Athghiniúint Talún Domhanda a Mheas

Cur Chuige UNCCD & Líonra Regen a chur i gcomparáid

Leis an Dr. Gisel Booman, Alyssa Pace, agus Brecht Deiremaeker

Is í an ithir an bunús dár bhfolláine eacnamaíoch agus phláinéid. Ach, tá na cleachtais is coitianta maidir le feirmeoireacht an lae inniu ag scriosadh sláinte ithreach.

Creimeann talmhaíocht degenerative 75 billiún tonna barrithir gach bliain, ag aistriú go $ 400 billiún i gcostais deisiúcháin d’fheirmeoirí agus don tsochaí (Lal, 2001). Níos measa fós, scaoileann cleachtais mheathlúcháin gáis cheaptha teasa ónár n-ithir nuair a d’fhéadfaí iad a urghabháil faoi thalamh le cleachtais athghiniúna.

Tá Regen Network ag obair chun an córas seo a athrú. In ionad plummeting isteach bíseach de chaillteanas eacnamaíoch agus feirmeacha míchothaithe, cuireann ár mbonneagar feirmeoirí mar mhaoir ar an talamh trí luaíocht a thabhairt d’athrú stáit a gcuid talún.

Úsáideann ár bhfoireann an abairt “athrú sa stát” go minic - ach cad go díreach atá i gceist leis? Bhuel, tá sé mar chroílár an chaoi a ndéanann ár bhFoireann Eolaíochta sonraí a thaifeadadh agus a mhonatóiriú ar cháilíocht talún ár dtionscadal píolótach le himeacht ama. Táimid i mbun prótacal monatóireachta a fhorbairt d’athruithe den sórt sin in éiceachórais leis na Prótacail Stáit Éiceolaíochta (ESP) mar a thugaimid orthu. Táimid i gcónaí ag athbhreithniú ár modhanna agus ag aimsiú bealaí nua chun monatóireacht a dhéanamh, mar de réir mar a dhéanaimid ár dtáirge a thógáil, teastaíonn uainn an fhaisnéis is láidre ó thaobh na heolaíochta de a tháirgeadh.

Íomhá le Regen Network

Níl muid inár n-aonar agus muid ag iarraidh monatóireacht a dhéanamh ar athrú stáit. Oibríonn Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun Comhrac a dhéanamh ar Fhásach (UNCCD) go príomha chun ár n-ithreacha domhanda a shábháil ó chaillteanas táirgiúlachta agus cumhdach fásúil tanaithe lena n-uirlis Neodracht Díghrádaithe Talún (LDN). Feidhmeach maidir le cásanna fíorúsáide mar Choinbhinsiúin Rio (UNCCD, CBD, agus UNFCCC), FAO agus GEF, tá LDN ríthábhachtach maidir le meicníochtaí agus próisis tuairiscithe a thugann cuntas ar stádas agus treochtaí i ndíghrádú talún, athchóiriú agus stoic charbóin - an-chosúil leis an méid Tá Regen Network ag obair chun monatóireacht a dhéanamh.

Cé go bhfuil ár gcur chuige féin ag Regen Network, d’fhéadfaimis ár gcuid oibre a fheiceáil ag neartú LDN UNCCD agus uirlisí monatóireachta talún eile - áit ar bith, ar aon scála anailíse.

Conas is Féidir le Líonra Regen Cur?

Tuilleadh Táscairí maidir le Monatóireacht Spriocdhírithe

Sainmhíníonn UNCCD creat coincheapúil LDN mar “stát trína bhfanann méid agus cáilíocht na n-acmhainní talún, atá riachtanach chun tacú le feidhmeanna agus seirbhísí éiceachórais agus chun slándáil bia a fheabhsú, seasmhach nó méaduithe laistigh de scálaí agus éiceachórais ama agus spásúla sonraithe."

Déantar a dtáscaire Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDG) do LDN a fhoirmliú de réir chion na talún díghrádaithe thar an achar iomlán talún (i heicteáir nó km2).

Tá aicmiú dénártha mar thoradh ar an bhfoirmle seo maidir le riocht talún: díghrádaithe nó díghrádaithe. Tá an t-aicmiú bunaithe ar na trí fho-tháscaire:

 1. Athrú ar chlúdach talún.
 2. Táirgiúlacht talún.
 3. Stoic charbóin os cionn agus faoi thalamh.

Deir an UNCCD faoina dtáscairí LDN ​​SDG, “Níl mórán fo-tháscairí i gcomhpháirteanna líonmhara, comhlántacha agus neamh-bhreiseáin de chaipiteal nádúrtha talamh-bhunaithe agus íogair do fhachtóirí díghrádaithe éagsúla. Cuirtear prionsabal One Out, All Out (1OAO) i bhfeidhm: má tá ceann de na fo-tháscairí diúltach (nó seasmhach nuair a díghrádaíodh é sa bhunlíne nó sa bhliain monatóireachta roimhe sin) d'aonad talún áirithe, mheasfaí an t-aonad talún sin a bheith díghrádaithe. faoi ​​réir bailíochtaithe ag údaráis náisiúnta. Cuirtear an riail seo i bhfeidhm mar bheart réamhchúraim, toisc nach féidir le cobhsaíocht nó feabhsuithe i riocht talún in aon cheann de na trí tháscaire cúiteamh a dhéanamh ar dhíghrádú sna cinn eile. "

Is é sin le rá, is é an beart deiridh do chríoch ar leith an cion talún a rangaíodh mar dhíghrádú - ach ní a mhéid a dhíghrádaíodh i dtéarmaí cháilíocht ithreach nó aon pharaiméadair inchainníochtaithe eile.

Cé go bhfuil an LDN dírithe ar Dhíghrádú Talún a thomhas, tá Regen Network ag forbairt uirlisí chun Athghiniúint Talún éiceachóras a mheas. Laistigh den chreat sin, sainmhínímid dhá phríomhghrúpa táscairí a chuimsíonn 14 fhachtóir seachas 3, agus déantar iad a chatagóiriú de réir ama a theastaíonn chun na hathruithe a mheas (arna dtomhas trí chianbhrath, IOT, agus faisnéis a dhíorthaítear ó úsáideoirí).

Is iad an chéad ghrúpa, a shainmhínítear mar Tháscairí Measúnaithe Gearrthéarmacha, cleachtais bhainistíochta talún ar féidir monatóireacht a dhéanamh orthu trí chianbhrath agus athruithe a thaispeáint i dtreo (nó i gcoinne) athghiniúna talún laistigh de bhliain.

Cuimsíonn an dara grúpa, Táscairí Measúnaithe Fadtéarmacha, iad siúd a dteastaíonn tréimhsí níos faide ama uathu (2-5 bliana) chun athruithe suntasacha i bparaiméadar ithreach agus sláinte comhshaoil ​​a thaispeáint.

Feicimid an poitéinseal tógáil ar chreat UNCCD trí halgartaim a fhorbairt a chainníonn gach táscaire chun sonraí cruinne atá sainráite ó thaobh spáis de a fháil. Bainfear é seo amach ar dhá bhealach:

 1. Go díreach, le comhghaolta láidre idir halgartaim cianbhraite agus fírinne na talún, nó
 2. Go hindíreach, trí pharaiméadair iargúlta braite-intomhaiste a cheangal le luachanna eimpíreacha in aghaidh an aonaid aonaid, ag smaoineamh ar aeráid agus suíomh geografach na feirme mar thiománaithe ionchasacha.

Maidir le táscairí cleachtais bhainistíochta nuair nach féidir linn bearta cainníochtúla athghiniúna talún a nascadh go díreach, cuirfimid rangú saineolaithe piar-athbhreithnithe agus eolaíoch-bhunaithe ar fáil chun athruithe i gcleachtais bhainistíochta a cháiliú de réir mhéid na ranníocaíochta le hathghiniúint talún agus ithreach. I ndeireadh na dála, beidh na táscairí seo inláimhsithe do chinnteoirí atá ag iarraidh a gcleachtais bainistíochta talún a fheabhsú.

Calabrú agus Bailíochtú Sonraí ar fud an Domhain a éascú

Spreagann UNCCD maoir talún ar fud an domhain torthaí sonraí áitiúla a fhaightear ó chianbhrath táscaire SDG a sheiceáil agus a bhailíochtú. Ar an drochuair, dar le formhór na dtíortha i mbéal forbartha go bhfuil sonraí neamhiomlána, as dáta nó neamhiontaofa ag a mbunachair sonraí áitiúla.

Ina theannta sin, faigheann UNCCD sonraí den chuid is mó chun a 3 tháscaire SDG a ríomh ó thacair sonraí dhomhanda a bhfuil rúin spásúla acu idir 250m-1km. Ina measc seo tá tacar sonraí Clúdach Talún Thionscnamh Athraithe Aeráide Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa, a chuir léarscáileanna bliantúla ar chlúdach talún ar fáil ag réiteach spásúil 300m ó 1992 go 2015; tacar sonraí Dynamics Táirgiúlachta Talún (LPD) an Lárionaid Taighde a sholáthraíonn léarscáileanna LPD domhanda comhsheasmhacha ag taifeach spásúlachta 1km; agus SoilGrids250m an ISRIC a fhaigheann meán SOC (tonna / ha) go 30 cm.

Mar is eol dúinn, is féidir leis an réaltacht chomhthéacsúil ar an talamh athrú ó mhéadar go méadar. Dá airde an réiteach sonraí atá againn, is amhlaidh is cruinne a fhéadfaidh ár gconclúidí a bheith. Chun na táscairí éagsúla a luaitear thuas a thomhas, tá Regen Network ag forbairt halgartaim a thugann cuntas ar éagsúlachtaí réigiúnacha i gcleachtais aeráide, ithreach agus bainistíochta. Tá na halgartaim seo ag brath ar na híomhánna satailíte foinse oscailte is déanaí, íomhánna réitigh spáis níos airde ó radar agus braiteoirí satailíte ilbhreathnaitheacha (picteilíní 10-20 méadar), foghlaim meaisín, agus staitisticí spásúla GIS. Taispeánann ár réamh-anailís torthaí an-geallta, ar féidir leat a fháil inár mblag roimhe seo New Insights Into Till / No-Till Monitor Protocol. Áireofar sonraí comhlántacha ó dhróin, braiteoirí allamuigh agus sampláil áitiúil san anailís freisin nuair is gá d’fhonn cruinneas níos mó ná 95% a chinntiú do gach táscaire.

Ionchorpraíonn Regen Network bailiú sonraí cuimsitheach ó éiceachórais ar fud an domhain, ag cruthú bunachar sonraí iomlán chun táscairí bailíochtaithe ardchruinneas gan fasach a chumasú.

Acmhainn iontach le haghaidh Comhoibrithe

Aithníonn agus cainníonn creat Líonra Regen d’athghiniúint talún athrú i dtáscairí measúnaithe gearrthéarmacha agus fadtéarmacha. Taispeánann na táscairí seo pictiúr mionsonraithe de staid éiceolaíoch agus athrú staid agra-éiceachóras. Molaimid an UNCCD as obair chun dul i ngleic le ceann de na fadhbanna is práinní atá roimh an gcine daonna, agus iarraimid ar idirphlé iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfaimis táscairí agus prótacail a chomhfhorbairt chun tionchar na gclár rannpháirteach a mhéadú. Agus le do thoil, má tá mífhaisnéis déanta againn ar obair an UNCCD, cuir in iúl dúinn.

Is cloch choirnéil dár n-ardán iad sonraí ceadaithe agus prótacail oscailte, rud a chiallaíonn gur leis na feirmeoirí a gcuid sonraí féin agus gur féidir le heolaithe agus lucht acadúil trácht a dhéanamh ar shláine agus fhóntacht na heolaíochta. Ní éireoidh le Regen Network a aidhmeanna a bhaint amach ach trí chomhoibriú le sraith éagsúil eagraíochtaí comhpháirtíochta. Táimid ag tnúth leis an deis dul i gcomhpháirtíocht leis an UNCCD, agus iarraimid ar an smaointeoireacht is fearr ónár bpobal leathan na teicnící is láidre agus is cruinne a thógáil. Má tá tú mar chuid d’eagraíocht a bhailigh sonraí allamuigh, a bhfuil faisnéis GIS agat ar do réimsí, nó ar spéis leat comhoibriú i gcruthú na dtáscairí seo: ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh linn!

Lean Líonra Regen

 • Suíomh Gréasáin
 • Teileagram
 • Fóram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Reddit
 • Gitlab