Dearadh Fianaise-Bhunaithe do Tháirgí Digiteacha

Is é atá i ndearadh fianaise-bhunaithe d’fheidhmchláir dhigiteacha ná cur chuige a úsáidimid chun comhéadain úsáideora éifeachtacha a chruthú. Is próiseas eimpíreach é a chomhtháthaíonn an meon eolaíoch le dearadh comhéadain úsáideora.

Is próiseas cinnteoireachta cuimsitheach é atá difriúil ón gcaoi a n-oibríonn an chuid is mó de na ranna dearaidh.

Cad é an pointe?

Nuair a bhíonn geallta ard, bíonn iarmhairtí ag cinntí agus bíonn tábhacht leis na cinntí dearaidh cearta. Mar shampla, oibrímid do thionscal na ngluaisteán, áit a mbíonn tionchar ag cinntí dearaidh comhéadain ar dhóchúlacht timpistí.

Tá sé cliste iarmhairtí dearadh táirge a thomhas tar éis a sheolta, ach ní leor é: caithfidh dearthóirí a bheith gníomhach chun iarmhairtí diúltacha a chosc fiú sula mbuaileann an táirge an margadh.

Is céim bheag sa treo sin féachaint amach an fhuinneog le linn an phróisis dhearaidh, agus déanann dearthóirí áirithe é sin trí roinnt taighde úsáideora a dhéanamh.

Mar sin féin, tógann an cur chuige dearaidh fianaise-bhunaithe d’fheidhmchláir dhigiteacha céim ar an leibhéal meta.

Tuar vs tuar sa dearadh

Is próiseas é an dearadh ina ndéantar cinntí faoi eispéireas an úsáideora nó sonraí amhairc an chomhéadain. Tá sé bunaithe ar an méid a chreidimid a tharlóidh a luaithe a bheidh úsáideoirí ag idirghníomhú leis an gcomhéadan.

Tógann dearadh bunaithe ar fhianaise an próiseas seo ó thuar go tuar:

Tagann tairngreachtaí trí nochtadh “diaga”, inspioráid esoteric agus léirmhíniú easnamhach. Tá na tairngreachtaí an-phearsanta agus ní thagann siad gar don réaltacht ach trí ádh mór nó nuair a bhíonn siad chomh débhríoch gur féidir iad a athshainmhíniú tar éis na fírinne.

Os a choinne sin, déantar tuartha trí phróiseas trédhearcach chun faisnéis a bhailiú go córasach agus trí mheastóireacht chriticiúil a dhéanamh ar shonraí macasamhlaithe. Cuirtear in iúl iad i dtéarmaí dóchúlachta, atá oscailte le scagadh agus le hathrú de réir mar a fhorbraíonn staid na sonraí.

Is é dearadh bunaithe ar fhianaise an cur chuige a bhaineann le fáithe dearaidh trí chóras láidir a thabhairt isteach ina bhforbraíonn cáilíocht na gcinntí dearaidh de réir a chéile de réir prionsabal agus rialacha a fheabhsaítear go leanúnach.

Athraíonn dearadh bunaithe ar fhianaise an chaoi a smaoinímid

Bhí cleachtas bunaithe ar fhianaise le feiceáil sa leigheas ach ó shin tá sé tar éis dul i bhfeidhm ar chúpla fearann. Fós féin tá an dul chun cinn mall toisc go dteastaíonn athrú paraidíme uaidh a mbíonn caidreamh pearsanta aige le castacht chognaíoch.

Go bunúsach, aithníonn cleachtas bunaithe ar fhianaise teorainneacha agus claontachtaí smaointeoireacht an duine agus cinnteoireacht.

Mar eolaithe cognaíocha tá cur amach againn ar mheon aigne an duine agus tá a fhios againn nach féidir linn muinín a bheith againn as aon phatrúin smaoinimh dhaonna aonair nó foriomlán intuigthe bunaithe ar intuition.

Ina áit sin, teastaíonn bealach níos láidre chun smaointe a mheas chun cinntí maithe dearaidh a dhéanamh. I ndearadh fianaise-bhunaithe d’fheidhmchláir dhigiteacha, oibríonn próiseas láidir ar an mbealach seo:

 • Aistrítear neamhchinnteachtaí go ceisteanna freagracha trí phróiseas criticiúil
 • Faightear an fhaisnéis is fearr atá ar fáil ar bhealach córasach
 • Déantar an fhianaise a mheas maidir le bailíocht inmheánach agus sheachtrach
 • Déantar impleachtaí na fianaise a mheas bunaithe ar thuar torthaí dóchúla
 • Déantar tuar a thástáil agus a choigeartú bunaithe ar mheastóireacht ar fheidhmíocht

Mar sin, cad a áirítear mar fhianaise?

Fiú amháin roimh ré na nuachta bréige (cuimhnigh ar na hamanna sin?), Bhí sé dúshlánach do dhaoine idirdhealú a dhéanamh idir fíorfhaisnéis agus meon.

Tá clostrácht, tuairim, tuairim, eachtarshuíomh, creideamh, intuition, reitric (an chaoi a gcuirtear rud i láthair), claontacht, buille faoi thuairim, custaim, treochtaí, fallaing, abhcóideacht, comhairle, scéalta, cleachtas coiteann agus coinbhinsiún contrártha ar fad den fhianaise.

Níl siad bunaithe i bpróiseas córasach chun an réaltacht a nochtadh, ach is eachtraí randamacha iad in intinn an duine. Nuair a bhíonn cinntí bunaithe ar aon cheann díobh seo, bíonn na torthaí randamach. Fiú nuair a bhíonn ádh ar stailc agus nuair a bhíonn rud éigin mar thoradh ar na cinntí simseach seo, tá sé an-deacair na torthaí a fheabhsú.

Is iad na foinsí fianaise sa chur chuige Dearaidh Fianaise-Bhunaithe d’fheidhmchláir dhigiteacha:

Eolas eolaíoch

Tá torthaí fairsinge taighde curtha le chéile ag réimsí mar idirghníomhaíocht daonna-ríomhaire, eolaíocht chognaíoch, agus uaireanta réimsí a bhaineann go díreach le hábhar an aip. Is modh áisiúil é seo chun faisnéis a thástáil agus a bhailíochtú. Níos tábhachtaí fós, cuireann sé fianaise eimpíreach ar fáil.

Ar an drochuair, uaireanta bíonn sé deacair ailt ábhartha a aimsiú agus a thuiscint mar gheall ar chastacht na gcur chuige eolaíochta.

Taighde úsáideora & tástáil úsáideora

Seo a thagann go coitianta faoi lipéad taighde úsáideora. Soláthraíonn sé aiseolas ábhartha ó dhaoine agus cabhraíonn sé le faisnéis fhlaithiúil a charnadh faoina n-iompar nádúrtha i gcomhthéacsanna ábhartha.

Mar sin féin, níl sé úsáideach ach an oiread agus an taighde a dhéanamh ag úsáid modheolaíochta cruinn agus cúramach. Ar an drochuair, tá taighde úsáideora cultúir lasta forleathan, toisc go mbíonn fiú acadóirí ag streachailt le modheolaíocht taighde a mháistir.

Treoirlínte dearaidh agus sonraíochtaí teicniúla

Tá méid suntasach faisnéise faoi dhearadh bailithe agus tá uirlisí agus treoirlínte ann chun obair a shimpliú. Mar sin féin, b’fhéidir nach n-oirfeadh an cineál seo faisnéise do chásanna úsáide agus uaireanta glactar leis mar threocht gan aon ghrinnscrúdú dáiríre a dhéanamh ón bpobal dearaidh.

Foirmle Difríochta Datha CIE DE2000 (Sharma et al, 2005) & An gamut infheicthe breactha laistigh de spás datha CIELAB. (Horvath, Lipka, 2017)

Ní seomra cúirte é seo

Tá an chuid is mó de dhearthóirí cleachtaithe le hargóintí a aimsiú chun dul i bhfabhar a gcinntí agus chun iad a úsáid chun úinéirí táirgí a throid. Uaireanta bíonn sé seo ríthábhachtach chun an próiseas dearaidh UX a chosc ó chur chuige atá go hiomlán naive.

Mar sin féin, ní bhaineann dearadh bunaithe ar fhianaise le taobhanna a thógáil. Is é an pointe buntáistí agus míbhuntáistí impleachtaí a mheá sula ndéantar an cinneadh fiú, ní faoi argóintí a aimsiú chun tacú le taobh amháin.

Is fachtóir den fhianaise iad na buntáistí agus na míbhuntáistí seo agus chun í a bhaint amach ní mór dúinn an fhianaise a mheas go criticiúil: nuair atá sí contrártha agus nuair is cosúil go bhfuil sí dírithe sa treo céanna.

Bíonn tionchar ag na tosca seo ar cháilíocht na fianaise i ndearadh digiteach bunaithe ar fhianaise:

 • Riosca claonta: fianaise a mheas ar bhonn na seans go ndeachaigh claontacht i bhfeidhm ar an bpróiseas bailithe faisnéise agus an éifeacht a mheas.
 • Imprecision: meastóireacht bunaithe ar an seans go bhfuil seans maith ann go n-athróidh an t-ábhar a breathnaíodh.
 • Indíreach: ciallaíonn sé machnamh a dhéanamh ar na difríochtaí i dtréithe an chaoi a ndearnadh an bailiú faisnéise agus an chaoi a n-úsáidfear na torthaí.
 • Neamhréireacht: inathraitheacht na dtorthaí ar fud na bhfoinsí faisnéise atá san áireamh.
 • Méid na héifeachta: ag smaoineamh an bhfuil an éifeacht a breathnaíodh sách mór chun nach dócha go n-athródh sé go hiomlán.
 • Mearbhall: measúnú an bhféadfadh tosca eile a bheith freagrach as an éifeacht a breathnaíodh.

Cáilíocht faisnéise grádaithe sa phróiseas dearaidh

Chun an fhianaise a bailíodh a mheas ní mór tuiscint a fháil ar phróisis bhailithe faisnéise agus ar loighic ghinearálta na hintinne eolaíochta. Seachas sin ní féidir le duine faisnéis a mheas i gceart.

Trí mheasúnú criticiúil a dhéanamh ar an bhfianaise, is féidir í a rangú i dtrí chatagóir leathana:

Fianaise ar Ardchaighdeán

Díríonn roinnt foinsí faisnéise iontaofa éagsúla ar phictiúr iomchuí. Is é an léirmhíniú ná “tá dóchúlacht an-íseal ann go n-athróidh taighde breise na conclúidí a chuirtear i láthair go hiomlán.”

Fianaise Measartha ar Cháilíocht

Níl na foinsí faisnéise a dhíríonn ar an gconclúid chomh iontaofa nó níl ach foinse iontaofa faisnéise amháin ann a thacaíonn leis an gconclúid. Ciallaíonn sé seo go bhfuil dearthóirí muiníneach as an méid a thugann an fhianaise le fios, ach d’fhéadfadh an fhírinne a bheith difriúil go mór freisin. Sa chás seo, d’fhéadfadh tuilleadh taighde na conclúidí a athrú.

Fianaise ar Chaighdeán Íseal

Tá an fhianaise a thacaíonn leis an gconclúid lag agus is dóigh go n-athróidh taighde breise na conclúidí go hiomlán.

Gan aon fhianaise

In ainneoin go bhfuil mothúchán gut nó fiú comhaontú d’aon toil, níl aon fhianaise dhaingean ann chun tacú leis na creidimh sin. Is dócha go n-athródh taighde na conclúidí. Níl aon náire a admháil nach bhfuil aon fhianaise ann do phointe áirithe.

Fianaise mheá sa phróiseas dearaidh

Níl an cás idéalach ina bhfuil fianaise fhoirfe ag dearthóirí. I ndáiríre, caithfidh dearthóirí roghanna dearaidh a mheá agus bealach amháin nó bealach eile a chinneadh. Fós féin, baineann siad leas mór as cinneadh a dhéanamh bunaithe ar an bhfianaise is fearr atá ar fáil is féidir leo a thoghairm agus trína thuiscint go criticiúil. Is próiseas coinsiasach, follasach agus breithiúnach é a dhéantar ar bhealach córasach.

I measc na bprionsabal coiteann a úsáidtear sa phróiseas seo tá:

 • Dá thábhachtaí atá toradh idirghníomhaíochta, is airde an caighdeán riachtanach le haghaidh fianaise.
 • An níos minice a bhíonn idirghníomhaíocht ann, ba cheart go mbeadh fianaise ar ardchaighdeán ar fáil chun tacú le cinntí dearaidh.
 • Ní dócha go mbeidh sé fónta cinneadh dearaidh nach bhfuil aon fhianaise aige ar cheann a bhfuil fianaise mheasartha nó ardchaighdeáin aige.
 • Nuair is gá cinntí dearaidh a dhéanamh bunaithe ar aon fhianaise, ba cheart iad a dhoiciméadú agus ba cheart bealaí chun a dtionchar a thomhas a mheas.
 • Is féidir le fianaise chontrárthach a bheith ina comhartha de bhailiú sonraí lochtacha nó go bhfuil an réaltacht níos casta ná mar a glacadh leis ar dtús.
 • D’fhéadfadh fianaise chainníochtúil pictiúr níos cruinne den réaltacht a chailliúint, ach cuidíonn fianaise cháilíochtúil lena cur i gcomhthéacs.
 • Go minic ní féidir coimhlint idir sruthanna éagsúla fianaise cháilíochtúla a réiteach ach trí chur chuige taighde cainníochtúil.

An eagraíocht dearaidh fianaise-bhunaithe

Teastaíonn aeráid áirithe chun dearadh bunaithe ar fhianaise a oibriú. Úsáideann eagraíochtaí atá bunaithe ar fhianaise próiseas córasach chun sonraí a charnadh. Bailítear agus doiciméadaítear faisnéis, lena n-áirítear an chaoi ar bailíodh í.

I ndeireadh na dála cruthaíonn sé seo cultúr daoine a thuigeann réasúnaíocht an duine agus a theorainneacha.