Imní faoi Blockchain don Eolaíocht

Grianghraf le James Pond ar Unsplash

Tá a fhios agam, tá a fhios agam: Scríobh mé faoi blockchain don eolaíocht díreach an samhradh seo caite - míneoidh an blag seo an fáth a measaim anois blockchain a chur i bhfeidhm chun botún a fheabhsú don eolaíocht.

Táim ag roinnt an fáth ar athraigh mé m’intinn toisc go bhfuil an scéal ag cur imní orm níos mó: Cuirtear béim ar acmhainneacht blockchain don eolaíocht (m.sh., Nature, Physics Today) in ionad na riachtanais eolaíochta. Admhaím an locht sin freisin agus tá súil agam mé féin a chur ina cheart anseo. Ainneoin, b’fhéidir go bhfuil botún á dhéanamh agam anseo mar go bhfuilim ag preempting a lán de chur i bhfeidhm iarbhír an blockchain - mar sin léigh go criticiúil agus déan meastóireacht duit féin. :-)

Cad a theastaíonn ón eolaíocht? Inbhuanaitheacht. Is é an príomhspreagadh atá agam i mo chuid oibre laethúla: Conas a dhéanaimid eolaíocht chun leasa na heolaíochta agus an eolaíocht a choinneáil forásach do na glúine atá le teacht?

Is é mo thuairim go bhfuil na fadhbanna go léir atá os comhair na heolaíochta anois ina mbagairtí ar a hinbhuanaitheacht - dá bhrí sin ní dhéanaim dícheangail ná rangú ar thábhacht. Tá rochtain chomh tábhachtach céanna le sonraí, atá chomh tábhachtach céanna le cuimsiú. Agus sea, má choinnítear an eolaíocht inbhuanaithe do na glúine atá le teacht, ba cheart go mbeadh eolaíocht dhian spraoi, measúil, cuimsitheach do gach duine (cuireann an éagsúlacht dul chun cinn chun cinn), agus is fiú go pearsanta í. Más rud uafásach í an eolaíocht le déanamh, ní chuirfidh sí paisean sa mhéid daoine (déanann súgradh tromchúiseach).

Cuid de na bagairtí is mó ar inbhuanaitheacht na heolaíochta a thagann chun m’intinn (neamhchuimsitheach):

  • Foilseachán roghnach
  • Mífhaisnéis ar an bpróiseas taighde (m.sh., tuar a choigeartú tar éis sonraí a bheith ar fáil)
  • Rochtain theoranta, obfuscated, agus neamhchothrom ar thorthaí
  • Caomhnú réchúiseach agus srianta
  • Eisiatacht taighde eolaíoch (rannpháirteach i)
  • Éagothroime sa taighde
  • Meastóireachtaí taighde tocsaineacha

Ní dhéanann Blockchain leis féin mórán chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna seo cé go bhféadfadh sé cuid de na saincheisteanna seo nó fiú iad uile a réiteach. Ach an bhfuil gá le blockchain chun na saincheisteanna seo a réiteach, an cheist a chuir mé orm féin an leathbhliain seo caite.

Is é an rud a chuireann imní orm faoi blockchain ná go ndéanann sé éagothroime sa chóras reatha a mhéadú trí ghanntanas saorga a mhéadú agus go ndéanann sé an “saormhargadh” bunúsach d’aon rud a mbaineann sé leis. Dá réir sin, sílim go gcuirfidh sé struchtúir chumhachta i bhfeidhm níos mó fós, in ainneoin (b’fhéidir) iad a aistriú chuig tacar nua daoine.

Smaoinigh ar an gcaoi a bhfuil an chumhacht is mó ag na daoine is saibhre ar domhan anois Bitcoins nó cryptocurrencies eile a cheannach. Feictear dom go bhfuil sé frith-eolaíoch go mbeadh comóin bunaithe ar phrionsabail an mhargaidh shaor má tá an táille iontrála chuig an margadh sin dáilte go míchothrom cheana féin (tabhair faoi deara go bhfuil an fhadhb chéanna ag Eagraíochtaí Uathrialacha Díláraithe, bunaithe ar chonarthaí cliste).

Maoin eile den blockchain a scríobhann m’inchinn ná comhthoil. Feidhmíonn an líonra blockchain ar phrionsabal comhthoil, a fhágann go bhfuil iontrálacha ar logleabhar bailí má thagann na nóid ar chomhaontú> 50% ar an iontráil sin (agus de réir mar a théann am thart tá sé níos deacra iontrálacha níos sine a athrú; tugtar cruthúnas-oibre orthu freisin). Ach! Tá an fhéidearthacht ann i gcónaí ionsaí 51% mar a thugtar air, áit a ndéanann tacar aisteoirí an líonra a fhuadach agus go dtosaíonn sé ag athrú an loga.

Anois tá a lán le rá faoi cén fáth gur rud maith é comhthoil a chur i bhfeidhm i réimse an airgeadais agus i réimsí eile, ach cén fáth a dteastaíonn comhthoil uainn le haghaidh log eolaíochta? Má tháirgeann mé teoiric, ní fheicim riachtanas ná nílim ag iarraidh comhaontú a dhéanamh leis an líonra chun teoiric a iontráil sa logáil ná níor cheart go mbeadh aon fhéidearthacht theoiriciúil ag an líonra mo theoiric a choigeartú. Ar an gcaoi chéanna, d’fhéadfadh go roghnódh roghnaíocht chun smaointe a dhaingniú trí chomhthoil a leabú sa bhonneagar. Bheadh ​​sé éasca comhthoil a fháil faoi heliocentrism i ndomhan geocentric, ach níl sé tairbheach dul chun cinn.

Ach beag beann ar mo mhíchompord pearsanta leis an blockchain; cad iad airíonna fiúntacha an blockchain agus an bhfuil blockchain de dhíth orainn dóibh siúd? Is iad na hairíonna fiúntacha seo ná dochorraitheacht (cé go bhfaca muid go bhfuil comhdhearcadh ina locht ann) agus a nádúr díláraithe (cé go gcuireann an ganntanas saorga srian ar an méid is féidir a stóráil ar bhealach díláraithe). Mar sin go teicniúil, is fiú go mór na hairíonna ach cuireann blockchain i bhfeidhm iad ar bhealach nach bhfuil oiriúnach do chomóntaí léannta toisc go dtugann sé isteach níos mó éagothroime in ionad níos lú.

Is é an rud iontach ná go gcuirtear immutability agus dílárú i bhfeidhm in áiteanna eile agus nach bhfuil siad srianta ag comhthoil nó ganntanas saorga: Tá prótacal Dat ar cheann acu sin. Níl aon ghanntanas saorga sa phrótacal Dat (scálaí sé go stóráil gan teorainn go teoiriciúil) agus ní fhéachann sé le comhthoil ach cruinneas stairiúil (sláine ábhair). Tá ScienceFair ag úsáid prótacal Dat cheana féin chun athmhachnamh a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanaimid ailt léannta a ithe agus a roinnt. D’fhéadfainn níos mó de na sonraí teicniúla i mblag a mhíniú am éigin má tá suim ag daoine ann (ach idir an dá linn féach páipéar bán Dat).

Is féidir linn logleabhar dochorraithe agus díláraithe a bheith againn don eolaíocht (agus aon fhearann ​​eile, go hionraic) nach n-éilíonn an blockchain ar chor ar bith. Is é sin, má tá cúram orainn faoi ionadaíocht atá cruinn go stairiúil agus mura ndéileálaimid le comhthoil, conarthaí agus gach rud nach bhfuil. Dá réir sin, is cosúil gur gné neamhriachtanach iad airíonna díobhálacha blockchain a théann i gcoinne a bhfuil sé mar aidhm ag comónta léannta a bhaint amach (ó mo thaobhsa ar a laghad): Bailiúchán fairsing scaipthe fairsing eolais atá fíor dá bhunús stairiúil. Rud eile is ea an chaoi ar féidir an prótacal Dat a chur i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar na bagairtí ar inbhuanaitheacht na heolaíochta (toisc go bhfuil an blag seo fada go leor cheana féin).