Campas Pulchowk: Áit le haghaidh teorainneacha Eolaíochta

Le caoinchead NBC News

Tá sé 79 bliain ó bunaíodh saotharlann Tiomáint Scaird Pulchowk (PJPL) agus Ionad Taighde Cáithníní Pulchowk (PPRC) taobh istigh de champas Pulchowk. Tá sé beartaithe clár mór a sheoladh inniu, ag tosú ar Chomóradh 80 bliain PJPL agus PPRC. Mar aon leis sin, cloch mhíle nua sa taisteal spáis; tá an spás-long taistil beartaithe le seoladh. Bhí sé seo indéanta mar gheall ar thionscnaimh an rialtais agus den chuid is mó ag céimithe dícheallacha champas Pulchowk, aicme 2016–2020 AD agus go leor eile.

Thosaigh sé ar fad ar ais ansin sa bhliain 2032 AD nuair a chruinnigh na céimithe ó champas Pulchowk tar éis dóibh freastal ar Ollscoileanna mór le rá mar Princeton, Harvard, Caltech, MIT, Ollscoil Oxford le chéile. D'aistrigh cuid acu réimse na hinnealtóireachta fiú agus bhog siad go réimse na Fisice agus rinne siad taighde i CERN; Hadron Collider. Ag bailiú dhá bhliain déag de thaithí agus an spreagadh, rinne siad dlús agus cur chun cinn ar an taighde i bhFisic na gCáithníní. Tháinig iar-Pulchowkians le chéile i gcéimí de chuid IOE le chéile sa bhliain 2032 ag plé na gclár oibre ábhartha maidir leis an tsaotharlann taighde. Sannadh foireann de 15 eolaí tiomnaithe le Kaushal Budhathoki mar POF ar an saotharlann Taighde. Cuireadh togra faoi bhráid an rialtais a raibh na pointí ar fad aige faoin gcaoi a raibh an saotharlann taighde seo chun a gcuspóirí go léir a bhaint amach agus Neipeal a dhéanamh ar cheann de na háiteanna cumhachtacha agus dírithe ar thaighde ar fud an domhain. Agus é ag féachaint ar phráinn a leithéid de chlár Taighde, ghlac an rialtas leis an togra go luath agus chuir siad tús leis an obair chun Ionad Taighde Cáithníní a thógáil.

Tá sé 9 gclog ar maidin cheana féin nuair a bailíodh na daoine go léir i staidiam Peile Champas Pulchowk a bhí le casadh ag 10 a chlog i réimse seolta an spásárthaigh. Ba ghníomh seiftiúil é an t-eolaí agus na comhoibrithe ag obair le chéile, d’éirigh go maith leis an bplean. Shroich mé ag geata an Champais roimh 8 a chlog ar maidin. Toisc go bhfuilim nua ar an gCampas ní raibh mórán eolais agam faoi. Tá sé beartaithe agam bualadh leis an Ollamh Moriarty a bhí ina ollamh le fisic na gCáithníní ar Champas Pulchowk. Agus mé ag siúl ar bhóithre an champais, d’fhéadfainn na soilse agus na fearais leictreacha a fheiceáil in áitreabh an champais faoi thiomáint ag an gceap brú a suiteáladh ar thailte agus ar shráideanna an champais. “Mothaíonn ceapacha brú ar an talamh an brú a tháinig as rudaí a bheith ag gluaiseacht orthu agus a ghineann an leictreachas”, d’fhéadfainn é a fheiceáil scríofa ar an scáileán holografach a bhí réamh-mheasta os cionn na talún. Chonaic mé gur suiteáladh na giuirléidí céanna ar na bóithre poiblí a raibh an chuma orthu go raibh siad in-athnuaite. Agus mé ag druidim leis an PPRC, chonaic mé fear ina sheasamh ag doras an fhoirgnimh mhóir a raibh gaireas mór raidiónna ceangailte leis. Chuir mé ceist air cad a bhí i gceist leis na raidiónna móra seo.

D'fhreagair sé, "Is iad seo na glacadóirí a bhaineann leas as an bhfuinneamh ón luaineacht idir-réaltach san am spáis a tharlaíonn de bharr titim réalta i bhfad i gcéin."

D'iarr mé, "Cathain ar éirigh leat an teicneolaíocht seo a fháil amach?"

D'fhreagair sé, “Trí bliana ó shin cheapamar an teicneolaíocht seo ar dtús. Nach raibh a fhios agat é sin? ” Agus aoibh sé ag féachaint i dtreo dom.

Ba é an fear é le linn a 50idí, bhí na súile dubha seo aige, gruaig liath, cóir agus glé ach craiceann beag rocach ach ba leor é chun go dtitfeadh daoine i ngrá nuair a bhíonn sé ina 20idí.

Is cinnte gur thit cailíní i ngrá leis.

Ó tharla go bhfuilim ró-luath, mar sin threoraigh sé an bealach chuig an tsaotharlann taighde cáithníní áit ar thaispeáin sé dom an breosla réabhlóideach nua atá siad chun é a úsáid mar fhoinse fuinnimh chun an spásárthach taistil ama a thiomáint inniu. D'imigh an t-am i bhfaiteadh na súl agus mé ag dul trí na teicneolaíochtaí nua seo.

Ritheadh ​​dhá uair an chloig go gasta agus go luath chuir sé tús le ham an tseolta. Murab ionann agus iad siúd a rinne tíortha mar SAM, an tSín, an India, an Rúis, agus go leor tíortha forbartha eile d’fhéadfainn cineál nua na roicéad agus meicníocht éagsúil a bhaineann le roicéid a fheiceáil. Chun na rudaí seo go léir a fheiceáil ar Champas Pulchowk, gan amhras ba athrú mór ar stádas agus ar fhorbairt shocheacnamaíoch daoine a bhí ag aontú le rud éigin iontach a dhéanamh iad féin.

5 nóiméad roimh an seoladh agus táim ar an amharcphointe is gaire chomh gar agus a d’fhéadfainn a fháil in éineacht leis na heolaithe eile. Raibh mé in ann an spleodar a fheiceáil i go leor eolaithe, ag rá go nochtfadh an fiontar nua seo na rudaí neamhfhorbartha faoinár Cruinne agus go gcabhródh sé leis na háiteanna agus an eachtra neamhfhorbartha faoinár Cruinne a fháil. Thosaigh an t-am comhaireamh síos anois, “TEN NINE EIGHT ……” d’fhás an spleodar ar dhaoine chomh maith le heolaithe níos láidre fós “… TRÍ A DÓ A hAON”. Chuaigh an roicéad suas go mall agus phioc sé an luas go gasta, ní raibh deataigh agus múch ann de réir mar a dhóitear an breosla; is cinnte go raibh sé seo ceannródaíoch i réimse na teicneolaíochta Breosla. Tar éis 3 nóiméad, chonacthas tairseach nó saobhadh de chineál éigin ar an spás, thaistil an long spáis tríd agus d’imigh sí mar thaibhse sa dorchadas. Bhí tonn spleodrach ag rith trí dhaoine agus eolaithe araon. Bhí eolaí sásta gur oibrigh an breosla chomh maith leis an tairseach ama.

Athrú suntasach a bheadh ​​san fhiontar nua seo ar thaisteal spáis ar an gcaoi a ndéanfaí an taisteal spáis idir-réaltach as seo amach. Táthar ag súil go bhfaighidh an spásárthach a seoladh na háiteanna is dorcha faoinár Cruinne nár shroich solas dúinn riamh nó nár smaoinigh muid ar dhul riamh. Ba chosúil nár éirigh leis an tionscadal ach mar gheall ar iarracht na n-eolaithe agus thionscnaimh an rialtais. Tá Campas Pulchowk agus Neipeal san iomlán nach raibh i bhfad taobh thiar den eolaíocht agus de na teicneolaíochtaí ag dul ar aghaidh anois, ar ceacht iontach é don domhan ar fad. Tá go leor toimhdí ann faoi na rudaí a thabharfaidh an seoladh seo dúinn ach tá rud amháin cinnte gur cinnte go mbeidh an ócáid ​​seo mar theorainn nua san Eolaíocht.