Féiniúlacht Euler: Trasnú na Matamaitice & na Filíochta

An Sraith Caife + Mata

Sin é Andie.

Fáilte go dtí ár sraith Caife + Mata. An tseachtain seo bhí caife iced againn le Andie Hoyt i St Louis, Missouri. Sula bhfuair sí a baile ag Mathspace, ba mhúinteoir Mata ardscoile í Andie. Anois cuidíonn sí lenár bhfoireann Rathúlachta Scoile SAM a reáchtáil AGUS scríobhann sí a lán de na ceisteanna matamaitice a aimsíonn tú i Mathspace.

Caife de rogha?

Caife oighreata i rith an tsamhraidh agus lattés sa gheimhreadh.

Cothromóid matamaitice / fíric / réimse staidéir is fearr leat?

An oiread sin le roghnú as! Ba mhaith liom a rá go bhfuil Aitheantas Euler ar mo chúig liosta is fearr. Táim cinnte nach bhfuil sé uathúil agam mar seo is fearr leat mar tá sé go hálainn nuair a thuigeann tú é.

Go hálainn?

Sea, dúirt mé go hálainn !!

Cad é Aitheantas Euler?

Is foirmle é. Ach is cosúil nach ndéanann an tuairisc sin ceartas dó. Tá sé i bhfad níos mó ná foirmle SO!

An féidir leat é a tharraingt dúinn?

Geall tú!

Conas a scríobhann Andie chomh maith sin ar serviette?!

An féidir leat é sin a mhíniú i mBéarla?

Chun brí an chaidrimh seo a thuiscint, ní mór duit i ndáiríre tábhacht gach príomhcharachtair a thuiscint anseo ...

Is féidir leat a rá i gcónaí cé hiad na múinteoirí de réir líon na pinn daite a úsáideann siad chun cur síos a dhéanamh ar rud!

Tosóidh mé le 0 agus 1. I ndáiríre faoi uimhreacha a bhfuil meas orthu i mo thuairim. Ach má smaoiníonn tú i ndáiríre orthu, sin iad na príomhróil. Cuir nialas le huimhir, ní athraíonn an uimhir. Déan uimhir a iolrú faoi 1, ní athraíonn an uimhir. Tá sé sin speisialta go leor!

Feicimid an plota a shlánú le Pi a chur leis - uimhir neamhréasúnach, gur cóimheas í, go híorónta de réir sainmhínithe. Tomhais imlíne aon chiorcail agus roinn an uimhir sin ar a trastomhas agus faigheann tú an uimhir chéanna i gcónaí - Pi. Ach toisc gur digití iad na digití tá sé níos mó fós mar fheiniméan.

Tá sé neamhréasúnach smaoineamh gurb é Pi an t-aon charachtar le digití gan staonadh sa scéal seo. Ainmnítear an uimhir e, i ndáiríre i ndiaidh Euler féin. Má tá suim agat níos mó a fhoghlaim faoi ba chóir duit staidéar a dhéanamh, bhuel, spéis ann. Ús cumaisc, le bheith sonrach. Má tá an líon uaireanta a mhéadaítear an t-ús sin chomh mór sin go bhfuil sé beagnach Infinity, sin an áit a fheiceann tú e.

Is dóigh leat go bhfuilim ag déanamh suas é seo ach tá sé seo go léir fíor. Cé go bhfuil, tá codanna áirithe samhailteach, cosúil leis an uimhir i. Ná bí cearr liom. Tá sé ann. Is í an uimhir i ach an téarma a úsáidimid don fhréamh cearnach de -1.

Lá amháin, dúirt duine éigin:

“N’fheadar cén uimhir nuair a iolraítear leis féin a thugann -1 dúinn?”

agus ansin rugadh mé.

Conas a fuair tú Aitheantas Euler?

Bhí mé ag staidéar Matamaitice sa choláiste. Tá sé greannmhar mar bhí an-dúil agam sa Mhata, ach ní raibh tuiscint agam i ndáiríre ar an méid is féidir le smaointe Matamaitice a nascadh lena chéile, agus ní raibh aon ardchúrsaí déanta agam fós.

Ar aon chaoi, chonaic mé an chothromóid seo clóscríofa ar phíosa páipéir printéir agus téipeáilte ar an taobh amuigh de dhoras duine. Sheas mé ansin, léigh mé an chothromóid, agus is cuimhin liom go raibh ionadh agus uafás orm ag an am céanna.

Ba é mo chéad smaoineamh:

"Wow, tá sé seo dochreidte go bhfuil baint ag na huimhreacha seo go léir."

agus ansin thosaigh mé ag smaoineamh:

“Conas is féidir liom a bheith ag staidéar Mata agus gan a bheith ar an eolas faoi seo? Tá an oiread sin le foghlaim agam, agus ba mhaith liom níos mó a fhoghlaim! "

Tagann na huimhreacha seo ó réimsí matamaitice a bhfuil cuma chomh difriúil orthu - Na huimhreacha 0 agus 1 ón uimhríocht, Pí ón gcéimseata, e ón airgeadas, agus i ón ailgéabar. Is spéis liom go bhfuil caidreamh acu uile ar féidir iad a achoimriú in aon abairt shimplí amháin. Tá sé fileata ar bhealach.

Ag déanamh staidéir ar na cineálacha éagsúla matamaitice seo ar scoil, ní raibh aon smaoineamh agam go raibh na smaointe ar leithligh seo ceangailte. Sin an rud is mó a thaitníonn liom faoin matamaitic. Go bhfuil sé ceangailte ar bhealach éigin. B’fhéidir nach mbeadh aon cheangal ag fiú rudaí a cheapaimid inniu. Bhuel, b’fhéidir go bhfuil sé mar gheall nach bhfuaireamar an nasc go fóill.

Cén fáth a bhfuil Aitheantas Euler tábhachtach, dar leat?

Tá sé tábhachtach mar léiríonn sé áilleacht na matamaitice íon. Agus muid ag díospóireacht faoi thábhacht na matamaitice le m’fhear céile - yep, bíonn na comhráite sin inár dteaghlach! - Tá an chothromóid álainn seo agam le lua. Is cruthúnas é gur féidir leis an mhatamaitic a bheith álainn ar a bealach féin, gan gá a bheith ina huirlis don eolaíocht nó don innealtóireacht, agus is é sin an chaoi a fheiceann m’fhear innealtóir aeraspáis í uaireanta.

An féidir leat insint dúinn faoi a stair?

Ba bhreá liom! Is stair iontach suimiúil í a thosaigh i ndáiríre fada ó shin. Feiceann tú, de réir mar a thosaigh daoine ag comhaireamh d’fhorbair siad coincheapa 1 agus 0… rud agus rud ar bith. Agus feiceann tú na coincheapa sin ina bhfoirm scríofa ar fud cultúir ársa ar fud an domhain. Is cuid dár saol daonna iad. Ní bheifí in ann fiú an stair is déanaí atá againn a dhéanamh gan coincheap 1 agus 0 - na huimhreacha amháin atá riachtanach do ríomhairí!

Tá coincheap Pi thart le tamall freisin. Ar bhealach praiticiúil, thuig sibhialtachtaí ársa go raibh gaol idir imlíne ciorcail agus a trastomhas. Cé gur comhfhogasú amh a bhí ann, d'úsáid siad é chun tomhais agus tógáil ... cibé rudaí ciorclacha a bhí le tógáil acu. Ní go dtí i bhfad níos déanaí, nuair a leathnaigh an mhatamaitic níos faide ná an rud praiticiúil go réimse teibí dá cuid féin, a thuig muid gach feidhmchlár eile a bhí ag Pi.

Tá coincheapa i agus e i bhfad níos déanaí i stair an duine. Is dócha mar gheall ar a nádúr teibí. Bhí sraith nua uimhreacha ag teastáil uainn chun cur síos a dhéanamh ar na rudaí a bhí á mbreithniú againn, cosúil le fad taobh cearnóige le limistéar diúltach. Tháinig an uimhir i agus is cairde samhailteacha as sin.

Mar a luaigh mé roimhe seo, tháinig an uimhir e chun cinn le spéis iolraithe a thabhairt isteach sa tsochaí, ar coincheap daonna measartha nua-aimseartha é freisin. Mar sin féin, d'aimsigh Leonard Euler (agus cúpla matamaiticeoir suntasach eile ag an am) a nasc le triantánacht agus le huimhreacha samhailteacha timpeall an 18ú haois. Agus ansin rinneadh an nasc suntasach seo idir na huimhreacha móra 0, 1, pi, i, agus e in Aitheantas Euler.

Tá uafás orm leis na dátaí agus na hainmneacha beachta ar seo ar fad. Déanta na fírinne, tá sé deacair go leor aon rud matamaiticiúil a chur i leith matamaiticeora amháin ag pointe amháin in am mar gheall ar fud na staire d’oibrigh Matamaiticeoirí iontacha le chéile. Is féidir go leor fionnachtana iontacha a chur i leith roinnt daoine ag roinnt pointí ama. Tá sé fíor-spéisiúil! Cuireann an cineál seo ort smaoineamh gur cuid d’fhírinne níos mó í, agus nílimid ach ag nochtadh í.

Go leor faoin am atá thart! Conas a bheidh sé úsáideach sa todhchaí, dar leat?

Níl a fhios agam. Níl cúram mór orm ach an oiread!

Ná bí cearr liom, is cuma liom faoin todhchaí. Agus sílim go bhfuil sé go hiontach nuair a bhíonn matamaitic úsáideach. Ach ní dóigh liom go gcaithfidh cothromóidí matamaitice a bheith úsáideach chun a bheith tábhachtach. Cineál cosúil le píosaí móra ealaíne. Ní thugaimid breithiúnas ar an Mona Lisa bunaithe ar a cumas bean a aithint… Lisa darb ainm b’fhéidir. Sin áiféiseach!

Rud ar bith eile suimiúil le cur leis?

Bhuel, is spéis liom a fheiceáil cad iad na cineálacha naisc shuntasacha eile atá ann nach bhfuaireamar amach go fóill. Nó fiú feidhmchláir phraiticiúla ar mhatamaitic a cheapaimid atá go hiomlán teibí i láthair na huaire. Beidh sé sin corraitheach!

Ó agus rud amháin eile ... níor nocht mé cén fáth go bhfuil Aitheantas Euler fíor. Beidh ort breathnú air chun a fháil amach!

Ar mhaith leat níos mó a léamh ón tsraith Coffee + Math? Amharc ar ár bpost deireanach ina n-úsáideann muid stats chun a chruthú go bhfuil sé indéanta méid gan teorainn airgid a dhéanamh!