Comhoibriú + Teicneolaíocht + Eolaíocht Oscailte

Ár gcur chuige maidir le dlús a chur le heolaíocht agus leigheas a dhéanamh ar ghalair

Creidimid gurb iad comhoibriú, glacadh riosca, agus fanacht gar don phobal eolaíochta na deiseanna is fearr atá againn chun dul chun cinn san eolaíocht a luathú.

Bunaíodh obair Thionscnamh Chan Zuckerberg san eolaíocht ar smaoineamh mór -

Tacú leis an eolaíocht agus leis an teicneolaíocht a fhágfaidh go mbeidh sé indéanta gach galar a leigheas, a chosc nó a bhainistiú faoi dheireadh na haoise. Is ráiteas trom é seo - ach tá sé bunaithe ar stair na heolaíochta bithleighis. Chun ár mianta a leagan síos maidir le cé chomh fada agus is féidir linn dul chun cinn a dhéanamh sa chuid eile den chéid seo, déanaimis féachaint arís agus meas a bheith againn ar chomh fada agus a tháinig muid le céad bliain anuas.

I 1930, ba ghalair thógálacha trí cinn de na 10 bpríomhchúis bháis: niúmóine agus fliú, eitinn, agus ionfhabhtuithe gastrointestinal. Is féidir iad uile a chóireáil nó a chosc anois le teacht antaibheathach agus vacsaíní. Sna 1960idí, bhunaigh Staidéar Framingham nasc soiléir idir colaistéaról ard, brú fola ard, agus galar croí. Mar thoradh ar an eolaíocht idirdhisciplíneach sin, tá míochainí agus statáin nua brú fola againn a leathnaigh saol othair galar croí ’níos mó ná 20 bliain. Le blianta beaga anuas, tá SEIF ina ghalar ainsealach inúsáidte le teiripe frithvíreas, agus tá laghdú seasta 1–2% ar bhásanna ailse in aghaidh na bliana le 25 bliana anuas mar thoradh ar dhul chun cinn inár dtuiscint ar mheicníochtaí ceallacha bunúsacha ailse. Tá go leor samplaí eile ann - tá go leor le ceiliúradh againn.

I ngach ceann de na cásanna seo, rinneadh taighde aistritheach agus cliniciúil de bharr dul chun cinn san eolaíocht bhunúsach agus ar deireadh thiar tháinig athruithe ar chleachtas míochaine. Is dóigh linn gur féidir i bhfad níos mó a bhaint amach sna blianta amach romhainn. Sin an fáth go bhfuilimid ag díriú ar infheistíocht a dhéanamh i gcur chuige ildisciplíneach i leith na heolaíochta bunúsaí d’fhonn a fháil amach cad is féidir a chur i gcrích sna 25, 50 agus 80 bliain atá romhainn. Tá a fhios againn gur féidir a lán a chur i gcrích, ach ag an am céanna, tá a fhios againn gur imreoirí nua muid i bhfiontar láidir bithleighis atá ann cheana. Chun tionchar difreáilte a dhéanamh, ní mór dúinn ár n-iarrachtaí a dhíriú ar réimsí inar féidir linn luach uathúil agus smaointe nua a thabhairt don eolaíocht.

Caithfimid foghlaim cad iad na deiseanna. Chun é sin a dhéanamh, bímid i dteagmháil go domhain leis na pobail eolaíochta agus leighis, agus is minic a bhíonn ceardlanna agus cruinnithe againn le ceannairí ó institiúidí acadúla, cumainn eolaíochta, fondúireachtaí galair, gníomhaireachtaí rialtais, an tionscal biteicneolaíochta, agus fondúireachtaí daonchairdiúla eile. Cuidíonn a dtreoir, chomh maith le treoir ónár mBord Comhairleach Eolaíoch, linn ár n-iarrachtaí a threorú chun an tionchar is mó a imirt ar thaighde bithleighis.

Cad atá ag moilliú na heolaíochta? Fiafraigh de na heolaithe! Chun ár gcuid smaointe a fhorbairt, bíonn ceardlanna ar siúl againn go minic le ceannairí eolaíochta i réimsí éagsúla chun foghlaim faoi riachtanais agus deiseanna.

Múnla hibrideach

Nuair a fhéachaimid ar dhaonchairdeas agus fondúireachtaí éagsúla, feicimid dhá mhúnla iontacha a ghluaiseann réimsí ar aghaidh. Cur chuige amháin is ea an bunús a thugann deontais. Sampla de seo is ea an Bill agus Melinda Gates Foundation, a thacaíonn le taighde sláinte domhanda ar fud an domhain. Tógann daonchairdeas de chineál eile a chuid institiúidí taighde féin, cosúil le hInstitiúid Paul Allen um Eolaíocht Inchinne, áis taighde i Seattle a dhéanann staidéar ar an inchinn.

Ag Tionscnamh Chan Zuckerberg, ba mhaith linn eolaithe taighde iontacha a mhaoiniú a roinneann ár gcuspóirí agus ár luachanna. Ag an am céanna, tugann ár mbunús i Silicon Valley rochtain speisialta dúinn ar theicneolaíocht den scoth, go háirithe sa bhitheolaíocht ríomhaireachtúil agus san innealtóireacht bhogearraí. Fuaireamar amach gur féidir linn uirlisí nua a thógáil agus bogearraí foinse oscailte a fhorbairt a d’fhéadfadh a bheith ina n-uirlis d’eolaithe chun comhoibriú níos fearr agus sa deireadh, chun dul chun cinn níos tapa, agus muid ag obair taobh le taobh leis na heolaithe a mhaoinímid. Maoinímid agus tógaimid.

Ina dhiaidh seo, ba mhaith liom aird a tharraingt ar chúpla príomhghné dár gcur chuige, arna spreagadh ag mo thaithí mar eolaí agus, anois, ag treorú eagraíochta atá ag iarraidh tacú leis an eolaíocht agus í a luathú.

Tá comhoibriú ríthábhachtach

Go luath i mo shlí bheatha, d’oibrigh mé ar ghéine darb ainm NEU / HER2 a d’fhág go raibh ailse inchinne i francaigh. Ina dhiaidh sin, fuair taighdeoirí eile go bhfuil an géine céanna ina imreoir fí in ailsí cíche an duine, áit a fhágann go bhfuil leibhéil neamhghnácha arda HER2 in ailsí níos ionsaithí. Ar feadh na mblianta, rinne eolaithe ar fud an domhain staidéar ar HER2, ar dtús in ainmhithe agus ansin i ndaoine. Chuaigh an obair sin ar aghaidh chuig druga - antashubstaint i gcoinne HER2 - agus ansin chuig trialacha cliniciúla, áit ar oibrigh lianna in éineacht le biteicneolaithe chun é a thástáil in othair. Faoi dheireadh, mar thoradh ar a gcuid oibre crua bhí druga spriocdhírithe, Herceptin, dírithe i gcoinne an athraithe HER2 a thug ar chealla ailse chíche fás, agus ceann de na hailsí is marbh ar domhan a athrú go ceann de na hailse is inúsáidte. Mar eolaí a chuidigh le HER2 a aithint, ní raibh ionam ach nasc amháin i slabhra ollmhór daoine ag obair le chéile chun an obair cheannródaíoch seo a thógáil ón mbinse go dtí taobh na leapa. D’éirigh linn toisc go raibh muid oscailte smaointe nua a thriail agus éisteacht le peirspictíochtaí nua - laistigh agus trasna réimsí.

Cuidíonn eispéiris mar seo lenár gcur chuige maidir le galair a réiteach ag CZI. Luathaíonn an dul chun cinn nuair a bhíonn foirne idirdhisciplíneacha ag obair le chéile - sin an fáth go dtacaímid le samhlacha taighde oscailte, comhoibritheacha agus líonraithe. I measc na bhfoirne tá eolaithe turgnamhacha, eolaithe ríomhaireachta, lianna agus innealtóirí bogearraí. Gné speisialta is ea comhoibrithe leanúnacha idir eolaithe sa phobal taighde agus ár bhfoirne ríomhaireachta bitheolaíochta agus bogearraí anseo ag CZI, a choinníonn gar dúinn na fadhbanna a bhfuilimid ag cabhrú lena réiteach.

Sampla amháin dár gcur chuige i leith comhoibrithe is ea an Biohub. Suíomh taighde de chineál nua é an Biohub a thugann le chéile trí cinn de na hinstitiúidí eolaíochta móra ar domhan - UCSF, Stanford, agus Berkeley. Tarlaíonn sé freisin go bhfuil na trí ghrúpa seo an-ghar dá chéile, agus mar sin tá deis ann na grúpaí seo a thabhairt le chéile chun smaointe a scaipeadh anonn is anall idir na hinstitiúidí agus na pobail seo.

Feidhmíonn an Biohub go neamhspleách ar CZI - ach maoinímid iad agus comhoibrímid. Is iad comh-uachtaráin Biohub Joe DeRisi agus Stephen Quake, beirt a léiríonn ár gcuid smaointe faoi chomhoibriú idir institiúidí agus idir eolaithe agus innealtóirí. Is fearr aithne ar Steve as cuidiú leis an tástáil fola neamh-ionrach a fhorbairt a úsáidtear chun Siondróm Down a dhiagnóisiú gan amniocentesis. Tá aithne ar Joe as cuidiú le víris núíosacha a fháil amach, lena n-áirítear an Coronavirus ba chúis le SARS. Tá baint ag go leor de na tionscadail taighde atá ar bun ag an Biohub le leasanna agus saineolas an dá cheannaire seo - mar shampla, fionnachtain galar tógálach trí thaighde Joe agus teicneolaíocht aonchealla ó leasanna Steve.

Tá an Biohub, mol taighde neamhspleách i gceantar Mission Bay i San Francisco, faoi stiúir Joe DeRisi agus Stephen Quake - beirt a léiríonn ár gcuid smaointe faoi chomhoibriú idir institiúidí agus idir eolaithe agus innealtóirí.

Nílimid teoranta do réigiún amháin, áfach. Mar shampla, táimid ag seoladh Líonra Dúshlán Néar-Ghiniúna, a bhfuil sé mar aidhm aige líonraí idirdhisciplíneacha eolaithe, cliniceoirí agus innealtóirí a thabhairt le chéile ionas gur féidir leo cineálacha cur chuige nua a ghiniúint agus a thástáil maidir le fadhb mhór amháin - tuiscint a mhéadú ar bhitheolaíocht bhunúsach neamhoird neurodegenerative. Tá iarratasóirí againn ó gach cearn den domhan - agus táimid ag tabhairt dúshlán dúinn féin smaoineamh ar bhealaí chun na grúpaí scaipthe sin a chur ag obair le chéile ar mhaithe le rath níos mó. Táimid lán le smaointe ar conas tacú le dreasachtaí nua, luaíochtaí agus bealaí gairme le haghaidh taighde comhoibritheach.

Teicneolaíochtaí bunathraithe a dhearadh

Rud amháin a chloisim arís agus arís eile ná nach bhfuil eolaithe ach chomh maith lena gcuid uirlisí. Ag CZI, feicimid deis uirlisí nua a dhearadh ionas gur féidir lenár gcomhpháirtithe turgnamhacha brú ar aghaidh níos gasta. Sampla amháin is ea ár dtacaíocht leis an tionscadal Atlas Cealla Daonna. Is cuibhreannas domhanda é an Atlas Cealla Daonna a bhfuil sé mar aidhm aige gach cealla daonna a mhapáil agus a thréithriú. Tógfaidh sé blianta é a chríochnú, ach nuair a bheidh sé ann, beidh an t-atlas ina acmhainn bhunúsach d’eolaithe, rud a ligfidh dóibh sláinte an duine a thuiscint níos fearr agus galair a dhiagnóisiú, a bhainistiú agus a leigheas. Mar chuid den iarracht seo, táimid ag obair i gcomhar le ceannairí idirnáisiúnta géanóm ó Institiúid Bithfhaisnéisíochta na hEorpa, an Institiúid Leathan, agus UC Santa Cruz chun ardán comhordaithe sonraí a fhoirmiú, a mhaoiniú agus a thógáil i gcomhpháirt a chuirfidh ar chumas comhroinnt sonraí ar fud taighdeoirí agus institiúidí taighde. .

Ag an am céanna, táimid ag tógáil uirlisí freisin chun cabhrú le heolaithe eolas atá ann cheana a fháil amach. Sa bhithleighis, foilsítear os cionn 4,000 páipéar in aghaidh an lae. Ní féidir liom iad go léir a léamh. Agus ní féidir le duine ar bith eile, agus mar sin teastaíonn uirlisí agus teicneolaíochtaí uainn chun an fhaisnéis seo go léir a pharsáil ar bhealach cliste. Uirlis amháin den sórt sin a bhfuilimid ag obair air ná Meta, a úsáideann intleacht shaorga chun páipéir bhithleighis a anailísiú agus a eagrú do léitheoirí. Le Meta, beidh eolaithe in ann dul chun cinn ina réimsí a leanúint i bhfíor-am agus treochtaí atá ag teacht chun cinn a fheiceáil ag a dtrasnaíonn réimsí. Táimid fós ar siúl go mór, ach nuair a bheidh sé réidh, cuirfear Meta ar fáil saor in aisce do gach taighdeoir, agus roinnfimid a modhanna agus a tacar sonraí eiseamláireacha go hoscailte trí fhoilseacháin agus trí chód.

Ceann de na prionsabail tiomána taobh thiar de gach rud a dhéanaimid ag CZI is ea éisteacht leis na pobail a ndéanaimid freastal orthu agus foghlaim uathu, toisc nach dtuigeann aon duine na fadhbanna seo níos mó ná na daoine a mbíonn taithí acu orthu gach lá. Sin an fáth go n-oibríonn ár mbitheolaithe ríomhaireachta agus innealtóirí bogearraí le heolaithe ar an talamh chun dúshláin a aithint agus uirlisí foinse oscailte a thógáil chun sonraí a anailísiú, a léirshamhlú agus a roinnt, ag baint úsáide as cur chuige innealtóireachta ceannródaíoch, eolaíocht sonraí, foghlaim meaisín, agus ríomhaireachta scamall. Uaireanta ciallaíonn sé seo uirlisí nua a fhorbairt. Uaireanta eile, ciallaíonn sé comhthoil a thógáil maidir le formáidí, caighdeáin, nó tacar sonraí tagarmharcála. Is féidir sampla de stór foinse oscailte ina bhfuil ár gcuid oibre reatha maidir le píblínte anailíse a chaighdeánú le haghaidh tras-scríbhinn íomhá-bhunaithe a fháil anseo.

Eolaíocht oscailte, dul chun cinn níos gasta

Creidimid go gcuirfidh comhroinnt sonraí agus torthaí, bogearraí foinse oscailte, modhanna turgnamhacha, agus acmhainní bitheolaíocha chomh luath agus is féidir dlús leis an dul chun cinn i ngach réimse. Sin an fáth go dtacaímid le hardáin mar bioRxiv, a chuireann ar chumas taighdeoirí aiseolas ar réamhphriontaí a roinnt agus a fháil sula gcuirtear faoi bhráid irisleabhair iad. In a lán cásanna, éilímid ar thaighdeoirí lámhscríbhinní a thaisceadh mar réamhphriontaí roimh athbhreithniú piaraí chun torthaí a chur in iúl don phobal eolaíochta níos gasta.

Scaoilimid bogearraí a d’fhorbair ár bhfoireann féin agus ár gcomhpháirtithe maoinithe faoi cheadúnais foinse oscailte a cheadaítear a mhéid agus a fhorbraímid, agus déanaimid bogearraí a fhorbairt go comhoibritheach ar shuíomhanna oscailte trí GitHub. Ní iarraimid cearta ar IP arna bhforbairt ag ár gcomhpháirtithe, agus ní mór aon IP a ghineann imscrúdaitheoir le tacaíocht CZI nó mar chuid de thionscadal taighde arna mhaoiniú ag CZI a chur ar fáil saor in aisce do gach úsáid acadúil agus neamhthráchtála - lena n-áirítear réamhthráchtála. úsáid ag aonáin bhrabúis.

Tacaímid le comhroinnt oscailte sonraí toisc go ligeann sé d’eolaithe tógáil ar obair a chéile chun fionnachtana nua a dhéanamh níos tapa. Féadann sé seo luas an fhionnachtana a luathú go suntasach, agus ar ár seal, ár dtuiscint ar shláinte agus ar ghalair.

Nílimid ach ag tosú

Is eagraíocht nua muid agus tá a lán le foghlaim againn. Táimid ag iarraidh tionchar a imirt trí dheiseanna nua a thabhairt chun tionchar a imirt ar fhadhbanna eolaíochta, go háirithe iad siúd a thagann ón teicneolaíocht nua. Creidimid i ngach réimse, go háirithe san eolaíocht, go mbogann daoine cumasacha agus spreagtha an réimse ar aghaidh. Trí na daoine cumasacha seo a chur le chéile agus uirlisí nua a sholáthar dóibh atá iontaofa, láidir, inscálaithe agus inroinnte, tá súil againn fionnachtana nua a chumasú agus an réimse a luathú.

Chun níos mó a fhoghlaim faoi obair san eolaíocht, tabhair cuairt ar ár suíomh Gréasáin nó lean sinn ar Twitter. Chun níos mó a fhoghlaim faoinár bhfoireann teicneolaíochta, lean blag teicneolaíochta CZI. Chun nuashonrú a fháil ar dheiseanna maoinithe, cláraigh lenár liosta seoltaí. Agus is féidir leat teacht linn i gcónaí ag [email protected]

Ó, ar luaigh mé go bhfuil muid ag fruiliú?

Cori Bargmann, Ceann Eolaíochta

Tá Cori Bargmann, néareolaí agus géineolaí aitheanta go hidirnáisiúnta, i gceannas ar ár gcuid oibre eolaíochta. Tá an Dr. Bargmann ina cheann freisin ar Shaotharlann Lulu agus Anthony Wang ar Chiorcaid agus Iompar Néareolaíoch agus ar Ollamh Torsten N. Wiesel in Ollscoil Rockefeller i Nua Eabhrac. Tá an Dr. Bargmann ina bhall d’Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí agus de Chumann Fealsúnachta Mheiriceá. Fuair ​​sí Duais Kavli 2012 sa Néareolaíocht agus Duais Breakthrough 2013 in Eolaíochtaí Beatha, i measc go leor onóracha eolaíochta. Bhí sí ina comhchathaoirleach ar choiste na nInstitiúidí Sláinte Náisiúnta a leag síos spriocanna agus straitéisí do Thaighde Inchinn an Uachtaráin Obama trí Néareicneolaíochtaí Nuálacha a Chur Chun Cinn (Tionscnamh BRAIN). Is iar-Imscrúdaitheoir Institiúid Leighis Howard Hughes é an Dr. Bargmann agus tá Ph.D. sa Bhitheolaíocht ó Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts.