Tá níos mó Meta ná Síceolaíocht ag Deadpool!

Google

Scríobh a theoiriceoir síceolaíoch a theoiric amhail is dá mbeadh an inchinn chéanna ag gach duine a léirmhíníonn a theoiric, agus an inchinn sin an inchinn! Ach níl a fhios ag gach duine faoin locht marfach seo sa réimse.

Níl áit ar bith i dteanga, i gcoincheapa, nó i dteoiricí na síceolaíochta, tá fianaise ann go bhfuil síceolaithe ar an eolas faoi shaincheapadh gach inchinn don chorp lena mbaineann sé. Níl aon áit ann go bhfuil síceolaithe ar an eolas gur feidhm é iompar an duine ar an gcaoi a bhfuil daoine in ann faisnéis a thuiscint le láidreachtaí agus laigí na hinchinne agus an choirp atá acu. Ina áit sin, déanann siad cur síos ar iompar an duine amhail is gur anlann giniúna iompair a ghineadh go draíochtúil é.

Toisc go scríobhtar teoiricí amhail is go bhfuil an inchinn chéanna ag gach duine, agus dá bhrí sin ba cheart go gcruthóidís go léir na cineálacha céanna iompraíochta lena chéile, níor scríobh síceolaithe teoiricí do Chríostaí coimeádach agus d’fhéadfadh Aindiachaí liobrálach é a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach. Conas is féidir le síceolaithe fanacht chomh aineolach ar an bhfíric seo? Níl aon rud meta faoinár dteoiricí síceolaíochta!

Dá mba daoine teoiricí síceolaíochta, is mná eaglaise den scoth ‘breithiúna’ iad a bhfaigheann locht ar gach rud a deir agus a dhéanann daoine! Tosaíonn síceolaithe leis an mbonn céanna le gach reiligiún, go saolaítear daoine le lochtanna bunaidh agus go gcaithfidh siad cúiteamh a dhéanamh ina leith. Ní thugann eolaíocht na síceolaíochta siamsaíocht riamh don smaoineamh go mbeirtear daoine réidh chun a bheith ann ar domhan mar dhaoine trí bheith ag brath ar a dtréithe daonna. Ach níl a fhios ag síceolaithe faoi chomh díorthach is atá a gcuid smaointe.

Chinn síceolaithe go treallach gur chóir do dhaoine iad féin a iompar ar bhealaí ar leith a chinn siad, óna dtuairim faoi phribhléid, gur gnáthrud iad. Nuair nach dtomhaiseann iompar an duine suas lena leagan de ghnáth, in ionad féachaint cén fáth go bhfuil an duine ag déanamh ciall loighciúil faisnéise óna chumas intleachtúil, socraíonn síceolaithe an fáth go bhfuil siad neamhghnácha ó thaobh na síceolaíochta de óna bpeirspictíocht aontoiseach faoi phribhléid.

Tá an cás seo ag tabhairt ósta dúinn do smaointe draganta faoi iompar an duine. Déan pictiúr de na bealaí a raibh mná go hiomlán faoi smacht ag a bhfir nó a n-aithreacha sna 1700í, agus uaireanta sa lá atá inniu ann. Ní hionann na bealaí a ndéanann síceolaithe iompraíocht an duine a shaothrú agus a ionramháil.

Léiríonn réimse na síceolaíochta an t-am a tionscnaíodh í, ré Victeoiria. Bhí sochaí Victeoiriach ordlathach ionsaitheach le struchtúr cumhachta soiléir agus láidir. Tugadh carte blanche dóibh siúd a bhfuil cumhacht agus stádas acu chun a rá le daoine gan chumhacht agus stádas cad atá le déanamh agus conas é a dhéanamh. Bhí géilleadh d’údaráis gan amhras. Bhí siad siúd gan chumhacht agus stádas le comhlíonadh gan amhras.

Tá an dinimic chumhachta seo le feiceáil inár dteoiricí síceolaíochta agus má chuirtear na teoiricí i bhfeidhm, bíonn orainn aicme faoi phribhléid a bhuanú agus an fhéidearthacht go mbeidh cearta comhionanna ann do chách a dhiúltú. Faoi láthair, déanfar neamhord síceolaíoch a dhiagnóisiú dóibh siúd nach gcomhlíonann rialacha iompraíochta arna leagan síos ag teoiriceoirí síceolaíochta. Is oideas iad teoiricí síceolaíochta a thugann acmhainn d’údaráis comhlíonadh iompraíochta a chur i bhfeidhm, ní oideas chun sláinte mheabhrach a chothú. Níl a fhios ag síceolaithe dinimiciúla amháin.

Mar shampla, tugann teoiricí síceolaíocha carte blanche dúinn chun leas a bhaint as ár leanaí ar cibé bealaí atá inghlactha go cultúrtha in aon ré faoi leith chun a chur ar leanaí cloí le noirm iompraíochta a chinntear go síceolaíoch. Fásann leanaí suas ag creidiúint go bhfuil siad le feiceáil de réir na gceanglas aisteach seo agus foghlaimíonn siad maireachtáil ar eagla go bhfaighidh údarás go bhfuil siad níos lú, neamhleor nó go bhfuil neamhord orthu. Fásann leanaí le mothú as a riocht féin mar gheall ar theoiricí síceolaíochta 'breithiúna' agus eagla-bhunaithe.

Is orgán de pharanóia an-mhór í an inchinn. Is orgán é a chláraíonn gach bagairt a mbaineann tábhacht beatha nó báis leis. Agus is orgán é a chomhtháthaíonn ar bhealach saincheaptha leis an gcorp lena mbaineann sé. Ach ní scríobhtar teoiricí síceolaíochta chun cuntas a thabhairt ar cé chomh saincheaptha is atá gach inchinn dá úinéir nó do na brainsí paranóia foircneacha. Ní scríobhtar teoiricí chun cabhrú le daoine a gcuid paranóia a bhainistiú, a mhalairt ar fad. Scríobhann síceolaithe teoiricí chun leibhéil chompord a gcuid brains agus brains daoine in údarás a chosaint agus a chaomhnú. Dá bhrí sin, caitear daoine atá faoi réir teoiricí síceolaíochta nó a thógtar agus a gcuirtear oideachas orthu faoin mbus. Cuirtear ar ár gcumas go léir a bheith leochaileach, neamhleor agus mí-ordúil mura féidir linn a fháil amach conas a bheith ann i gcomhréir le teoiricí síceolaíochta aisteach agus leis na húdaráis a bhfuil sé de chúram orthu iad a chur i bhfeidhm.

Ní thiocfaidh cearta comhionanna agus comhdheiseanna i ndáiríre go dtí go dtosóimid eolaíocht a chuireann síos ar iompraíochtaí an duine d’fhonn daoine a thuiscint, gan iad a rialú, a ionramháil nó a mhúnlú.

Níl eolaíocht bhréige de dhíth orainn a thuilleadh a shocraíonn an chaoi ar chóir do dhaoine iad féin a iompar agus a dhéanann suas neamhoird ansin chun lipéadú a dhéanamh ar dhaoine nach bhfuil ag iompar mar a bhí réamhshocraithe acu.

Ní fada ó shin go raibh sé de cheart ag síceolaithe ‘daoine cumasacha’ caidrimh den ghnéas céanna a bheith acu nó inscne a athrú. Ach bhí siad an-stingy faoi iompraíochtaí eile. Mar shampla, cuirfear ar leanbh a bhfuil luas próiseála mall aici mothú mar leathcheann faoin am a bhfuil sí 6 bliana d’aois. Cuirfear ar pháiste a bhfuil samhlaíocht róghníomhach aige mothú treascrach faoin am a bheidh sé 10. Déanfar leanbh a bhfuil freagraí foircneacha aige ar phian, ar athrú nó ar dhíomá le mothú mar fhear caillte na himeartha iomláine faoin am a bheidh sé 8 mbliana d’aois. Déanfar leanbh a bhfuil tuairimí ró-láidir aige a dhiagnóisiú le Neamhord Cosanta Freasúra.

Is féidir a bheith feasach ar an gcaoi a bhfuil na focail a úsáidimid chun cur síos a dhéanamh ar ár leanaí ar an bhfeasacht is tábhachtaí a theastaíonn uainn a bheith againn. Ach roghnaigh ár síceolaithe, as teanga níos mó ná milliún focal, na focail is uafásaí is féidir chun cur síos agus lipéadú a dhéanamh ar ár leanaí le difríochtaí foghlama. Tá na focail a úsáideann síceolaithe chun cur síos agus lipéadú a dhéanamh ar leanaí díreach as roinnt tromluí dystópach saor. Tá tuiscint agus grásta ag téarmaíocht shíceolaíoch míle lucht leanúna ar meisce ag cluiche haca. Ní fhéadfaimis smaoineamh ar fhocail níos táireach chun cur síos a dhéanamh ar ár leanaí le difríochtaí foghlama ná mar atá ag síceolaithe cheana féin.

Cé chomh deacair is atá sé gan an focal neamhord a úsáid i gcónaí agus é ag cur síos ar an gcaoi a smaoiníonn leanbh?

Agus cé mhéad féin-thábhacht a chaithfidh síceolaí a bheith aige chun leanbh ‘gnáth’ a shainiú mar leanbh nach bhfuil freasúra nó claon. Níl aon duine crafted ag billiúin blianta de éabhlóid chun pop amach as an bhroinn agus gan na rialacha a chinneadh chinn roinnt síceolaí randamach nár cheart dóibh dul i gcoinne. Agus leanbh a dhrugaí nach gcomhlíonann go hiompraíochta ??? Ná cuir tús liom.

Más féidir meta a dhéanamh ar scannán sár-laoch, cén fáth nach féidir meta a chur ar eolaíocht a bhfuil sé de chúram air sláinte meabhrach ár leanaí i mbéal forbartha freisin?

CUID A DÓ: DISCUSSION OF SOME THEICIC SEICOLOLICAL

Ar an gcéad dul síos, tá Lisa Feldman Barrett tar éis teoiric chlasaiceach na síceolaíochta a mhothú. Tá sé léirithe ag Barrett nach bhfuil a leithéid de rud ann le mothúcháin shonracha sa bhroinn a bhíonn le feiceáil i ngach duine. Chuir sí in iúl freisin an nóisean go bhfuil nathanna facial uilíocha ann a fhreagraíonn do mhothúcháin shonracha i ngach duine. Ciallaíonn sé seo go ndearna gach teoiric shíceolaíoch ar na leabhair toimhdí míchruinne faoi mhothúcháin a fhágann go ndéantar na teoiricí sin a shaobhadh agus a bheith míchruinn freisin.

Ar an dara dul síos, ní dhéanann síceolaithe aon rún nach bhfuil sainmhíniú, coincheap nó teoiric dhochloíte acu ar cad is pearsantacht dhaonna ann, ach tá eolaíocht iomlán tógtha acu ar bharr a neamhshainithe ar phearsantacht. Níos aisteach fós, creideann síceolaithe go bhfuil siad cinnte faoi cad is neamhord pearsantachta ann, ach ní pearsantacht é. Níl anseo ach eolaíocht sloppy agus mífhreagrach.

Is míniú í teoiric. Ligeann teoiric dúinn feiniméan a thuiscint agus tuar a dhéanamh faoi.

Cúis amháin a bhfuil a fhios againn nach bhfuil teoiricí síceolaíocha leordhóthanach ná nach bhfuil síceolaithe níos gaire do chabhrú le daoine sláinte mheabhrach a choinneáil ná mar a bhí siad 100 bliain ó shin. Tá níos mó roghanna drugaí againn chun cabhrú le daoine go cinnte, ach bíonn tinneas meabhrach ar dhuine as gach cúigear gach bliain. Taispeánann an staitistic seo nach bhfuil síceolaithe ag soláthar creat teoiriciúil cruinn nó leordhóthanach chun an dóigh le sláinte mheabhrach a thuiscint agus a chosaint.

Tá an síceolaíocht an-dogmatach mar atá reiligiúin agus tá breithiúnais tugtha aici ar iompraíochtaí an duine mar a dhéanann reiligiúin. Tá na breithiúnais seo bunaithe ar thuairimí, síceolaithe nach dtagann ón modh eolaíoch nó ón mbreathnóireacht.

Níl aon teoiricí ag síceolaithe a chuireann síos ar iompraíocht an duine le téarmaí neodracha bunaithe ar a mbreathnuithe. Shainigh síceolaithe go suibiachtúil ar dtús cad a bhí i gceist le hiompar daonna dóibh agus ansin d’úsáid siad na sainmhínithe sin chun a gcuid breathnuithe a threorú in ionad a gcuid breathnuithe a úsáid chun a gcuid sainmhínithe a threorú agus a threorú. Tógadh an réimse ar gcúl agus bun os cionn.

Mar shampla, tá 8 bpríomhchatagóir de theoiricí pearsantachta ann. Coinnigh i gcuimhne nár shocraigh síceolaithe fós ar shainmhíniú amháin ar phearsantacht, gan trácht ar theoiric amháin. Roghnaíonn an réimse smorgasbord de theoiricí pearsantachta iomaíocha agus contrártha a thairiscint gan aon duine a choinneáil cuntasach d’aon phointe amhairc coincheapúil nó teoiriciúil ar leith.

Mar sin, seo na 8 gcatagóir de theoiric pearsantachta. Tá teoiricí cineáil ann maidir le teoiricí pearsantachta, sícighníomhacha, iompraíochta, cognaíocha sóisialta, daonnúla, bithshíceolaíocha, éabhlóideacha agus tiomána. I ngach ceann de na 8 gcatagóir tá áit ar bith ó cheann amháin go dornán de theoiricí iomaíocha agus contrártha.

Tagann an téarma pearsantacht Cineál A ón teoiric cineáil a bhaineann le Meyer Freedman. Thug teoiricí sícighníomhacha ó Freud dúinn na téarmaí ego, id, agus sár-ego atá déanta suas agus breithiúnach go hiomlán. Níl aon struchtúir, feidhmeanna, nó dinimic in inchinn an duine nó i gcorp a fhreagraíonn do id, ego, nó sár -ego agus tá teoiric fhoriomlán pearsantachta Freud cruthaithe. Ach, úsáideann síceolaithe a théarmaí agus a theoiricí go forleathan ar aon nós. Chuir Kohut agus Horney le teoiricí pearsantachta sícighníomhacha le smaointe faoin féin, agus na tuairimí dogmatacha a bhí sna smaointe sin. Ní bhaineann fíorú eolaíoch le síceolaithe i dtéarmaí a gcuid teoiricí. Déanann síceolaithe a ndícheall turgnaimh a dhéanamh de réir an mhodha eolaíochta, ach tá na teoiricí agus na coincheapa a mbítear ag brath orthu chun a dturgnaimh a dhearadh dogmatach, ní eolaíoch.

Is é Skinner an ceann is cáiliúla ar ndóigh, ach ní hé an t-aon duine é chun teoiricí iompraíochta na pearsantachta a chruthú. Measaim go bhfuil teoiricí iompraíochta an-mhí-eiticiúil toisc go ndearna siad réamhshocrú ar an gcaoi ar chóir do dhaoine iad féin a iompar agus ansin oideas draganta a thabhairt maidir le conas iompraíochtaí leanaí a mhúnlú ionas go n-éireoidh na páistí amach díreach mar a shocraigh iompraitheoirí gur chóir dóibh dul amach. Níl meta rud corr faoi iompraí. Cé chomh cocky a chaithfidh a bheith ag duine chun a chreidiúint gur féidir leo iompar duine eile a mhúnlú? Is fís dystópach í de phearsantacht an duine, agus faraor, an fhís a úsáideann mórchuid na n-oideoirí de réir réamhshocraithe. Níl aon teoiricí síceolaíocha eile ann ar féidir iad a chur i bhfeidhm, a thuiscint agus a thomhas ar mhaithe le héifeachtacht, agus mar sin úsáideann múinteoirí cineálacha éagsúla teoiricí iompraíochta den chuid is mó.

Tairgtear ar a laghad 5 theoiric chognaíoch shóisialta faoi phearsantacht, arís, mar mholtaí, agus ní cheanglaítear ar aon duine a bheith cuntasach in aon cheann acu.

D’fhéadfainn dul ar aghaidh, ach stadfaidh mé anseo. Mar oideachasóir, níl aon bhealach ann dom míniú cruinn a thógáil ar an gcaoi le tuiscint agus idirghníomhú le mo mhic léinn ón ngluaiseacht faisnéise teoiriciúil seo faoi phearsantacht an duine. Táimid ag mearbhall agus ag déanamh dochair dár leanaí toisc nach féidir linn aonfhoirmeacht agus gairmiúlacht, i measc rudaí eile, a thabhairt chuig réimse an oideachais nuair nach bhfuil an teoiric chéanna ag aon bheirt mhúinteoirí maidir le conas a gcuid mac léinn a thuiscint agus a chóireáil. Is féidir leis an easpa aonfhoirmeachta seo a bheith ag cur brú ar mhic léinn a mbíonn rath orthu ar intuarthacht a gcuid múinteoirí.

D’fhág síceolaithe buffet coincheapúil saor in aisce do chách inar féidir linn teoiric ár rogha féin a roghnú agus a roghnú do gach athróg síceolaíoch. Níl aon duine cuntasach d’aon sainmhíniú nó teoiric ar leith as aon athróg. Agus níl aon ionadaí teoirice ann ar an gcaoi a smaoiníonn agus a ndéanann gach síceolaí pearsantacht, nó aon rud eile laistigh de réimse na síceolaíochta, ar an ábhar sin agus staidéar air.

Is é an fear é féin riamh sa réimse seo, rud a bhfuil ciall leis, ag smaoineamh gur fir a bhí ag idirghníomhú le leanaí a fhorbairt a bhí annamh nó nach raibh in aon chor. Sin é an fáth gur féidir leat dul chuig 50 síceolaí éagsúla, an fhadhb chéanna chéanna a bhfuil tú ag déileáil leo a insint dóibh, ach siúl amach le 50 tuairim an-difriúil.

Níl aon chreat teoiriciúil ann ar féidir le teiripeoirí, taighdeoirí, oideachasóirí nó tuismitheoirí léirmhíniú agus cur i bhfeidhm ar bhealach intuartha iontaofa nó a bheith cuntasach ina leith. Ina theannta sin, tá an oiread sin creataí teoiriciúla iomaíocha randamacha ag snámh timpeall faoi scáth na síceolaíochta, is féidir le teiripeoirí údar a thabhairt go héasca le haon chineál cóireála a sholáthraíonn siad.

Ina theannta sin, nuair a bhíonn iliomad sainmhínithe agus teoiricí iomaíocha ag gabháil le gach síceolaí inathraithe a dhéanann staidéar, tomhas agus cóireáil air, ní cheanglaítear ar chleachtóirí agus taighdeoirí a bheith cuntasach d’aon cheann acu. Feictear an easpa cuntasachta seo freisin nuair a bhíonn ceadúnas ag síceolaí cleachtadh a dhéanamh, is féidir leis nó léi ceardlann deireadh seachtaine a thabhairt a thugann údar féinchabhrach neamhcheadúnaithe agus ansin an fhaisnéis sin a chur i bhfeidhm ar a n-othar. Tá aithne agam ar go leor, go leor teiripeoirí a úsáideann cleachtais bunaithe ar fhianaise ar a n-othar. Is réimse é ina dtéann rud ar bith.

Is féidir an chaos teoiriciúil i síceolaíocht a leigheas go héasca, ach caithfidh síceolaithe éirí feasach ar an bhfadhb, caithfidh siad beagán níos mó meta a fháil, agus caithfidh siad a bheith toilteanach ollchóiriú a dhéanamh ar an réimse iomlán d’fhonn í a ghlanadh.