An bhfuil Photodiodes Comhfhiosach?

Creideann roinnt teoiriceoirí go bhfuil an chonaic timpeall orainn

Grianghraf le ShareGrid ar Unsplash

Ina leabhar A Universe of Consciousness, úsáideann Edelman agus Tononi an sampla de sholas idirdhealaitheach fótodiode chun fadhb an chonaic a léiriú:

Smaoinigh ar ghaireas fisiceach simplí, mar shampla fótachóode, ar féidir léi idirdhealú a dhéanamh idir solas agus dorcha agus aschur inchloiste a sholáthar. Lig dúinn ansin smaoineamh ar dhuine comhfhiosach an tasc céanna a dhéanamh agus tuairisc ó bhéal a thabhairt. Is féidir fadhb na comhfhiosachta a chur anois i dtéarmaí tosaigh: Cén fáth ar chóir go mbeadh baint ag an difreáil shimplí idir solas agus dorcha a dhéanann an duine le taithí chomhfhiosach agus, go deimhin, cé nach gá go mbeadh fadhb chomhfhiosach ag an bhfotodiode? (lch 17)

An dteastaíonn “taithí chomhfhiosach” chun spreagadh a spreagadh ó chúlra? Ní fheicim cén fáth go ndéanfadh. Dealraíonn sé seo mar rud a d’fhéadfadh an intinn neamhfhiosrach gach rud a dhéanamh leis féin agus go deimhin tá sé á dhéanamh an t-am ar fad.

Ach baineann sé leis an gcaoi a bhfuilimid ag sainiú “comhfhios”.

Má táimid ag caint ar chonaic mar eispéireas suibiachtúil, is í an cheist: an éilíonn idirdhealú go bhfuil rud éigin cosúil leis an inchinn chun an t-idirdhealú sin a dhéanamh?

B’fhéidir.

Ach níl a fhios agam freisin conas an cheist sin a fhreagairt go heimpíreach i bhfianaise nádúr suibiachtúil na taithí agus an deacracht mhór atá ann méadar comhfhiosach oibiachtúil a thógáil a d’fhéadfadh rudaí den sórt sin a thomhas.

Ar an láimh eile, má ghlactar le “comhfhios” is éard atá i gceist againn rud éigin cosúil leis an rud a thugann síceolaithe ar chognaíocht stíl “System II” ie smaointeoireacht mhall, d'aon ghnó, chomhfhiosach, ionchasach.

Maidir leis an gconaic seo, níl sa Chonaic ach barr an oighir maidir le próiseáil chognaíoch agus mar sin bheadh ​​sé áiféiseach a rá nach bhfuil an intinn neamhfhiosach 99% in ann idirdhealú a dhéanamh.

William Wundt, “Athair na Síceolaíochta Turgnamhaí” [foinse: wikicommons]

Seo ceacht Oswald Külpe agus scoil smaointeoireachta gan íomhá Würzburg. D’iarr siad ar introspectors oilte ó thraidisiún Wundtian idirdhealú a dhéanamh idir dhá mheáchan lena lámha, féachaint an bhfuil meáchan amháin níos troime ná an ceann eile. Ansin iarradh ar na hábhair cur isteach agus féachaint an raibh siad ar an eolas faoin bpróiseas idirdhealaithe.

Chun a n-iontas, ní raibh aon íomhánna comhfhiosacha bainteach leis an idirdhealú meáchain. Ní raibh iontu ach na meáchain ina láimh, rinne siad rún idirdhealú a dhéanamh go comhfhiosach, tharla an t-idirdhealú go neamhfhiosach, agus ansin bhí siad ar an eolas faoi thorthaí an bhreithiúnais neamhfhiosach.

Dá réir sin, d'aimsigh Külpe agus scoil Würzburg aicme iomlán “machnaimh gan íomhá” ie smaoineamh a tharlaíonn faoi leibhéal na feasachta comhfhiosaí.

Ar ndóigh, ní raibh scoil Würzburg ag caint faoi Chonaic i dtéarmaí cáilíochta suibiachtúla, mar a dhéanann fealsúna nua-aimseartha anois. Bhí siad ag caint faoi Chonaic i dtéarmaí a bhfuil introspectable. Ba é an toimhde a bhí acu ná mura féidir leat cur isteach ar phróiseas smaoinimh i d’intinn ansin tá sé neamhfhiosach.

“The Sleepwalking Lady MacBeth” le Henry Fuseli [foinse: wikicommons}

Ar an dearcadh seo agus i dteannta le samhlacha éabhlóideacha ionchlannaithe is cosúil go bhfuil líon mór idirdhealú ag tarlú faoi dhromchla na feasachta comhfhiosaí.

Seo mar is fearr liom labhairt faoi Chonaic: i dtéarmaí “System II” - stíl-mhachnamh introspective nuair nach bhfuil sa Chonaic ach barr sléibhe oighir chognaíoch iontach.

Dar le Edelman agus Tononi, tarlaíonn comhfhios ag am ar bith go bhfuil comhtháthú faisnéise ann. Is é mo thuairim gur féidir le comhtháthú faisnéise tarlú go neamhfhiosach agus go deimhin tá an chuid is mó mura bhfuil gach beatha ainmhíoch neamh-chomhfhiosach.

Is annamh a bhíonn machnamh comhfhiosach ionchasach ionchasach stíl an duine i ríocht na n-ainmhithe fiú má bhíonn sé i gcónaí ag rith, ag forluí agus ag comhtháthú le cnoc oighir an neamh-chomhfhiosachta chun léargas a thabhairt ar aontacht chognaíoch.

Cé nár aimsigh Freud an neamhfhiosrach, is cinnte gur thaitin an smaoineamh leis

Dealraíonn sé go bhfuil an chonaic i ngach áit an t-am ar fad agus gur fíorbheagán gníomhaíochta neamhfhiosach atá ann.

Ach mar a dúirt Julian Jaynes uair amháin ina leabhar cáiliúil The Origin of Consciousness:

Ní féidir linn a bheith feasach ar an rud nach eol dúinn, agus mar sin is cosúil go bhfuil an chonaic forleatach inár saol meabhrach nuair nach bhfuil i ndáiríre.