta d’inchinn an éan, go neamh-ionrach. Bhunaigh a cuid iarrachtaí bunsraitheanna nua chun cnónna agus boltaí bunúsacha freagraí éan ar strus a thuiscint, cosáin atá cosúil i ngach ainmhí veirteabrach, ó iasc go héin go mamaigh.

Ach tá daoine ann a fhéachann go gníomhach le deireadh a chur lena cuid taighde, agus go hidéalach lena gairme. Tá gníomhaithe cearta ainmhithe, faoi stiúir PETA, faoi mhionn chun stop a chur lena cuid taighde, agus tá siad tar éis dul i muinín na dteicnící is ísle a bhaineann le clúmhilleadh suaibhreosach, clúmhilleadh pearsanta agus imeaglú (tá cuid acu le feiceáil anseo). Is é an aidhm atá acu iarrachtaí an eolaí mná iomráitigh seo a mhisniú trína cáil a nimhiú, agus í a chlibeáil mar shlat tintreach dífhostaithe atá ag céasadh ainmhithe agus nach dtaitneoidh ollscoileanna a bhfuil eagla conspóide uirthi.

Seiceálann an Dr. Christine Lattin an chlib ar éan atá le scaoileadh mar chuid dá taighde. Tá an Dr. Lattin curtha trí thine ó ghníomhaithe nach dtuigeann a cuid oibre, ach atá ag bagairt ar a gairme le feachtais smearaidh agus imeaglú.

Iompar Éan (agus Ainmhí Eile) a Thuiscint

D’fhoilsigh an Dr. Lattin an iliomad páipéar léannta, lena n-áirítear iad siúd a úsáideann teicnící íomháithe nuálacha, agus tá sí suite mar cheannaire atá ag teacht chun cinn in iompar éan agus fiseolaíocht. Tá a cuid aráin agus im i dteicnící a chuireann síos ar nádúr fisiceimiceach na néareolaíochta éan - leibhéil hormóin i bplasma agus cleití, líon na ngabhdóirí sa chorp agus san inchinn. Déanann sí staidéar ar iompar sa saotharlann freisin, agus lá éigin go luath, tá súil aici, sa réimse. Leis na teicneolaíochtaí íomháithe nua a bhfuil sí ceannródaíoch, is í an aidhm dheiridh atá aici a bheith in ann éin a scanadh, na héin a chlibeáil le RFID ionas go bhféadfar iad a rianú le himeacht ama, agus ansin iad a scaoileadh agus a aisghabháil - faisnéis luachmhar a fháil faoina ngluaiseachtaí, a gcuid pórúcháin. rath agus a bhfreagraí ar strus.

Is iad ábhair lárnacha na staidéar seo gealbhain tí, speiceas ionrach a bhíonn in iomaíocht leis an éan gorm beloved agus éin dhúchasacha eile le haghaidh suíomhanna neadaithe. Is féidir léi staidéar a dhéanamh ar na héin seo gan aon tionchar ar éiceolaíocht nádúrtha. Maidir lena taighde reatha, is iondúil go ndéantar éin a ainéistéisiú agus a íomháú, uaireanta tar éis dóibh cóireáil a fháil le lorgairí ceimiceacha éagsúla de ghrád míochaine a leagann béim ar ghnéithe den inchinn le linn íomháithe.

Déantar gach turgnamh amháin de réir prótacal docht arna gceadú ag Coistí Institiúideacha um Chúram agus Úsáid Ainmhithe Yale. Ní stampaí rubair iad seo. Is sainorduithe mionsonraithe iad a chinntíonn go ndéantar cóireáil eiticiúil agus cheart ar ainmhithe faoi chuing le linn turgnaimh.

Is féidir léi óna tomhais a léirmhíniú ar an gcaoi a n-aistríonn athruithe ar leibhéil hormóin agus gabhdóirí go hathruithe ar iompar, agus na comhlachais idir airíonna néareolaíocha agus inchríneacha éagsúla agus athléimneacht struis a nochtadh. D’fhéadfadh cógais agus nósanna imeachta nua a bheith mar thoradh ar an taighde seo chun strus i ndaoine agus in ainmhithe a laghdú. D’fhéadfadh tuiscint ar an gcaoi a bhfreagraíonn daoine difriúla do strus ar bhealach difriúil cabhrú linn tosaíocht a thabhairt do na hainmhithe atá le húsáid in iarrachtaí caomhnaithe cosúil le pórú faoi chuing speiceas atá i mbaol. Tá sé de chumas ag a cuid oibre nuálaíoch íomháithe a bheith mar chatalaíoch taighde i réimse iomlán nua na bitheolaíochta.

Sprioc Aisteach

Tá an Dr. Lattin ard i stádas le gáire milis, máthair a chuireann a grá don dúlra agus a luachanna maidir le hainmhithe atá i mbaol a chosaint ar a mac óg. Is comhlach iardhochtúireachta í, rud a chiallaíonn gur chaith sí an chéad 30-roinnt blianta dá saol tiomnaithe don scoil, an chuid is mó den am ag fáil iasachtaí agus pá íseal a bhaineann leis na poist oiliúna seo. D’fhás sí bocht, an chéad duine dá teaghlach a chuaigh chuig an gcoláiste agus céim iarchéime a thuilleamh, rud a fhágann go bhfuil an bealach gairme seo rud beag níos deacra uaireanta. Is íobairt í a cuid scoláirí a dhéanann dualgas anois don todhchaí. Is tréimhse í a gairme iardhochtúireachta chun iarrachtaí iontacha a infheistiú i dtaighde scolártha agus súil aici ollscoil taighde mór a mhealladh le tabhairt faoi deara, agus post dáimhe neamhchoitianta a thairiscint.

Tá sí ag deireadh rian fada tiomantais don taighde, suite go maith do na chéad chéimeanna eile. Mar sin féin, cuireann sí í sa riocht is leochailí ar an mbóthar acadúil. Tá a fhios ag PETA é seo. De ghnáth is féidir le dámh bunaithe i bpoist rianta tionachta maireachtáil ar chlúmhilleadh atá bagrach don ghairm bheatha. Tá insliú acu ó imeaglú, agus institiúidí a roghnaíonn de ghnáth seasamh taobh thiar de bhall dáimhe atá faoi ionsaí as a gcuid oibre.

Is bean-eolaí feiceálach í an Dr. Lattin atá ag dul i méid, ag déanamh obair cheannródaíoch i réimse tábhachtach ag comhéadan éiceolaíocht agus fiseolaíocht éanúil. Agus is é seo go beacht an fáth gur sprioc í.

Díríonn PETA go sonrach ar thaighdeoir mná óg ag precipice gairme criticiúil. Is é an aidhm atá acu ná í a imeaglú as taighde chomh maith le bíseach tost a spreagadh chun taighdeoir eile a chosc ó labhairt amach nó páirt a ghlacadh i dtaighde ar ainmhithe.

Ire na nGníomhaithe

Tá gníomhaithe tar éis teacht i muinín an Dr. Lattin a chiapadh ag cruinnithe náisiúnta, ag bailiú in aice léi agus ag béicíl uirthi de réir ainm agus í ag cur síos ar a cuid oibre lena comhghleacaithe ag cur i láthair póstaeir. Chuir siad íomhánna uafásacha agus faisnéis bhréagach fúithi ar líne, agus spreag siad a lucht leanta chun bulaíocht a dhéanamh uirthi agus í a chiapadh ar Facebook, ar Twitter agus ar ríomhphost. Chuir siad comharthaí clúmhillteach ar chláir fógraí poiblí timpeall Ollscoil Yale, ag mífhaisnéis a cuid oibre. D’fhorbair siad achainíocha athlastacha ar líne a chuireann an solas is diúltacha uirthi.

Anois tá siad ag pleanáil taispeántas 13 Meán Fómhair os comhair a tí.

Is furasta é a léamh idir na línte. Is é an aidhm atá acu imeaglú, nó níos fearr fós, comharsana a chasadh ina choinne féin agus a teaghlach. Is é an aidhm atá acu daoine eile a spreagadh chun eolaí a dhíbhoilsciú, a spreagadh go fisiciúil, nó fiú dochar a dhéanamh d’eolaí. Is é an aidhm atá acu na meáin shóisialta agus an gréasán níos leithne a thruailliú le scéalta bréagacha a fhágann pionós buan agus clúmhilleadh laethúil.

Teip Mór PETA

Cé go bhfuil tuiscint ag go leor ar thaicticí PETA, tá a n-imní maidir le hainmhithe intuigthe. Is mór againn go léir cóireáil chóir agus dhaonna ar ainmhithe, go háirithe iad siúd a úsáidtear i suíomhanna saotharlainne. Ach faoi raon feidhme gach saincheist ainmhithe, cén fáth díriú ar an Dr. Lattin?

Is é an freagra simplí - Bíseach na Tost a thosú. Má chuireann siad imeaglú uirthi as taighde, nó fiú má scriosann sí a láithreacht ar Google, ghoidfidh siad réalta taighdeora óg ag dul i méid, agus tá iarmhairtí dochreidte aige sin ar fud an phobail taighde. Bíonn tionchar imeaglaithe ag eolaithe óga eile atá ag dréim leis. Níl aon duine ag iarraidh a bheith ina sprioc. Má éiríonn leis an Dr. Lattin a fheachtas beidh duine eile ina dhiaidh sin, agus b’fhearr le mórchuid na n-eolaithe tionscadail a athrú ná déileáil le bagairtí, imeaglú agus ciapadh. Is smaointeoirí iad eolaithe, ní trodaithe iad de ghnáth. Tá gníomhaithe a bhfuil cláir oibre truaillithe acu ag brath ar briogadh chun eolaithe a thiomáint ar shiúl ó bhealaí taighde, agus ar a laghad as an gcomhrá. Cruthaíonn sé seo réimse neamhshiméadrach ina bhfuil tionchar an-mhór ag a gcuid tuairimí gan freasúra ar mheon an phobail.

Trí a seoladh baile a phostáil b’fhéidir go spreagfaidh siad gníomh ina choinne, a teaghlach nó a réadmhaoine. Fiú mura ndéanann siad an obair shalach, b’fhéidir go bhféadfaidís snáthaid a thabhairt do dhuine atá in ann - cnaipí duine trioblóideacha áitiúla a bhrú chun teachtaireacht chontúirteach na ngníomhaithe a rá go bhfuil an Dr. Lattin ag céasadh ainmhithe agus go bhfuil sé tuillte acu a aisghabháil.

Tá earráid oirbheartaíochta PETA ag glacadh le taighdeoir a bhfuil leas na n-éan san áireamh. Bíonn cúram domhain aici ar thuiscint a fháil ar dhaonraí nádúrtha ar mhaithe lena leas fadtéarmach a fheabhsú. Trí chiapadh a dhéanamh ar an Dr Lattin, d’fhéadfadh siad taighdeoir nuálach a bhaint as a bhfuil leas na n-éan agus a n-éiceolaíocht san áireamh.

Ár gcuid ama chun gníomhú

Níor cheart go mbeadh ciapadh, clúmhilleadh agus imeaglú ar aon eolaí riamh mar gheall ar an obair a dhéanann siad, go háirithe nuair a dhéantar é leis an trédhearcacht is mó, an dianmhaoirseacht eiticiúil, agus aird dhian ar chúram ainmhithe.

Níor cheart go mbeadh aon eolaí riamh faoi réir saobhadh ar líne atá bagrach don ghairm bheatha, scéalta bréagacha a bhaineann le gairme crua san eolaíocht acadúil.

Níor cheart go mbeadh eagla ar aon eolaí riamh ar feadh a shaoil, nó faoi shábháilteacht a dteaghlach, toisc go ndéanann sé a chuid oibre go maith.

Ní éiríonn le gníomhaígh ach má chuireann siad athrú i bhfeidhm. Mar phobal eolaithe, díograiseoirí eolaíochta, iriseoirí, agus iad siúd a bhfuil baint acu leis an rud atá ceart a dhéanamh, ní mór dúinn an Dr. Lattin agus eolaithe eile a insliú ón ionsaí millteach seo.

Comhroinn a scéal. Úsáid do líonraí meán sóisialta chun teileagrafaíocht a dhéanamh ar iarrachtaí bulaíochta PETA agus a n-iarrachtaí imeaglú a dhéanamh ar thaighdeoir mná óg atá ina ceannaire ina réimse.

Tá an Dr. Lattin ina réalta ag ardú san eolaíocht le grá d’ainmhithe agus fonn uirthi a dtodhchaí a chinntiú.

Caithfimid seasamh taobh thiar de Christine chun a cuid féin a chinntiú.

Is féidir m'agallamh leis an Dr. Lattin a chloisteáil anseo ar an bPodchraoladh Talking Biotech.

Is Ollamh agus Cathaoirleach é Kevin M. Folta i Roinn na nEolaíochtaí Gairneoireachta in Ollscoil Florida. Múineann sé ceardlanna cumarsáide eolaíochta d’eolaithe agus do dhaoine gairmiúla, agus óstálann sé an podchraoladh seachtainiúilTalking Biotech. Is féidir a mhaoiniú taighde agus a aisíocaíochtaí costais a fheiceáil ag www.kevinfolta.com/transparency.