Tubaiste ina bhfuil: Tugann Fisiceoir cuairt ar an gCoimeádán Nua timpeall ar Thubaiste Chernobyl

Is é atá i dtubaiste Chernobyl ná go bhfuil sé doscriosta fós in intinn an phobail, fiú amháin ar a lá breithe 33 bliain d'aois, agus go raibh beagán athbheochana déanta air fiú le roinnt leabhar foilsithe air, turais dorcha turasóireachta á dtairiscint anois agus fiú mion-shraith teilifíse faoi á sclátaí do 2019. Tá na sráideanna atá tar éis fás i gcathair tréigthe Pripyat folamh ach i gcás pacáistí fánaíochta madraí feile agus ainmhithe fiáine eile agus cé go bhfuil sé míle ar shiúl is féidir leat an sarcófag coincréite ard atá timpeall ar imoibreoir a ceathair a dhéanamh suas, sciath atá ag lobhadh an deannach tubaiste agus radaighníomhach is measa atá fós istigh a choinneáil ann.

Is cuimhin liom mar Fhisiceoir é seo a bheith á thógáil le linn ár léachtaí ar fhisic núicléach agus ba rud é ar chuir mé spéis bheag ann agus conas a d’fhéadfadh a leithéid tarlú fiú i mo shaol gairmiúil (fiú ag spreagadh dom a bheith i d’innealtóir iontaofachta ar feadh tréimhse ghearr) . Ag deireadh mhí an Mheithimh 2017, bhí an t-ádh orm go bhfuair mé cead isteach i gcrios Eisiata Chernobyl d’fhonn cuairt a thabhairt ar shuíomh an Líneála Sábháilte Nua a cuireadh os cionn an tseanfhoirgnimh iata ag deireadh 2016. Bhí an chuairt iomlán ar feadh dhá. laethanta, ach chun an t-alt a choinneáil gearr níl an spás agam cur síos a dhéanamh ar gach a bhfaca mé ansin, mar shampla taisteal ar an traein oibrithe, an chodarsnacht lom idir leibhéil radaíochta ó chosán go hithir i gceantair áirithe agus an mothú croíúil a bhaineann le feiceáil na strae ar fad nach bhfuil carthanais ach in ann cabhrú leo. Mar sin díreoidh mé ar an bpríomhchúis a bhí agam le cuairt a thabhairt.

Amharc ar na himoibreáin ag Gléasra Núicléach Chernobyl. Imoibreoirí neamhchríochnaithe 5 agus 6 (ó chlé go deas), imoibreoirí 1 agus 2 (foirgnimh dhubha) agus imoibreoir 3 ina suí in aice leis an bhfoirgneamh Nua Sábháilte Sábháilte.An seanstruchtúr iata (“sarcophagus”) mar a bhí sé le feiceáil go gairid tar éis na tógála i mí na Samhna 1986. Tabhair faoi deara an craein a oibrítear go cianda atá fós ina seasamh.Aonad imoibreora reatha aonad 4 monatóireachta agus rialaithe. Ní thugtar cuairt ar an sean-seomra rialaithe mar suíonn sé in aice leis an imoibreoir a ndearnadh damáiste dó laistigh den seanfhoirgneamh iata.Seomra rialaithe aonad imoibreora 2. Bhí na seomraí rialaithe sa ghléasra núicléach comhionann mar gheall ar dhearaí comhionanna an imoibreora. Ar an mballa cúil is féidir na tomhasairí inléite le haghaidh braiteoirí a chuirtear laistigh den imoibreoir a fheiceáil.An cuimhneachán don tubaiste os comhair an fhoirgnimh Nua Sábháilte Sábháilte thar an seanfhoirgneamh iata mar a bhí sé i mí an Mheithimh 2017.

Níl ach 33 Bliain Ago

Tar éis an timpiste ag Imoibreoir 4 ag 1:23 am ar an 26 Aibreán 1986 a thabhairt faoi smacht, bhí foirgneamh an imoibreora clúdaithe i struchtúr iata coincréite agus cruach, ar a dtugtar an “sarcophagus” de ghnáth, thar thréimhse níos lú ná 7 mí. Murab ionann agus an tóir a bhí air, níor dearadh an foirgneamh seo riamh le bheith buan. Níor cheadaigh an timpeallacht oibre agus na teorainneacha ama ach saolré struchtúir thart ar 30 bliain. Níor séalaíodh go heirméiteach é agus bhí sé mar bhealach le cuidiú leis na tonna d’ábhair radaighníomhacha ghuaiseacha a bheith istigh. Ar an drochuair bhí sé ina thuama do dhuine de na chéad íospartaigh sa timpiste, nach bhfuarthas riamh.

Sampla de shean-dhíghrádú díon foirgneamh iata ó 2007 roimh oibreacha cobhsaíochta.

An Plean Forfheidhmithe Dídean (SIP)

Tar éis deireadh a shaoil ​​a bheith beagnach, bhí an struchtúr ag fulaingt, cheadaigh a aois agus a dhíghrádú dul isteach ar scála mór uisce, rud a chiallaíonn le hábhar taobh istigh nach bhfuil ach 80% de na seomraí inrochtana anois d’oibrithe atá ag díchoimisiúnú an ghléasra cumhachta. . Mar thoradh air sin, tugadh faoi cheann de na tionscadail is mó agus is dúshlánaí ó thaobh na teicneolaíochta de sa lá atá inniu ann ar a dtugtar an Plean Forfheidhmithe Dídean (SIP) agus tugadh tús áite dó an struchtúr atá ann a chobhsú agus a dheisiú sula bhféadfaí foirgneamh iata nua a chur air.

Tá costas os cionn 1.5 billiún Euro ar an tionscadal, arna sholáthar ag níos mó ná 44 grúpa agus tír éagsúil, comharthaíonn sé gur ábhar imní domhanda é dí-éilliú an láithreáin ar fud an domhain de bharr ranníocaíochtaí suntasacha den sórt sin ag an oiread sin. Le cur i gcomhthéacs, meastar go raibh costas na timpiste tosaigh thart ar 35 billiún Euro.

Tá áirse ollmhór le craiceann dúbailte ann, a bhféadfadh dealbh na saoirse a bheith ann agus a mbeadh an colosseum sa Róimh ar a leithead, tá an Coinneáil Shábháilte Nua deartha le go mairfidh sé 100 bliain. Baineann sé úsáid as roinnt cineálacha cur chuige mar; ábhair chun cinn atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh, agus timpeallacht rialaithe aeráide laistigh den fhoirgneamh nua atá séalaithe go heirméiteach. Laistigh de chraiceann dúbailte an áirse, scaiptear aer atá beagán brú agus scagtha a bhfuil taise agus teocht rialaithe aige. Tá dhá chuspóir leis seo uisce a choinneáil amach as na sean-struchtúir, deannach radaighníomhach taobh istigh, agus díghrádú breise na sean-sarcófagas a ghabháil.

Ba chúis imní freisin an modh tógála toisc go bhfuil na leibhéil radaíochta ard in aice leis an sarcófagas (tugann 12 nóiméad os cionn an dín an dáileog iomlán incheadaithe bliantúil d’oibrí núicléach). Tógadh an áirse timpeall 300 méadar uaidh chun an nochtadh radaíochta a íoslaghdú, agus rinneadh an tógáil chomh gar don talamh agus ab fhéidir, ag ardú an áirse ina chodanna de réir mar a críochnaíodh páirteanna. D’fhéadfaí an áirse críochnaithe a shleamhnú ina áit ansin thar chúig lá dhéag chun suí ar bhunsraitheanna speisialta a íoslaghdódh cur isteach ar an ithir timpeall ar an Sarcófagas.

Múnla scála scoite den taobh istigh d'aonad imoibreora 4 taobh istigh den “sarcophagus”. Tabhair faoi deara an díon a bhfuil níos mó ná 1000 tonna ann, ainneoin a mheáchain tanaí. Tá na bíomaí marcáilte buí a thacaíonn leis an díon suite ar bhallaí millte ón bhfoirgneamh bunaidh.Nochtadh trealamh tógála adhlactha ó 1986 le linn ullmhúchán bunobair don fhoirgneamh Nua Sábháilte Sábháilte. Sa chúlra an struchtúr tacaíochta nua (buí daite) chun meáchan an díon seanfhoirgnimh iata a mhaolú ó bhallaí struchtúir an imoibritheora a ndearnadh damáiste dó.Obair thógála ó 2014 ag taispeáint cumhdach iltaobhach an Líneála Sábháilte Nua agus an áirse dúbailte ina bhfuil an córas aerála suite. Tá painéil luascáin le suiteáil fós.An foirgneamh Nua Sábháilte Sábháilte i bhfeidhm os cionn an tseanfhoirgnimh iata i mí na Samhna 2016. Is féidir na painéil luascáin a fheiceáil ina seasamh díreach sula ndéantar iad a dhaingniú.An Coimeádán Sábháilte Nua tar éis na hoibríochta rathúla chun é a shleamhnú i mí na Samhna 2016. Sa bhun ar dheis is féidir leat cuid de na ráillí a úsáideadh chun an foirgneamh a bhogadh os cionn 300+ méadar ón limistéar tógála a fheiceáil.

Teastaíonn Cothabháil agus Maoiniú Breise

Amhail Meitheamh 2017, tá an foirgneamh nua iata i bhfeidhm agus tá sé á shéalú ionas go mbeidh sé aerdhíonach. Ligfidh sé seo don dá chraen atá suite ar dhíon an áirse a úsáid chun na foirgnimh agus na struchtúir atá ann a thógáil óna chéile chun na hábhair a phróiseáil, a stóráil agus a shórtáil. Mar sin féin, ní chuimsíonn an maoiniú don SIP ach suiteáil agus cur i bhfeidhm an fhoirgnimh Nua um Shrianadh Sábháilte agus beidh gá le maoiniú breise chun na cúraimí breise seo a dhéanamh.

Is iad na heispéiris a fuair mé le linn mo chuairte ná eispéiris a fhanfaidh liom ar feadh i bhfad agus, ar eagla go mbeadh duine ar bith ag déanamh iontais, tugann an raideolaí i mo ghrúpa dearbhú dom nach bhfuair mé níos mó ná 30 lá de radaíocht bhreise (ná mar a gheobhainn de ghnáth i mbliain) ó mo 24 uair an chloig laistigh den chrios Eisiata 30km thar an dá lá.

Sampla de sheicphointe raideolaíoch. Tá na meaisíní seo forleithne ar fud an chrios Eisiata agus laistigh den tsaoráid ghléasra cumhachta féin. Thóg an t-údar an grianghraf seo agus é ag fágáil an chrios eisiaimh 30km seachtrach.

Nóta: Thóg an t-údar gach grianghraf stairiúil agus tógála le cead ó bhunchóipeanna a bhí lonnaithe in Ionad Breathnóireachta Nua Sábháilte Sábháilte an NPP. Seachas sin thóg an t-údar grianghraif le linn a chuairte.