Saothrú Gairme sna hEolaíochtaí mar Fhochéimí ag Minerva

Chuireamar fáilte roimh mhic léinn ó gach cearn den domhan le déanaí le haghaidh ár deireadh seachtaine bliantúil do mhic léinn iontráilte i San Francisco. Is deis í an ócáid ​​chun taithí a fháil ar an saol i Minerva in éineacht lenár gcuid mac léinn reatha.

Ar a dara lá sa chathair, bhuail mic léinn iontráilte le déin gach coláiste chun foghlaim faoin gcuraclam, chomh maith le ceannairí na Gníomhaireachta um Fhorbairt Ghairmiúil, a rinne cur síos ar na seirbhísí comhairleacha fostóra agus scoile iarchéime atá ar fáil ag Minerva.

De na hábhair a pléadh, ba chosúil go raibh suim ar leith ag go leor mac léinn sa chaoi a dtacódh Minerva lena n-aislingí dul i mbun gairmeacha sna heolaíochtaí.

Cé go mbraitheann go leor nach bhfuil an téarma “ealaíona liobrálacha” eisiach ón déine atá riachtanach do na heolaíochtaí crua, tá curaclam ealaíon liobrálacha agus eolaíochtaí Minerva deartha chun tacú le mic léinn ar spéis leo na heolaíochtaí trí ábhar a ionchorprú ó réimsí éagsúla, lena n-áirítear na hábhair nádúrtha, eolaíochtaí ríomhaireachta agus sóisialta.

“Tá cúrsaí Minerva idirdhisciplíneach toisc nach bhfuilimid siled. Níl roinn ceimice againn nach múineann ach ceimic, nó roinn fisice nach múineann ach fisic. Táimid níos comhtháite mar is é sin an rud a léiríonn an saol réadúil. "

Míníonn Vicki Chandler, Déan na nEolaíochtaí Nádúrtha, “Tá cúrsaí Minerva idirdhisciplíneach toisc nach bhfuilimid siled. Níl roinn ceimice againn nach múineann ach ceimic, nó roinn fisice nach múineann ach fisic. Táimid níos comhtháite mar is é sin an rud a léiríonn an saol réadúil.

“Ní ghlacann ár gcuid mac léinn cúrsaí saotharlainne. Ina áit sin, spreagaimid go láidir iad agus cabhraímid leo intéirneachtaí taighde samhraidh a aithint. Tá siad seo fíorthábhachtach toisc go dtugann siad eispéiris phraiticiúla dóibh - agus meantóir - i saotharlann, áit a bhfuil eolaíocht á déanamh acu i ndáiríre. Sin an áit a dtuigfidh siad i ndáiríre conas eolaíocht a dhéanamh, conas smaoineamh go loighciúil agus go hanailíseach, agus conas í a chur i bhfeidhm - ní trí chúrsaí saotharlainne a éilíonn go bunúsach ar mhic léinn oidis a leanúint ó leabhar cócaireachta. "

Mar shampla, fuair Xiaotian Liao, mac léinn in Aicme 2019 intéirneacht le déanaí leis na hInstitiúidí iomráiteacha Novartis um Thaighde Bithleighis i mBostún, áit a bhfuil súil aici cuidiú le teiripí nua galair a chuardach.

Sula raibh sí ar an eolas faoin intéirneacht, áfach, bhuail Xiaotian le Bainisteoir Forbartha Traenála agus Tallann Minerva, Jesse Silberberg, chun a mianta gairme a phlé. “Labhraíomar trína cuid inspreagadh pearsanta chun MD / Ph.D. a leanúint. agus cuir chuige straitéiseacha le chéile chun dul i mbun tionscadal le hospidéil sna cathracha i rothlú domhanda Minerva. "

Nuair a tháinig an deis chun iarratas a dhéanamh ar intéirneacht le Novartis, dúirt Silberberg, “Thuig Xiaotian an chaoi a n-oirfeadh sé lena cosán pearsanta agus gairmiúil, agus an chaoi a n-oirfeadh a cuid taithí roimhe seo, laistigh agus lasmuigh de na heolaíochtaí, go n-oirfeadh sí go mór do na heolaíochtaí. post."

“Mar mhórimreoir dúbailte na nEolaíochtaí Nádúrtha agus na nEolaíochtaí Ríomhaireachtúla, tá lúcháir mhór orm an deis a bheith ag obair i saotharlann bithfhaisnéisíochta agus aithne a chur ar an réimse,” a deir Liao. “Cé go raibh dúil mhór agam i gcónaí sa leigheas, dhírigh mé go príomha ar thaobh na n-othar seachtrach de. Ba le linn mo chuid staidéir i Minerva a thosaigh mé ag smaoineamh go dáiríre ar thaighde; Is mór an sásamh dom an próiseas chun ceisteanna taighde a athmhachnamh agus freagraí a fhorbairt ó pheirspictíocht idirdhisciplíneach. Creidim go ligfidh an deis dom taighde a dhéanamh ar mheicníocht ghalar othair cúram níos fearr a thairiscint i suíomh cliniciúil. "

“Is é an rud a dhéanann tú le linn do cheithre bliana - agus na heispéiris a fhaigheann tú - is tábhachtaí."

Cosúil leis an deis le Novartis, baintear amach go leor intéirneachtaí trí fhoireann agus dámh Minerva a bhíonn ag obair go dlúth le mic léinn go minic agus a chuireann aithne ar a gcuspóirí gairmiúla. “Cosúil lenár gcuid mac léinn, tá baint mhór acu leis na moil dhomhanda a thugann siad abhaile,” a deir Anne Kauth, Bainisteoir Líonra Fostóirí agus Comhpháirtíochtaí Minerva. “Agus iad ag caint ar Minerva agus ag saothrú a gcuid paisin féin, buaileann baill ár bpobal le daoine i San Francisco agus níos faide i gcéin, a tharraingítear go nádúrtha chuig obair Minerva agus a bhfuil ár gcuid mac léinn ag foghlaim."

Ba é mac léinn eile i Rang 2019, Zitong Mao an t-aon fhochéimí - agus gan ach sophomore ag ardú - ar fhoireann Ph.D. agus intéirnigh taighde iardhochtúireachta ag Saotharlanna Fujitsu Mheiriceá. Tar éis a intéirneachta, deir a bhainisteoir taighde, Mahoko Shiga, gur éirigh lena rath “a thuiscint dhomhain chruinn ar an tionscadal, smaointeoireacht loighciúil, agus ardscileanna cumarsáide agus féinbhainistíochta.”

Tá beagnach trí scór bliain de thaithí ag Dean Chandler ag meantóireacht ar mhic léinn ar mian leo freastal ar scoil leighis, agus mar sin tuigeann sí an t-eolas agus na scileanna a theastaíonn uathu a fháil mar fhochéimithe d’fhonn a ligean isteach - léargas criticiúil a chuidigh le curaclam na nEolaíochtaí Nádúrtha a d’fhorbair sí ag Minerva a threorú.

“Beidh céimithe Minerva an-iomaíoch do scoileanna ardchéime, cibé an bhfuil suim acu sa leigheas, sláinte phoiblí, eolaíochtaí comhshaoil, innealtóireacht, eolaíochtaí fisiciúla, nó réimse eile. Labhair mé le go leor daoine ag na scoileanna míochaine agus iarchéime is fearr ar fud na SA agus is féidir liom a rá go cinntitheach go bhfuil an-áthas orthu faoi bhéim Minerva ar smaointeoireacht chruthaitheach agus chriticiúil, chomh maith lenár gcur chuige idirdhisciplíneach i leith na foghlama agus ár spreagadh chun eispéiris phraiticiúla taighde a spreagadh. , ”Nótaí Chandler.

Ar an eolas faoi seo, cuireann Xiaotian píosa simplí comhairle ar fáil do mhic léinn Minerva atá ag smaoineamh ar shlí bheatha a dhéanamh sna heolaíochtaí: “Ná cuir an iomarca béime ar an gcinneadh‘ foirfe ’a dhéanamh a chinneann an chuid eile de do shaol. Tar éis an tsaoil, is é an rud a dhéanann tú le linn do cheithre bliana - agus na heispéiris a fhaigheann tú - is tábhachtaí. "

Next Up: Conas a Mhúin Math dom Rioscaí a Thógáil