Ag ceiliúradh obair foirne ar fhionnachtain Homo naledi

Cúpla seachtain iontach a bhí anseo dár bhfoireann atá ag déanamh taighde ar fhionnachtana iontaise an Rising Star. Táimid ag breathnú siar ar dhúnadh an chéad turais allamuigh trí bliana ó shin, agus tá ceithre pháipéar nua foilsithe ag an Journal of Human Evolution ag cur síos ar ghnéithe éagsúla d’anatamaíocht Homo naledi, lena n-áirítear an cloigeann, an chos agus an géag uachtarach. Tá níos mó páipéar nua ag teacht go luath, iad uile faoi stiúir taighdeoirí luathghairme.

Ba mhaith liom nóiméad a thógáil chun an obair den scoth a aithint, agus labhairt faoi roinnt ceachtanna atá foghlamtha againn sa phróiseas seo.

Is píosa fianaise amháin é an scapula UW 101-1301 maidir le comhbhall ghualainn atá dírithe níos mó ar chroí. Grianghraf: Feuerriegel et al. 2016.

Nuair a dhear muid plean chun anailís a dhéanamh ar na hiontaisí trí go leor eolaithe luathghairme a bheith páirteach, bhí go leor amhras orainn. Chuir cuid acu a n-imní in iúl go poiblí, labhair daoine eile linn go príobháideach. Bhí snáithe coitianta amháin ann: Cinnte le fionnachtain chomh tábhachtach sin, níor cheart dúinn ach ligean do na saineolaithe is fearr agus is mó taithí staidéar a dhéanamh ar na hiontaisí. Conas a d’fhéadfadh eolaithe go luath ina ngairmeacha beatha cáilíocht na hoibre atá bainte amach ag saineolaithe atá ag staidéar iontaisí le breis agus 40 bliain a mheaitseáil?

Ón tús bhí an imní seo, mar a thugtar air, le moladh. Daichead bliain ó shin, nuair a fuair na saineolaithe is sinsearaí inniu a dtosach, tharla sé gur thug Mary Leakey, Richard Leakey, Clark Howell (agus Clark Howell arís), agus daoine eile cuireadh do mhic léinn agus do thaighdeoirí óga a bheith páirteach ina gcuid oibre ag cur síos ar iontaisí hominin nua. Ar bhealach tá dearmad déanta ag daoine ar stair ár réimse.

Gabhann eolaíocht thurgnamhach daoine ag gach leibhéal gairme. Nuair a fhéachann tú ar an réalteolaíocht, ar fhisic ardfhuinnimh, ar ghéanómaíocht, ar thaighde cliniciúil, feiceann tú fuinneamh agus saineolas ollmhór a d’fhorbair mic léinn iarchéime, postdocs, agus príomh-imscrúdaitheoirí atá ag teacht chun cinn (PIanna), a oibríonn mar fhoirne chun na teicnící is nua a fhorbairt. .

Is cleachtadh teicniúil é cur síos ar iontaisí, agus inniu úsáidimid réimse modhanna nach raibh ann 40 bliain ó shin. Ní ealaín í seo: ní hé an rud a fhágann go bhfuil sí inchreidte cibé an seanmháistir tú, ach an féidir le daoine eile an méid atá déanta agat a fheiceáil agus a mhacasamhlú. Buaileann fiche tacar oilte súile tacar amháin gach uair.

Chuir obair ar A. sediba tús leis an bpróiseas i dtreo comhoibriú oscailte.

Níor thosaíomar ar obair Rising Star ó nialas. Tar éis dó A. sediba a fhionnadh agus cur síos a dhéanamh air, thosaigh Lee ag leathnú an linn saineolaithe, lena n-áirítear go leor eolaithe luathghairme, taighdeoirí ón Afraic Theas agus idirnáisiúnta. Thar chúig bliana, d’fhoilsigh siad 15 páipéar iontach in Science and Nature, seacht gcinn faoi stiúir údair luathghairme. Bheadh ​​go leor acu ina mbaill lárnacha den fhoireann le haghaidh Rising Star.

Ón áit sin, ba chéim éasca í Ceardlann an Rising Star, ag tabhairt daoine le chéile ar feadh cúig seachtaine chun an diagnóis fhoirmiúil is mionsonraithe ar speiceas nua hominin a foilsíodh riamh a thógáil. Chuir siad isteach níos mó ná 10,000 uair an chloig oibre sa tsaotharlann, ag tógáil taifead níos iomláine ar anatamaíocht H. naledi ná mar atá againn d’aon daonra hominin atá imithe as feidhm seachas na Neanderthals.

D'athraigh an fhianaise an bealach a smaoinigh ár bhfoireann ar fheidhm anatamaíochta iontaise agus ar chúrsa an phróisis éabhlóidigh. Mar sin, tar éis dóibh an maratón a bhaineann leis an speiceas nua a dhiagnóisiú, chláraigh siad le haghaidh triathlon Ironman. Chuir siad sraith lámhscríbhinní, gach ceann acu faoi stiúir taighdeoirí luathghairme, faoi bhráid na hirise trádála is mó a bhfuil ardmheas air agus a bhfuil meas air i réimse na antraipeolaíochta, an Journal of Human Evolution. Ní dhéanfadh aon duine sa réimse aighneas go bhfuil an déine eolaíochta is airde ag bord eagarthóireachta agus painéil athbhreithnitheoirí JHE. Rinneadh grinnfhiosrúchán chomh láidir ar na páipéir seo agus a rinneadh ar aon taighde a foilsíodh riamh sa phaleoanthropology.

Cuirim béim ar an bpointe seo mar gheall go ndúirt cúpla criticeoir go bhfuilimid “ag brostú na heolaíochta,” ag rá nach féidir le duine ar bith sampla iontaise a thuiscint gan blianta fada de thaighde rúnda.

Is rogha bréagach é seo. Maireann cláir thaighde iontacha anuraidh, agus gan amhras leanfaidh ár gcuid féin ar feadh blianta fada. Ach cuireann cláir thaighde iontacha obair incriminteach faoi bhráid iniúchadh níos leithne an phobail eolaíochta trí fhoilsiú agus athbhreithniú. Féadfaidh ealaíontóirí obair ar shárshaothar faoi rún ar feadh blianta, ach ní dhéanann eolaithe é.

Táimid ag bogadh ar aghaidh ar bhunús láidir, ag druidim anois le 400 leathanach de thaighde piarmheasúnaithe i gcuid de na hirisleabhair is mó tionchair san eolaíocht ghinearálta agus i réimse na antraipeolaíochta. Rinneadh an taighde seo go léir laistigh de thrí bliana tar éis fionnachtain tosaigh Sheomra Dinaledi. Luadh na páipéir ar H. naledi cheana féin níos mó ná 140 uair. Agus na sonraí inrochtana ag an bpobal anois, rinne eolaithe agus mic léinn eile ár gcuid oibre a mhacasamhlú i seomraí ranga ar fud an domhain.

Rannpháirtithe Ceardlann Rising Star i Saotharlann Phillip V. Fossil Hominid iontaise

Ar cheann de na buaiteoirí is mó sa phróiseas seo bhí Fondúireacht Náisiúnta Taighde na hAfraice Theas, a chuir cuid mhaith den mhaoiniú ar fáil do Cheardlann Rising Star. Ag comparáid idir costas agus aschur, tá an cheardlann ar cheann de na hinfheistíochtaí is táirgiúla i stair na paleoanthropology cheana féin, agus leanfaidh sí ag íoc díbhinní. In 2014, d’aithin NRF ár bhfoireann lena dámhachtain d’Eolaíocht Foirne. Níos luaithe i mbliana, chabhraigh Fondúireacht Wenner-Gren le ceardlann a mhaoiniú faoi stiúir ár n-eolaithe luathghairme atá ag obair ar iarsmaí fiaclóireachta Dinaledi, lena n-áirítear grúpa nua eolaithe sinsearacha agus luathghairme. Aithníonn eagraíochtaí maoinithe gurb é an tsamhail thurgnamhach seo an ceann ceart chun eolaíocht iontach a tháirgeadh.

Tá sé ceart freisin chun gairmeacha a threisiú. Tá ceathrar ar a laghad dár rannpháirtithe luathghairme curtha chun cinn chuig poist thionachta, tá seachtar ar a laghad tar éis bogadh isteach i bpoist nua srutha tionachta. Ó cuireadh tús leis an tionscadal, tá seisear mac léinn tar éis bogadh isteach i postdocs nua, agus tá triúr tar éis bogadh isteach i bpoist taighde nó teagaisc eile nach sruth tionachta iad. Thosaigh muid le 14 mac léinn, tá 10 gcinn tar éis a gcuid PhD a chosaint. Tá tionchar ollmhór poiblí bainte amach acu siúd atá i bpoist sruth tionachta cheana féin as a gcuid oibre. Sa tionscadal seo faoi stiúir na hAfraice Theas, tá sé tábhachtach go bhfuil na torthaí gairme seo bainte amach ag rannpháirtithe na hAfraice Theas chomh rathúil leis na heolaithe idirnáisiúnta, agus tá go leor de na heolaithe idirnáisiúnta tiomanta do chomhpháirtíochtaí taighde leanúnacha san Afraic Theas nó athlonnú anseo.

Roghnaigh muid eolaithe a raibh taifead léirithe taighde acu, ar éirigh leo ar aon chaighdeán cheana féin, agus mar sin bheadh ​​cuid de na torthaí dearfacha tar éis tarlú dóibh ar aon nós. Ach sílim gur léir go bhfuil ollscoileanna agus institiúidí ag déanamh infheistíochtaí nua sna scoláirí seo toisc go bhfuil siad ar tí an chéad ghlúin eile d’eolaíocht éabhlóideach an duine a threorú. Tá a gcuid éachtaí le chéile ag taispeáint an bhealaigh chun tosaigh.

D'oibrigh an rud a oibríonn do na rannpháirtithe luathghairme do bhaill níos sinsearaí na foirne. Tá ardú céime buaite ag cuid acu mar ollamh iomlán nó ar Ollúna iomráiteacha, tá dámhachtainí agus deontais iomráiteacha faighte ag go leor acu, agus tá spéis thar cuimse ag an bpobal as gach ceann acu. Mhéadaigh siad próifíl na paleoanthropology laistigh den phobal eolaíochta, agus beidh tacaíocht taighde níos mó don réimse mar thoradh ar an bpróifíl nua sin. Maidir liom féin, ba mhór an onóir dom a bheith ag obair leis an bhfoireann seo d’eolaithe iontacha, aithne a chur ar réaltaí éabhlóid an duine amach anseo.

An cnoic os cionn chóras uaimh an Rising Star

Is am é seo chun rath a cheiliúradh. Chuir fionnachtana an Rising Star roinnt iontais iontais as éabhlóid an duine a thuiscint, agus leanann an obair ag tabhairt léargas nua dúinn.

Tá níos mó fionnachtana ag teacht.

Foilsíodh ar dtús é ag www.facebook.com.