Molann Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump an náisiún in éineacht le hiar-Sheanadóir na SA agus an spásaire Apollo 17 Jack Schmitt (3ú R), agus an spásaire NASA Peggy Whitson (2ú R) tar éis searmanas sínithe do Threoir Beartais Spáis 1, agus é mar aidhm Meiriceánaigh a thabhairt ar ais ar an nGealach . Creidmheas íomhá: Saul Loeb / AFP / Getty Images.

Tá brón orainn Meiriceá, Nílimid ag Dul Ar Ais Chun na Gealaí

Leag an tUachtarán a uaillmhian amach, ach gan aon airgead chun é a mhaoiniú. Is bogadh clasaiceach Trump é, agus oideas ar mhainneachtain.

An tseachtain seo caite, shínigh an tUachtarán Trump Treoir Bheartais Spáis 1, a dearadh chun misean NASA maidir le taiscéalaíocht dhaonna agus solas spáis a athfhócasú. Ag fógairt, “An uair seo, ní amháin go gcuirfimid ár mbratach agus go bhfágfaimid ár lorg, bunóimid bunús le haghaidh misean sa deireadh go Mars agus, b’fhéidir lá éigin, do go leor saol níos faide anonn,” gheall Trump gur chóir go mbeadh aithne ag Meiriceá air. tá pleananna agus forógra den chineál céanna déanta ag saoránaigh, mar a rinne go leor uachtaráin nua (lena n-áirítear Obama agus an dá tor). Cosúil le gach plean, chun an ceann seo a thabhairt i gcrích beidh infheistíocht mhór acmhainní ag teastáil: i ndaoine, i dtrealamh agus in áiseanna, i dtaighde agus i bhforbairt, agus i dtéarmaí airgid freisin. Gan aon phleananna le haghaidh maoiniú leordhóthanach breise chun tacú leis na huaillmhianta seo, ní thiocfaidh ach galú ar na brionglóidí seo, mar a bhí acu an oiread sin uaireanta roimhe seo.

Mar chéatadán den bhuiséad cónaidhme, tá an infheistíocht i NASA ag leibhéal 58 bliana íseal; ag ach 0.4% den bhuiséad, caithfidh tú dul ar ais go 1959 chun bliain a fháil inar infheistigh muid céatadán níos lú i ngníomhaireacht spáis ár náisiúin. Creidmheas íomhá: An Oifig Bainistíochta & Buiséid.

Má fhéachann tú ar chéatadán an bhuiséid chónaidhme atá á infheistiú i NASA faoi láthair, gheobhaidh tú amach go gcaithfidh tú dul an bealach ar fad ar ais go 1959, an chéad bhliain iomlán de NASA a bheith ann, chun teacht ar thréimhse inar infheistigh muid níos lú sa gníomhaireacht ná mar a dhéanaimid inniu. Nuair a roghnaigh muid dul chun na Gealaí, bhí méadú as cuimse ag teacht leis sna hacmhainní a chaith muid leis an iarracht: suas le beagnach 5% den bhuiséad cónaidhme. Sa lá atá inniu ann, suíonn an figiúr sin ag díreach 0.4% den bhuiséad (0.11% dár OTI), nó níos lú ná an deichiú cuid den mhéid a d’infheistigh muid i NASA an uair dheireanach a sheol muid daoine chun na Gealaí.

Is timpeallacht iontach é an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta chun staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí na micreagrafaíochta ar chórais éagsúla, ach is beag duine a rinne iniúchadh agus fionnachtain ar bord air. Creidmheas íomhá: NASA.

Dhírigh misin spáis-spáis criú NASA ó dheireadh Apollo ar fhithis íseal-Cruinne. Ach más é an aidhm an Cruinne a iniúchadh, agus an daonnacht a thógáil níos doimhne agus níos faide isteach san fharraige chosmaí ná mar a chuaigh muid riamh, ní fhillfidh filleadh ar an nGealach air sin. Is éard atá i bhfís riarachán Trump, a leagadh amach níos luaithe i mbliana, togra corraitheach, stáisiún spáis gealaí a thógáil timpeall ar an nGealach. Ní ullmhaíonn stáisiún spáis gealaí ar bhealach ar bith cruth ná cruth dúinn chun cabhrú linn dul go dtí an Ghealach nó Mars. Ina áit sin, is tionscadal é nach ndéanann ach freastal air:

  • úsáid a sholáthar don Chóras Seoladh Spáis (SLS) atá forbartha cheana féin,
  • feidhm fhéideartha chóras capsule Orion a sholáthar,
  • agus deiseanna féideartha comhpháirtíochta a sholáthar leis an Rúis ar orbiter agus ar an Eoraip / an tSeapáin ar na modúil chónaithe.
Bheadh ​​capsule Orion ar cheann de go leor comhpháirteanna ar stáisiún spáis beartaithe a orbited an Ghealach, ach bheadh ​​an payoff eolaíoch agus teicneolaíochta thar a bheith íseal. Creidmheas íomhá: NASA / flickr.

Is togra é a chuirfeadh fearg ort. Más mian leat dul go dtí an Ghealach, déanann tú córas a dhearadh chun daoine a chur ar an nGealach. Más mian leat dul chuig domhan difriúil, déanann tú córas a dhearadh chun daoine a chur ar an domhan sin. Más mian leat dul go spás domhain, déanann tú amach cad is gá duit dul chuig spás domhain - agus téann tú. Ina áit sin, caithfidh an plean cuid mhór airgid gan torthaí suntasacha a thabhairt. Más mian leat rud éigin iontach a chur i gcrích, ní fhéachann tú ar an teicneolaíocht a d’fhorbair tú cheana féin agus fiafraíonn díot, “cad is féidir linn a dhéanamh leis?” Ina áit sin, ní mór duit féachaint ar an gcuspóir atá tú ag iarraidh a bhaint amach agus fiafraí, “cad a thógfaidh sé chun é seo a chur i gcrích?” Caithfidh tú maoiniú a sholáthar dó freisin, agus é a phleanáil ar scála ama atá réalaíoch gearr.

Le linn na staire, níor tháinig aon phleananna móra sa spás a thógann níos mó ná 10 mbliana i gcrích. Níl aon chúis ann chun a chreidiúint go bhfuil an plean reatha ‘céim chun cloiche go Mars’, a leagadh amach níos luaithe i mbliana, difriúil ar bith. Creidmheas íomhá: NASA.

Más é an sprioc dul go Mars, tá taighde fairsing déanta againn cheana féin ar an méid a chosnódh sé agus ar an gcineál forbartha teicneolaíochta a theastódh uaidh. Chun é a dhéanamh go sábháilte agus go freagrach, thógfadh sé infheistíocht mharthanach de $ 50- $ 150 billiún san áit éigin, scaipthe amach le timpeall 10 mbliana. Is éard a bheadh ​​i gceist leis an bplean trealamh a thabhairt i dtír ar dhromchla Martian, mar aon le robots agus rovers atá deartha chun stáisiúin agus gnáthóga a fhéinchruinniú, agus ansin criú de dhaoine, a d’fhanfadh áit ar bith idir 6 agus 18 mí sula bhfillfeadh siad abhaile. Tá na rudaí is mó agus is troime a cuireadh i dtír riamh ar dhromchla Martian i bhfad níos éadroime ná mar a theastódh ó mhisean criú, agus is é an t-aon bhealach a chinntíonn tú sábháilteacht na foirne ar a leithéid d’iarracht ná trí chleachtadh.

Mars, mar aon lena atmaisféar tanaí, mar a tógadh grianghraf ón bhfithis Lochlannach sna 1970idí. Fiú amháin leis na deacrachtaí a bhaineann le maireachtáil ar an bPláinéad Dhearg, d’fhéadfaí coilíneacht dhaonna rathúil a bhaint amach ar chomh beag le $ 50 billiún. Creidmheas íomhá: NASA / Lochlannach 1.

Nuair a shocraigh muid dul ar an nGealach den chéad uair i 1961, ba í seo an fhís agus an réasúnaíocht a cuireadh os comhair mhuintir Mheiriceá:

Níl aon achrann, aon dochar, aon choimhlint náisiúnta sa spás amuigh go dtí seo. Tá a ghuaiseacha naimhdeach dúinn uile. Tá an chuid is fearr de chine daonna tuillte ag a choncas, agus ní thagann a dheis le haghaidh comhair shíochánta arís. Ach cén fáth, a deir daoine áirithe, an ghealach? Cén fáth é seo a roghnú mar ár gcuspóir? Agus b’fhéidir go bhfiafróidh siad cén fáth an sliabh is airde a dhreapadh? Cén fáth, 35 bliain ó shin, an tAtlantach a eitilt? Cén fáth a n-imríonn Rice Texas?
Roghnaimid dul go dtí an Ghealach. Roghnaímid dul go dtí an Ghealach sa deich mbliana seo agus na rudaí eile a dhéanamh, ní toisc go bhfuil siad éasca, ach toisc go bhfuil siad crua, toisc go bhfreastalóidh an aidhm sin ar an gcuid is fearr dár bhfuinneamh agus dár scileanna a eagrú agus a thomhas, toisc gur dúshlán amháin é an dúshlán sin. go bhfuilimid sásta glacadh leis, ceann nach bhfuilimid toilteanach a chur siar, agus ceann a bhfuil sé beartaithe againn a bhuachan, agus na cinn eile freisin.
Tá sé níos mó ná 45 bliain anois ó chuir daoine cos ar shaol eile. Ní dhéanfadh an fithiseoir gealaí criú beartaithe an éacht sin a chur i gcrích arís. Creidmheas íomhá: NASA / Apollo 15.

Chuaigh na teicneolaíochtaí spinoff amháin chun leasa sochaí Mheiriceá ar bhealaí i bhfad níos mó ná teflon agus peann spáis a thabhairt dúinn; tá dul chun cinn maidir le culaith fuaraithe, scagdhealú duáin, teiripe fisiceach, bróga lúthchleasaíochta, insliú tí, scagachán uisce, triomú reo, cosaint píblíne, fearas do chomhraiceoirí dóiteáin, agus go leor eile tar éis teacht go díreach ó chlár Apollo leis féin. Ní féidir le duine ar bith gealltanas a thabhairt faoin gcuma a bheidh ar na tuairisceáin ar mhisean go Mars, ach tá dhá rud ann ar féidir linn a bheith cinnte fúthu.

  1. Ní thiocfaidh muid níos gaire do Mars má théann muid ar ais go dtí an Ghealach. Más mian linn dul go Mars, ba cheart dúinn ár gcuspóir a bhaint amach agus infheistíocht a dhéanamh ann; más mian linn dul go dtí an Ghealach, ba cheart dúinn ár gcuspóir a bhaint amach agus infheistíocht a dhéanamh ann. Is masla é ligean ort go bhfuil baint ar bith ag duine leis an gceann eile.
  2. Mura méadóimid ár maoiniú chun cibé sprioc a leagfaimid amach a bhaint amach, leanfaimid lenár gclár spáis-spáis criú gan stad, agus leanfaidh an tSín, an India, an tSeapáin, an Rúis agus go leor eile ag fás.
Ealaín choincheapa na feithicle Córas Seoladh Spáis (SLS), a cumadh ar dtús mar dhearadh a bhí in ann daoine a thabhairt go Mars. Seachas na dearaí seo a athshlánú ar mhaithe le spriocanna eile, níos lú, cén fáth nach ndéanfá iarracht ach ár bhfíor-aislingí a chur i gcrích? Cén fáth nach dtéann tú go Mars? Creidmheas íomhá: NASA.

Tá cuid de na heolaithe, innealtóirí, spásairí, riarthóirí agus eagraíochtaí is mó ar domhan i Meiriceá. Leis na daoine agus na háiseanna atá againn inniu, d’fhéadfaimis duine a chur ar an nGealach nó fiú ar Mhars laistigh de na 10 mbliana amach romhainn, mura ndéanfaimis ach infheistíocht a dhéanamh ann. Ach gheobhaidh geallúintí maorga, ard, agus easpa maoinithe na torthaí céanna a bhíonn acu i gcónaí: náisiún nach gcomhlíontar a brionglóidí is mó. Níl an méid is féidir linn a chur i gcrích mar speiceas teoranta ach ag an méid is féidir go fisiciúil agus leis an méid a infheistímid ann. Is féidir ár n-uaillmhianta a bheith ag fiontair níos faide ná fithis na Cruinne íseal, ach má dhéanaimid amhlaidh. Ach amháin má tá plean ann chun maoiniú NASA a mhéadú go leibhéil leordhóthanacha chun daoine a chur chuig saol níos faide ná ár saol féin, ní bheidh Meiriceá riamh ann.

Tá Starts With A Bang ar Forbes anois, agus athfhoilsithe ar Meán a bhuíochas lenár lucht tacaíochta Patreon. Tá dhá leabhar ag Ethan, Beyond The Galaxy, agus Treknology: The Science of Star Trek ó Tricorders go Warp Drive.