Eolaíocht agus Siansa ár Cruinne - cén fáth go bhfuil an Science Token anseo le fanacht

Chomh luath agus a chuala mé cara bain úsáid as luachan a chloígh liom: “Ní féidir le duine singil shiansach a fheadaíl. Tógann sé ar an gceolfhoireann iomlán é a sheinm. " Ba phíosa eile fós é a thug tacaíocht do cheann de mo chreideamh: chun sármhaitheas a bhaint amach, caithfimid foghlaim faoi chomhoibriú. Sa lá atá inniu ann, mar thaighdeoir, creidim níos láidre fós go gcaithfimid oibriú le chéile, le go mbeimid in ann an pictiúr is mó atá ann a thuiscint. Ár Cruinne.

Chuala tú faoi Newton, nó Einstein, agus a bhfionnachtana eolaíochta ceannródaíocha. Tá a fhios agat go bhfuil a gcuid torthaí athraithe ar an mbealach a fheicimid ár ndomhan. Ach cé chomh díreach agus atá eolaí in ann meicníochtaí na cruinne a thuiscint go cruinn? Tiomnaíonn gach taighdeoir don mhodh eolaíoch, hipitéisí a bhreathnú, a thástáil go docht, agus na torthaí a úsáid, chun ár n-eolas a leathnú.

Tá móilín ag iompar ar bhealach nach bhfacthas riamh roimhe faoi dhálaí ar leith. Tá smaointe maladaptive ag duine. Tá solas réaltaí á ionsú.

Ligeann na fíricí seo go léir, na híomhánna seo, a breathnaíodh le himeacht ama, do thaighdeoirí patrúin a fheiceáil. Ansin cuirtear na patrúin léirithe seo i bhfocail, hipitéisí, a dhéanann iarracht na caidrimh a breathnaíodh a mhíniú. Tá rud amháin fós ann. Is gá an hipitéis a thástáil.

Bíonn iompar difriúil ag an móilín má athraítear na coinníollacha. Ní bheidh imní ar dhuine a thuilleadh, má nochtar é de réir a chéile don bhagairt a bhraitear. Faigheann fórsa imtharraingteach tarraingteach poll dubh greim solais féin.

Tacaíonn na sonraí a bhailítear le hipitéisí tástáilte, nó diúltaítear dóibh. Ag coinneáil faisnéis luachmhar, agus an chuid eile a dhiúscairt, déanann taighdeoirí a dtorthaí a chomhtháthú sa litríocht atá ann cheana, agus foilsíonn siad a dtorthaí. Cuireann sé seo ar chumas eolaithe eile na torthaí breathnaithe a mhacasamhlú, agus tógáil orthu.

Tá sé mar a dhéanann taighdeoirí puzail. Tar éis dóibh pictiúr spéise a fheiceáil, bíodh sé ina phatrún maidir le móilín, duine, nó fiú poll dubh, déanann siad iarracht an íomhá sin a dhianscaoileadh ina phíosaí. Ansin, cuireann siad na píosaí sin ar ais le chéile, ag tuiscint sa phróiseas conas a tháinig an pictiúr sin chun bheith.

Bailítear an chuid is mó de na píosaí bhfreagra ón litríocht atá ann cheana, eadhon torthaí a fuair taighdeoirí eile. Trí thorthaí roimhe seo agus teoiricí atá ann cheana a léamh, tá eolaithe in ann an chuid is mó de na meicníochtaí bunúsacha a chuimsíonn an pictiúr a tharraing a n-aird a thuiscint.

Mar sin féin, beidh roinnt píosaí in easnamh i gcónaí. Sin é an fáth go gcaithfidh taighdeoirí turgnaimh a dhéanamh, athróga a ionramháil, rannpháirtithe a thástáil, agus sonraí amha a bhailiú, chun tuiscint níos doimhne a fháil ar an gcaoi a bhfuil an domhan ag feidhmiú. Ligeann tomhais den sórt sin fianaise nua a bhailiú, chun píosaí nua a shainaithint agus a chlárú, chun tacú le hipitéisí éagsúla nó chun iad a dhiúltú. Nuair a dhéantar torthaí den sórt sin a chomhcheangal leis na píosaí sa litríocht atá ann, tá tuiscint shoiléir ann ar an íomhá a breathnaíodh - conas agus cén fáth a n-iompraíonn an duine, an móilín nó an poll dubh sin.

Tá an pictiúr críochnaithe. Mar sin féin, mar a thug tú faoi deara cheana féin, is timthriall gan deireadh é.

Ní léiríonn an pictiúr ach píosa amháin de bhfreagra mhór na cruinne. Tá taighde amháin, íomhá iomlán amháin, ar cheann de na chéad phíosaí bhfreagra eile a theastaíonn chun an íomhá spéise ina dhiaidh sin a athstruchtúrú agus a thuiscint. Leanfaidh an timthriall seo, ina n-úsáideann eolaithe píosaí bhfreagra atá ann cheana chun pictiúir nua-bhreathnaithe a thuiscint, ach amháin chun go mbeidh na pictiúir sin ina bpíosaí in íomhá eile, go dtí go mbeidh an pictiúr is mó, pictiúr ár cruinne, críochnaithe.

Ar aon chuma, is léir nach féidir a leithéid de thasc a dhéanamh leis féin, agus nach mbeidh ach comhiarracht ó ghlúine eolaithe faoi cheangal sinn a thabhairt ann.

Tá Scienceroot meáite ar gach bealach is gá a sholáthar chun go n-éireoidh le fionnachtana eolaíochta.

Ag smaoineamh ar riachtanais laethúla eolaithe ar fud an domhain, tá Scienceroot ag forbairt ardán a ligeann do thaighdeoirí ceangal agus comhoibriú, maoiniú a bhailiú, agus sa deireadh a dtorthaí a fhoilsiú ar bhealach níos éifeachtaí agus níos trédhearcaí. Ag ionchorprú na feidhmiúlachtaí go léir a theastaíonn le linn an phróisis fionnachtain eolaíoch, is cinnte go mbeidh Scienceroot mar an t-ardán dul ar aghaidh do gach taighdeoir. Sórtáil ar shiopa bhfreagra, áit ar féidir le heolaithe smaointe a phlé, an trealamh riachtanach a fháil, agus luach saothair a fháil as a mbaint. Áit ina bhfuil an dá phíosa puzail atá ann cheana féin, agus ábhair atá riachtanach chun píosaí eile a chruthú. I measc nithe eile, beidh eolaithe in ann stórtha eolaíochta a chur ar bun, rochtain a fháil ar thairseach de dheiseanna maoinithe innéacsaithe, agus a dtorthaí a fhoilsiú sa chéad iris eolaíochta díláraithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le Scienceroot tabhair cuairt ar: www.scientceroot.com

Toisc go dteastaíonn maoiniú ón eolaíocht, beidh gach idirbheart ar an ardán ag brath ar Science Tokens (ST) a úsáid, airgeadra le liostáil ar Waves. Féadfaidh tú clárú le Scienceroot roimh a dháta seolta, an 15 Iúil, agus méid ST a fháil tríd an gclár luathchlárúcháin anseo.

Má tá suim agat ST a cheannach, áfach, tabhair faoi deara go dtosaíonn an chéad cheann de na ceithre bhabhta infheistíochta leis an dáta seolta, agus go gcríochnaíonn sé tar éis míosa, an 15 Lúnasa, agus go dtairgfear bónais d’infheisteoirí luatha. Ag cur san áireamh go spreagfaidh ST forbairt na heolaíochta, a bhfuil sé mar aidhm aici gach pictiúr a chomhdhéanann an mhór-chruinne seo a thuiscint, tá ceist amháin agam duit. Cá fhad a chreideann tú go mbeidh ST in úsáid?

Má fhreagair tú i gceart, is cinnte go dteastaíonn tuilleadh faisnéise uait faoin Tairiscint Tosaigh Token anseo.

Chomh maith leis sin, coinnigh i dteagmháil le Scienceroot trínár bealaí meán sóisialta thíos, agus cuidigh leis an eolaíocht faoi bhláth!

Facebook —-Twitter - - Teileagram - - -Reddit