3 Cúiseanna ar chóir do Chailíní Staidéar a dhéanamh ar Mór-STEM (Eolaíocht Ríomhaireachta go háirithe)

  1. Caithfimid an timthriall a bhriseadh

Tá timthriall uafásach íorónach ag teacht timpeall ar mhná sna réimsí STEM - go háirithe i réimse na teicneolaíochta.

Toisc nach bhfeiceann cailíní óga mná i ngairmeacha STEM, agus toisc go dtugann an tsochaí le tuiscint go mbeadh cailíní níos oiriúnaí do ghairmeacha eile, fanann cailíní ar shiúl ó na réimsí seo. Mar sin a fheiceann tú, cúis mhór nach bhfuil mná ag dul i mbun teicneolaíochta ná ... nár imigh mná i dteicneolaíocht.

An raibh a fhios agat nach ndéanann ach 35% de na mná staidéar ar réimsí STEM mar a bpríomhfhochéimí? D'fhan an líon seo mar an gcéanna le deich mbliana anuas. Rud is measa ná nach bhfuil ach 18% den líon beag ban seo ag déanamh staidéir ar eolaíocht ríomhaireachta agus ar innealtóireacht.

Cur chuige tionchair chun mná óga a spreagadh chun a bheith páirteach i STEM is ea rólchuspaí ban a bheith acu sa réimse sin cheana féin. Má leanaimid orainn ag fanacht amach ó réimsí STEM, go háirithe an spás ardteicneolaíochta, leanaimid ar aghaidh leis an norm sochaíoch seo nár cheart go mbeadh mná sna réimsí seo.

2. Tá STEM ag múnlú na todhchaí agus ba chóir go mbeadh mná mar chuid de sin

Is iad mná leath an fhórsa saothair ach is beag idir a ról i STEM, go háirithe an spás ardteicneolaíochta.

An aon ionadh é, mar sin, go bhfuil Siri, Alexa, Cortana, agus Cúntóir Google go léir baineann baineann? Sea, tá an rogha ag Siri inscne agus aiseanna a athrú (is fear Astrálach é mo Siri) ach baineann an guth íocónach Siri.

Sampla beag d’fhadhb i bhfad níos mó is ea cúntóirí fíorúla a dhéanamh go nádúrtha baineann - agus fadhb nach gcuireann sí in iúl ach go hannamh, go dtí go mbíonn sí ina fiasco ar fud na cuideachta, mar a fheictear le Uber.

Táimid i lár na haoise tionsclaíche digití, agus tá an bealach a bhfuil an teicneolaíocht ag múnlú ár nduilleog easpónantúil.

Má leanann mná á ndíspreagadh ó réimsí STEM agus ón spás ardteicneolaíochta, tógfar ailtireacht theicneolaíoch na todhchaí gan mórán ionchuir ó mhná.

Cén chuma a bheidh ar dhomhan atá faoi cheannas digiteach nuair a bheidh sé deartha go heisiach ag fir?

Más mian linn an earnáil ardteicneolaíochta agus réimsí STEM a chumhachtú do mhná, ní mór do mhná a bheith páirteach ann!

3. Is é do shaol é, agus ba cheart duit gach rud a theastaíonn uait a dhéanamh leis!

Rud a ghlactar leis mar eolas coitianta agus ar éigean a mhínítear ná: is é an rud is mó a roghnaíonn tú agus an réimse gairme a rachaidh tú isteach ná an chaoi a chaitheann tú an leath is fearr de do shaol.

Má tá suim agat san eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus / nó matamaitic ba chóir duit staidéar a dhéanamh air !!

Is cuma cén réimse a roghnaíonn tú staidéar a dhéanamh air, nó cén réimse gairme a dtéann tú ann, is obair a bheidh ann. Caithfidh tú an chuid is mó de do laethanta tumtha ann, á chleachtadh, agus ag iarraidh fás laistigh de.

Nuair a bhí mé sa choláiste chuaigh mo dheartháir cúpla agus mé chuig aonach Eolaíochta Faisnéise Ríomhaireachta, áit ar spreag siad fochéimithe staidéar a dhéanamh ar CIS. Labhair na cainteoirí faoin gcaoi ar tionscal borradh é CIS le raidhse post ag fanacht le céimithe úra.

D’fhágamar beirt ansin ag déanamh iontais! D’athraigh mo dheartháir a mhórshaothar go pras go Eolaíocht Faisnéise Ríomhaireachta, agus is forbróir bogearraí rathúil é anois.

As imeaglú agus eagla go dteipfeadh orm, d’fhan mé chomh fada i gcéin agus a d’fhéadfainn ón CIS. Oibrím anois i réimse na nuálaíochta sóisialta agus dá bhrí sin chríochnaigh mé sa tionscal ardteicneolaíochta.

Tá níos lú buntáistí agam sa spás ardteicneolaíochta ná mo dheartháir. Ní toisc gur fear é agus gur bean mé, ach mar gheall ar mo easpa oideachais theicniúil (a bheadh ​​agam, dá n-athróinn mo mhórthír).

Ar mhaithe le do leas is fearr, téigh isteach i réimse a bhfuil tú fiosrach nó paiseanta faoi. Ná bíodh imní ort faoi cad a cheapfaidh aon duine eile. Ná glac leis go dteipfidh ort toisc go ndeir noirm shóisialta leat go mbeadh tú níos fearr as mar mhúinteoir, nó mar dhlíodóir nó mar altra.

Téigh i ndiaidh na gairme atá uait mar is é do shaol é, agus is é do sonas é ar an líne!