Is é an Comhrá Druga Sona an tSaoil

Na buntáistí a chruthaítear go heolaíoch ó idirghníomhaíocht shóisialta

Grianghraf le Ali Yahya ar Unsplash

Ba mhaith linn go léir na heochracha chun sonas. Ceann de na heochracha is mó is ea ár saol sóisialta, ach cé chomh díreach agus a chuireann sé lenár sástacht saoil a fheabhsú?

Ní leor an eochair a bheith againn féin - caithfimid an glas oiriúnach a aimsiú dó, agus tá go leor athróg tábhachtach inár gcaidrimh shóisialta: comhráite, teagmháil shóisialta, nathanna mothúchánacha, eispéiris chomhroinnte; leanann an liosta ar aghaidh.

Dá bhféadfaimis rannchuidiú gach ionchuir a oibriú amach, agus na bealaí a dtéann sé i bhfeidhm ar ár sonas, b’fhéidir go spreagfadh sé iarracht bhreise atá dírithe ar na hidirghníomhaíochtaí sóisialta inár saol féin a bharrfheabhsú.

Taispeánann Eolaíocht gur Féidir le Gníomhaíocht Shóisialta ár Sonas a Mhéadú

Nuair a chuirimid na ceisteanna cearta, tá turgnaimh eolaíochta iontach maith chun fianaise a bhailiú agus freagraí a nochtadh. Ach tá dúshlán tábhachtach ann tástáil a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag idirghníomhaíochtaí sóisialta ar ár sonas: i saotharlann, is minic a ghníomhaíonn daoine rud beag aisteach toisc nach timpeallachtaí nádúrtha iad saotharlanna.

Tá sé deacair idirghníomhú go fisiciúil le daoine mar a dhéanfá de ghnáth má bhíonn taighdeoir ag faire ort, nó má tá tú i do luí i scanóir inchinne. Mar sin, chun freagraí iontaofa agus praiticiúla a fháil, caithfimid féachaint ar theicneolaíocht atá in ann an méid a dhéanaimid sa saol réadúil a thomhas.

An bhfaca tú an tsraith teilifíse The Wire? Bhuel, léiríonn sé go raibh daoine ag úsáid na teicneolaíochta seo cheana féin i bhfad ó shin. Mar sin féin, in ionad éisteacht le daoine faoi dhrochamhras coiriúil i ngan fhios dóibh mar atá sa tsraith, is féidir linn rannpháirtithe toilteanacha a thaifeadadh le taifeadáin fuaime neamhshonraíoch agus iad ag dul thart ar a ngnáthshaol.

Ansin, is féidir linn minicíocht agus cáilíocht a gcomhráite a rianú. Cé go bhféadfadh rannpháirtithe a n-iompar a choigeartú nuair a chuimhníonn siad go bhfuil siad á rianú le haghaidh turgnamh eolaíochta, caithfidh a ngnáthshaol maireachtála a bheith níos nádúrtha ná suí timpeall i saotharlann.

In 2018, chuir grúpa taighdeoirí de chuid na SA na sonraí le chéile ó cheithre staidéar ar leithligh a d’úsáid gach taifeadán fuaime chun anailís a dhéanamh ar chomhráite laethúla daoine. Ar feadh 3–4 lá san iomlán, thaifead an gléas i ngach staidéar fuaim go huathoibríoch ar feadh 30-50 soicind, thart ar gach 10 nóiméad, de réir mar a lean na rannpháirtithe ar aghaidh lena gcuid gníomhaíochtaí laethúla. Chaith na rannpháirtithe an gaireas ón am a dhúisigh siad go dtí an t-am a chuaigh siad a luí, agus ní raibh siad in ann a rá go díreach cathain a bhí sé ag taifeadadh.

Bhí na taighdeoirí ag iarraidh léargas iontaofa ar an gcaoi a rachadh cáilíocht agus minicíocht na gcomhráite i bhfeidhm ar shásamh saoil na rannpháirtithe. D'úsáid gach ceann de na ceithre staidéar grúpa difriúil rannpháirtithe chun raon cúlraí pearsanta a chlúdach: bhain an chéad staidéar úsáid as 79 mac léinn fochéime, bhain an dara ceann úsáid as 50-51 othar ailse chíche agus a gcomhpháirtithe, bhain an tríú úsáid as 184 duine fásta sláintiúil a shínigh suas le haghaidh trialach machnaimh, agus bhain an ceathrú úsáid as 122 duine fásta a bhí colscartha le déanaí. I gcomparáid le staidéir tipiciúla síceolaíochta, sin sampla an-éagsúil.

Chomh maith leis na taifeadtaí fuaime, chomhlánaigh na rannpháirtithe uile ceistneoir a thomhais a bpearsantachtaí agus a leibhéil sástachta saoil. Tar éis an turgnaimh, d’éist na taighdeoirí leis na comhráite go léir a roghnaigh na taifeadtaí agus shainmhínigh siad gach comhrá mar chaint bheag (m.sh. “Cad atá ar bun agat?”) Nó plé brí (m.sh. “Tá 10 milliún dollar bailithe acu cheana féin do Háití ”).

Ar an iomlán, agus na sonraí á gcomhthiomsú ar fud na staidéar, fuair na taighdeoirí gur laghdaigh sástacht saoil de réir mar a caitheadh ​​níos mó ama leo féin agus gur mhéadaigh siad de réir mar a chaith daoine níos mó ama ag caint le daoine eile.

B’fhéidir go gceapfá go mbeadh an éifeacht seo ag brath ar thréithe pearsantachta mar ár leibhéal easbhrúite, ach i ndáiríre, ní dhearna pearsantacht aon difríocht do neart an chomhlachais ar an iomlán.

Bhí gníomhaíocht shóisialta fabhrach ar fud an domhain maidir le sonas, rud a thugann le tuiscint gur cheart dúinn muid féin a spreagadh chun bualadh le daoine go rialta agus freastal ar imeachtaí sóisialta.

An bhfuil Líon Plé Beag, Ró-mhór?

Is cinnte go bhfuil idirghníomhaíocht shóisialta tábhachtach i gcás sonas, ach conas mar gheall ar cháilíocht ár gcomhráite?

Léirigh na sonraí ó na staidéir nach raibh aon tionchar suntasach ag minicíocht cainte beag ar shásamh saoil. Mar sin má bhuail tú riamh le duine a chuireann brú ar chaint bheag mar chur amú ama, d’fhéadfadh go mbeadh siad ceart má chiallaíonn siad nach ndéanann caint bheag aon difríocht dá sonas fadtéarmach.

Ach, ar ndóigh, ní leithscéal ar bith é sin a bheith neamhchlaonta agus tú ag bualadh le strainséirí. Tá tábhacht le sonas gearrthéarmach freisin.

Murab ionann agus caint bheag, bhí tionchar dearfach ag comhráite bríocha ar shásamh saoil sna staidéir ar an iomlán. Agus arís eile, ní raibh ach tionchar neamhbhríoch ag pearsantacht ar neart an chomhlachais seo. An níos minice a dhéanaimid plé domhain agus feidhmiúil le daoine eile, is amhlaidh is sona a bhraitheann muid faoinár saol.

Grianghraf le Ben White ar Unsplash

Ar an iomlán, is bealach iontach iad gníomhaíocht shóisialta go minic agus comhráite bríocha chun aire a thabhairt dár sláinte mheabhrach. Níl aon chostas ná sochar suntasach ag caint bheag ar ár sástacht saoil, ach is dócha nach rabhamar ag súil leis. De ghnáth bainimid úsáid as caint bheag mar gheata isteach i gcomhráite níos substaintiúla, nó go simplí a bheith béasach nuair a bhuailimid le daoine cairdiúla i gcaiféanna agus i mbeáir. Nuair a bhíonn sé taitneamhach a bheith timpeall orainn, bíonn na daoine timpeall orainn níos taitneamhaí ar ais.

An Beir Leat

Fiú amháin do na daoine ionraice inár measc - agus mé féin san áireamh anseo - is dócha nach smaoineamh iontach é ár sonas fadtéarmach teacht suas le leithscéalta chun bualadh le daoine a sheachaint.

Ag smaoineamh siar ar mo thaithí féin san am a chuaigh thart, is annamh a bhíonn aiféala ar ócáidí sóisialta, fiú nuair a bhí mé in aghaidh chompord mo bhaile a fhágáil ar dtús.

Ní hé sin le rá nach féidir linn taitneamh a bhaint as ár gcuideachta féin agus meas a bheith againn ar ár chuimhneacháin chiúin le leabhar nó scannán. Ba cheart dúinn i ndáiríre spás a chruthú do na gníomhaíochtaí sin agus machnamh a dhéanamh ar phléisiúir na feasachta aireach. Ach tá sé chomh tábhachtach dul i dteagmháil le daoine eile nuair a thagann na deiseanna chun cinn.

Is é an comhrá an t-aon uirlis atá againn chun droichead a thógáil eadrainn agus iadsan. Is fada linn nasc sóisialta, agus ní iontas ar bith é go ndéanann easpa idirghníomhaíochta daonna dochar dár sástacht leis an saol. Soláthraíonn daoine eile tacaíocht, teas agus spreagadh intleachtúil dúinn.

Tá ár n-idirghníomhaíochtaí ar líne ina gcuidiú chun nascadh le grúpaí níos mó daoine agus chun bealach a sholáthar chun teacht ar chairde agus ar ghaolta i bhfad i gcéin. Ach ní ghlacann siad go hiomlán na buntáistí a bhaineann le cumarsáid duine le duine leis na daoine atá inár seasamh in aice linn.

Chun fanacht ar bharr ár sláinte meabhrach, caithfimid deiseanna rialta a sceidealú chun caife a thapú le muintir agus bualadh le daoine a bhfuil grá acu dóibh.

Ligeann gach deis dúinn ár bhfocail a chur i bpatrúin a chuireann ar ár gcomhpháirtí comhrá gáire, gáire agus smaoineamh. Agus le roinnt ádh, déanfaidh siad an rud céanna dúinn.