Chuir 4 Bhealach le Freagraí GMO feabhas ar an convo GMO in 2017

Le Michael Stebbins. Is é Stebbins an Stiúrthóir um Rannpháirtíocht Sheachtrach don Chomhairle um Fhaisnéis Biteicneolaíochta. Ardaíodh é ar fheirm úll agus fíonchaor díreach taobh amuigh de Buffalo, NY, tá sé i Washington, DC le breis agus 20 bliain ag obair ar shaincheisteanna éagsúla sna réimsí míochaine, eolaíochta agus teicneolaíochta.

Ó ábhar oideachasúil athnuachana agus níos mó comhráite idirghníomhacha a spreagadh, ghlac Freagraí GMO i mbliana tiomantas don eolaíocht a chur in iúl agus teagmháil a dhéanamh le tomhaltóirí go dtí airde nua. (Creidmheas Íomhá: Freagraí GMO)

Tá GMO Answers tiomanta do cheisteanna na dtomhaltóirí faoi bhianna géinmhodhnaithe a fhreagairt agus comhráite leanúnacha a spreagadh faoin eolaíocht agus an bhiteicneolaíocht. In 2017, thugamar bealaí níos nuálaí agus níos idirghníomhaí isteach chun teagmháil a dhéanamh leat faoi na hábhair thábhachtacha seo. Líonadh i mbliana le go leor taithí nua agus roinnt “rudaí tosaigh” a chuir lenár misean chun eispéireas oideachasúil i bhfad níos fearr a chruthú.

1. Ardáin nua tugtha isteach, taithí níos fearr

Rinne GMO Answers athchóiriú ar GMOAnswers.com chun níos mó ábhar ilmheán a thairiscint, feidhmiúlacht chuardaigh an láithreáin a fheabhsú agus acmhainní oideachais athnuachana a sholáthar, agus leanúint ar aghaidh ag freagairt aon cheisteanna a bhaineann le GMOanna agus biteicneolaíocht. Is féidir anois ábhar saibhir dinimiciúil a fháil - lena n-áirítear físeáin agus uirlisí idirghníomhacha - a mhíníonn an eolaíocht taobh thiar de GMOanna.

In éineacht le suíomh Gréasáin athnuachana, rinneamar ár leathanach Meánach a athsheoladh, áit a raibh blagphoist le beagnach 30 saineolaí agus rannchuiditheoir deonach i mbliana ar raon leathan ábhar talmhaíochta agus eolaíochta. Amharc ar ár bpost is mó éilimh faoin bpráta GMO!

2. Níos mó deiseanna idirghníomhacha a fhorbairt

Mar chuid de “Mí aithne a chur ar GMOanna na bliana seo,” sheol GMO Answers a chéad Chomórtas Nuálaíochta GMO riamh, comórtas físe idirghníomhach ar na meáin shóisialta! Thug an comórtas dúshlán d’aon duine físeán 15-30 soicind a chur isteach ag freagairt na ceiste: Dá bhféadfá biteicneolaíocht a úsáid chun aon fhadhb bia ar fud an domhain a réiteach, cad a bheadh ​​ann agus cén fáth? Tar éis go leor aighneachtaí, bhronn GMO Answers an chéad duais ar Porter Christensen, ardscoil, as a iontráil ag taispeáint conas a d’fhéadfadh arbhar bán atá géinmhodhnaithe, saibhrithe ó thaobh cothaithe de, cuidiú le heasnamh vitimín A forleathan in Oirthear na hAfraice a réiteach.

Amharc ar bhuaicphointí na rannpháirtithe uile inár bhfíseán recap!

Ar Lá na Cruinne i mbliana, theastaigh ó GMO Answers léargas níos doimhne a fháil ar thionchar dearfach eolaíocht plandaí agus biteicneolaíochta ar thalmhaíocht agus ar fheirmeoirí, agus mar sin d’óstáil muid ár gcéad Facebook Live leis an saineolaí deonach agus feirmeoir séú glúin Florida Lawson Mozley! Amharc ar a phlé ar an teicneolaíocht atá taobh thiar de tháirgeadh bia anseo -

3. Bealaí níos fearr a thairiscint chun buneilimintí agus tairbhí GMOanna a chur in iúl

Tá sé ríthábhachtach na buneilimintí faoi GMOanna a chur in iúl chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfástar do bhia. Ó 2013, d’fhreagair saineolaithe deonacha GMO Answers níos mó ná 1,400 ceist - leibhéal rannpháirtíochta i bhfad níos faide ná mar a bhí súil againn riamh. Mar bhealach níos idirghníomhaí chun na ceisteanna seo a fhreagairt, chuireamar roinnt dár saineolaithe deonacha i bhfíseáin ag plé buneilimintí GMO. Seo an ceathrú glúin, an feirmeoir teaghlaigh Katie Pratt ag míniú cad iad GMOanna agus an Diaitéiteach Cláraithe Connie Diekman ag caint faoina sábháilteacht.

Chomh maith le sláinte agus sábháilteacht, bhí tionchar na GMOanna ar an gcomhshaol ina ábhar imní i gcónaí dár lucht féachana. Thugamar aghaidh ar na hábhair imní seo ar Lá Comhshaoil ​​Domhanda na bliana seo, ag cur béime ar scaoileadh staidéar PG Economics 2017, a fuair amach gur laghdaigh biteicneolaíocht barr tionchar comhshaoil ​​na talmhaíochta go suntasach agus gur chuidigh sí le hacmhainní nádúrtha an domhain a chaomhnú, agus an geilleagar domhanda a threisiú trí ligean d’fheirmeoirí níos mó barraí ar ardchaighdeán a fhás.

Agus chun a thaispeáint níos simplí conas a théann GMOanna chun leasa na timpeallachta, chruthaíomar físeán spraíúil, beoite!

4. Miotais GMO atá ag claonadh a dhíbirt

Mar fhocal scoir, dhírigh GMO Answers ar na miotais a bhaineann le GMOanna a chur amú. An bhfuil laghdú ar líon na bpailneoirí mar thoradh ar GMOanna? An bhfuil difríocht sa luach cothaithe idir bianna GMO agus bianna neamh-GMO? Gan aon difríocht. An bhfuil ailléirgí ina gcúis le GMOanna? Bí ar do shuaimhneas toisc gur tháinig an pobal eolaíoch agus acadúil ar an gconclúid go bhfuil barraí géinmhodhnaithe sábháilte le hithe, go bhfuil an cothú agus an comhdhéanamh céanna acu le barra neamh-ghéinmhodhnaithe agus nach bhfuil aon nasc acu le hailléirgí nua, ailse, céiliach nó galair eile.

Tá sé ríthábhachtach anois an eolaíocht atá taobh thiar de GMOanna a thuiscint agus na fíricí a chuardach toisc go mbíonn eagla ar GMOanna i gcónaí faoi chuid de na príomh-asraonta nuachta sláinte inniu. Agus muid ag druidim le 2018, tá GMO Answers ag neartú a thiomantais chun troid in aghaidh eagla agus faisnéis fhíorasach, eolaíocht-bhunaithe a chur in iúl faoin mbiteicneolaíocht, mar sin coinnigh súil ar a bhfuil le teacht san Athbhliain!